Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Literatura v době předhusitské a husitské - maturitní otázka 4/7

Literatura v době předhusitské a husitské - maturitní otázka 4/7


Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce v bodech shrnuje středoškolské poznatky z literatury spjaté s husitstvím. Nejprve je stručně popsána situace ve společnosti a vyjmenovány žánry, které byly v dané době nejfrekventovanější. Následuje přehled předhusitské a husitské literatury, uvedeni jsou významní autoři včetně jejich děl. Nejvýznamnější autoři jsou představeni podrobněji a jejich stěžejní díla jsou stručně charakterizována. Předchozí část série maturitních otázek naleznete zde Karel Čapek - maturitní otázka 3/7 a následující na Preromantismus a romantismus ve světové a české literatuře - maturitní otázka 5/7.

Obsah

1.
Konec 14. – počátek 15. století
2.
Předhusitská literatura
2.1.
Matěj z Janova
2.2.
Jan Milíč z Kroměříže
2.3.
Konrád Waldhauser
2.4.
Tomáš Štítný ze Štítného
2.4.1.
Dílo
3.
Husitská literatura – období příprav husitského hnutí
3.1.
Mistr Jan Hus
3.1.1.
Dílo – latinsky
3.1.2.
Dílo - česky
4.
Husitská literatura v době bojů
4.1.
Jan Želivský
4.2.
Martin Hůška
4.3.
Chiliastické hnutí
4.4.
Husitské chorály
4.5.
Tendenční poezie
4.6.
Žižkův vojenský řád
4.7.
Překlady bible
5.
Literatura doby Polipanské
5.1.
Petr Chelčický
5.1.1.
Dílo
6.
Zábavná literatura
6.1.
Václav Šašek z Biřkova

Úryvek

"1. Předhusitská literatura
• Kazatelé, náprava společnosti po náboženské stránce
1.1. Matěj z Janova
• Radikální učenec, latinské spisy
1.2. Jan Milíč z Kroměříže
• Nejradikálnější
• Hlásal v Betlémské Kapli
• Zřekl se bohatství, vliv na chudinu
1.3. Konrád Waldhauser
• Pozván Karlem IV., aby kázal univerzitním studentům
1.4. Tomáš Štítný ze Štítného
• Laik
• Nemá teologické vzdělání
• Píše česky (pro lid) – i o náboženských otázkách
• Zůstává věrný učení církve
• Snaží se napravit chyby, harmonizovat společnost
• 1. Klasik české naučné prózy
• Čeština se dostává na úroveň naučné sféry
• Srozumitelné, věcné vyjadřování, dokonalý jazyk
• Spisy se opírají o cizí předlohy
• Dílo:
o Knížky šestery o obecných věcech křesťanských
- Sborník traktátu o zásadách křesťanského života
- O hospodáři, hospodyni a čeledi
o Řeči besední
- O stvoření světa a o bohu
- Náboženské, filosofické otázky
o Řeči sváteční a nedělní
- Výklad Bible a evangelií

2. Husitská literatura – období příprav husitského hnutí
2.1. Mistr Jan Hus
• Rodák z Husince u Prachatic
• Chudá rodina, studium – pražská univerzita, bohosloví
• Kněz, univerzitní profesor, rektor univerzity. Kazatel v Betlémské kapli
• Navazuje na Johna Viklefa – důležitost vzorného života, bible, kritika hromadění majetku
• Kritika
o Majetek církve a jejích představitelů
o Proti odpustkům
o Pán, který není spravedlivý, nemá vládnout svým poddaným
o Vybízí k tomu, aby lidé nešli slepě za autoritami a sami si utvářeli své názory
o Odhaluje příčiny společenských nedostatků, zrychluje vyvrcholení odporu proti církvi
• Společnost x Hus
o Václav IV. – vydal Kutnohorský dekret – 1409, na motivy Husa
o Vysokou církev si rozezlel – kvůli požadavku chudoby
o Po kritice odpustků uvalena klatba a interdikt
o -> Hus opouští Prahu – Kozí Hrádek – Krakovec – píše díla
o Koncil v Kostnici – navržen za kacířství
o 6.7. 1415 – upálen na hranici
• Dílo:
o Latinsky
- O církvi
• Hlavou církve není papež, ale Ježíš Kristus
• I církev se musí držet bible – a když ne, tak ji prostý člověk nemusí poslouchat
o Česky"

Poznámka

Práce je psaná formou odrážek.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4e4a9ef35eaf5.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Literatura_predhusitska_husitska.doc (55 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse