Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Literatura období humanismu a baroka v Evropě a u nás

Literatura období humanismu a baroka v Evropě a u nás

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o souhrn evropské a české literatury období humanismu a baroka. V práci jsou dané směry blíže charakterizovány a následně jsou představeni autoři podle své národnosti. Největší pozornost je věnována české literatuře, jejímu dělení, zástupcům a dílům.

Obsah

1.
Renesance
2.
Humanismus
2.1
Itálie
2.1.1
Dante Alighieri
2.1.1.1
Božská komedie
2.1.2
Francesco Petrarca
2.1.2.1
Zpěvník
2.1.3
Giovanni Boccaccio
2.1.3.1
Dekameron
2.1.4
Ludovico Ariosto
2.1.4.1
Zuživý Roland
2.1.5.
Niccolo Machiavelli
2.1.5.1
Mandragora
2.1.5.2
Vladař
2.2
Francie
2.2.1
Francois Villon
2.2.1.1
Velký testament - Závěť
2.2.1.2
Malý testament - Odkaz
2.2.2
Francois Rabelais
2.2.1
Gargantua a Pentagruel
2.3
Španělsko
2.3.1
Miguel de Cervantes y Saavedra
2.3.1.1
Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha
2.3.2
Lope de Vega
2.3.2.1
Fuente Ovejuna (Ovčí pramen)
2.4
Anglie
2.4.1
Geoffrey Chaucer
2.4.1.1
Canterburské povídky
2.4.2
William Shakespeare
2.4.2.1
Období tvorby do roku 1600
2.4.2.1.1
Zkrocení zlé ženy
2.4.2.1.2
Sen noci svatojánské
2.4.2.1.3
Romeo a Julie
2.4.2.2
Období tvorby od roku 1601 – 1608
2.4.2.2.1
Tragédie
2.4.2.3
Období tvorby po roce 1608
2.4.2.3.1
Romantické hry
3.
Renesance a humanismus v českých zemích
3.1
Latinští humanisté
3.1.1
Jan z Rabštejna
3.1.1.1
Dialogus
3.1.2
Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic
3.1.3
Jan Campanus Vodňanský
3.1.3.1
Bretislav a Jitka
3.2
Národní humanisté
3.2.1
Jan Blahoslav
3.2.2
Bible kralická
3.3
Naučná literatura
3.3.1
Viktorín Kornel ze Všehrd
3.3.2
Mikuláš Konáč z Hodiškova
3.3.3
Lukáš Pražský
3.4
Cestopisy
3.4.1
Kryštov Harant z Polžic a Bezdružic
3.4.2
Václav Vratislav z Mitrovic
3.5
Kroniky
3.5.1
Václav Hájek z Libočan
3.5.1.1
Kronika česká
3.6
Veleslavínská doba
3.6.1
Jiří Melantrich
3.6.2
Daniel Adam z Veleslavína
3.6.3
Hynek z Poděbrad
3.7
Drama
3.7.1
Pavel Kyrmezer
4.
Baroko
4.1
Itálie
4.1.1
Torquato Tasso
4.1.2
Commedia dell‘ arte
4.2
Španělsko
4.2.1
Tirso de Molina
4.2.2
Pedro Calderon de la Barca
4.3
Anglie
4.3.1
John Milton
5.
Baroko v českých zemích
5.1
Emigrantská literatura
5.1.1
Jan Amos Komenský
5.1.1.1
Období od počátku jeho tvorby do emigrace
5.1.1.1.1
Labyrint světa a ráj srdce
5.1.1.2
Období po roce 1628
5.1.1.2.1
Velká didaktika
5.1.1.3
Poslední období
5.1.1.3.1
Svět v obrazech
5.2
Domácí literatura
5.3
Oficiální literatura
5.3.1
Bohuslav Balbín
5.3.2
Bedřich Briedel
5.3.3
Adam Michna z Otradovic
5.3.4
Jan Libertin
5.4
Pololidová tvorba
5.4.1
Felix Kadlinský
5.5
Světská tvorba
5.5.1
Václav Jan Rosa
5.6
Lidová slovesnost
5.6.1
Kramářské písně
5.6.2
Kroniky
5.6.3
Knihy lidového čtení
5.6.4
Písně

Úryvek

"CESTOPISY
• KRYŠTOF HARANT Z POLŽIC A BEZDRUŽIC
- byl to dvořan, diplomat, cestopisec a hudebník (všestranná renesanční osobností)
- vychován byl na dvoře arciknížete Ferdinanda II. Tyrolského, pozdějšího císaře
- sloužil také u Rudolfa II. nebo Matyáše
- byl popraven na Staroměstském náměstí spolu s dalšími českými pány
- mezi jeho významný cestopis patří: PUTOVÁNÍ ANEB CESTA Z KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO DO BENÁTEK, ODTUD PO MOŘI DO ZEMĚ SVATÉ, ZEMĚ JUDSKÉ A DÁLE DO EGYPTA -> autor zde vtipně posuzuje a dobře pozoruje cestu -> celý cestopis doprovází vlastními kresbami

• VÁCLAV VRATISLAV Z MITROVIC
- byl to autor cestopisné prózy, měl rád cestopisy popisující turecké země
- přezdívalo se mu proto Tureček
- účastnil se diplomatické cesty do Cařihradu, kde padl do zajetí, byl vězněn v Turecku
- mezi jeho nejvýznamnější dílo patří: PŘÍHODY (nebo PAMĚTI) -> byl to cestopis, ve kterém líčí své vzpomínky na cařihradské vězení a cestopisné zážitky -> jako patnáctiletý hoch z české rytířské rodiny se dostal s poselstvem císaře Rudolfa II. ke dvoru tureckého sultána v Cařihradě, kde byl také vězněn -> popisoval odlišnou tureckou kulturu a k islámskému náboženství se stavěl negativně, obdivoval však tureckou architekturu, velké zahrady, čistotu lázní i špitály

KRONIKY
• VÁCLAV HÁJEK Z LIBOČAN
- byl to katolický kněz, vynikající vyprávěč a autor nejoblíbenější a nejznámější z kronik
- mezi jeho významné dílo patří: KRONIKA ČESKÁ -> v této kronice popisuje historii z hlediska katolické církve – není příliš důvěryhodná (obsahovala spoustu výmyslů), ale pro svou čtivost byla oblíbená -> byly zde zachyceny české dějiny od praotce Čecha po r. 1526 (po korunovaci Ferdinanda I.) -> tato kronika se snaží zaznamenat lidové pověsti (vlastenecky) a často se vzdaluje historickým faktům

-> ke konci 16. století dochází k velkému rozmachu české literatury a národní vzdělanosti za vlády Rudolfa II. -> této době se říká veleslavínská (je to tzv. „ ZLATÝ VĚK“ ČESKÉHO PÍSEMNICTVÍ)
-> patří sem autoři jako:
• JIŘÍ MELANTRICH
- byl to významný český renesanční tiskař a nakladatel
- ze své tiskárny postupně vybudoval velký tiskařský a nakladatelský podnik evropského významu, základem jeho ediční činnosti se stala bible
- po roce 1576 začal spolupracovat se svým zeťákem Danielem Adamem z Veleslavína, který také tiskařský podnik po Melantrichově smrti převzal a dále provozoval"

Poznámka

Práce je psaná převážně v odrážkách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20068
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse