Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Máj jako výraz hodnotové orientace dobového paradigmatického systému kultury

Máj jako výraz hodnotové orientace dobového paradigmatického systému kultury

Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií, Brno

Charakteristika: Práce podává podrobný a vyčerpávající literární rozbor díla K.H.Máchy. Zabývá se dobovým kontextem vniku Máje, stejně tak i nově získanými poznatky o životě a díle jediného skutečného českého romantického autora 19. století. Konkrétněji pak se práce vymezuje vůči nově získaným poznatkům o autorově intimním životě, který se odrazil v jeho lyricko-epické básni Máj.

Obsah

1.
Úvod: Kdo byl Karel Hynek Mácha a jaký význam má dílo Máj?
2.
Teoretická část
2.1.
Co víme o Máchovi
2.1.1.
Několik nutných faktů
2.1.2.
Jak viděli Máchu jeho současníci
2.1.3.
Jak vidí Máchu naši současníci
2.2.
Umělecký směr, společenské hodnoty a původ Máje
2.2.1.
Český romantismus
2.2.2.
Společenské Hodnoty v období Máchovy tvorby
2.2.3.
Máj – prostředí, původ děje a doba vzniku
2.3.
Máchovo dílo jako celek – pozice Máje
3.
Metodologická část
3.1.
Stanovení cíle a hypotéz
3.2.
Operacionalizace hypotéz
3.3.
Metoda
3.4.
Zdůvodnění vybraného cíle a metody
4.
Analytická část
5.
Závěr

Úryvek

“2.3. Máchovo dílo jako celek – pozice Máje:

Velice propracovaným a důkladným textem který se věnuje problematice Máchově díle je teoreticko literární studie Králík (1958). Uvedená studie se zabývá komplexní problematikou všech textů, které za svůj krátký život Mácha sepsal. Texty podrobně analyzuje, dle místa vzniku a okolností, které vedly umělce k sepsání konkrétních básní, poznámek, textů a literárně zajímavých dopisů. Není žádoucí citovat, parafrázovat a rozebírat samotný rozbor provedený Dr. Oldřichem Králíkem, avšak za podstatné považuji uvést závěry, ke kterým došel, jelikož pomohou pochopit Máchovo dílo z mnohem širší perspektivy.
Studie Králík (1958) jasně popisuje osudy Máchova textu od jeho zrodu až po jeho publikaci, která následovala mnohdy až několik desetiletí po jeho smrti, v případě jeho šifrovaných deníků se jednalo téměř o sto let. Králík rozdělil Máchovo dílo na dvě jasně oddělené epizody, resp. rozpadlé oblasti:
1) soustava básní obsahu rozmanitého
- do toho segmentu patří například básně: Měsíček, Srdci mému či Panně Rošové
- básník aktivně vycházel vstříc sociální poptávce a dílo přizpůsoboval požadavkům soudobého vkusu
- dalším faktorem, proč básník zaměřoval své básně na většinovou společnost byla možnost publikovat
2) soubor básní bez nápisu a zlomků
- do toho segmentu patří například básně: Cizinec, Straba, Jaroslavna nebo Aniž křičte
- tyto básně mají zcela jiný charakter – jsou drsné a často směřují proti šosácké společnosti české
- Sabinův pokus vydat tyto zlomky v roce 1845 ztroskotal – společnost na toto dílo ještě nebyla připravena
V návaznosti k uvedenému rozdělení Máchovy tvorby se pokusím do této deskripce jeho tvorby zařadit analyzované dílo Máj.
Po svém prvním vydání se Máj nestal nejobdivovanějším ani nejprodávanějším dílem své doby, vlastně spíše propadl jak u laické veřejnosti, tak u odborné kritiky. Skutečného docenění se Máji dostalo až několik let po umělcově smrti. Můžeme tedy říci, že ačkoli Máchovým záměrem bylo uspět s dílem a zařadit se tak do pomyslné Králíkovi kategorie 1., že se tento záměr zcela nepodařilo zrealizovat a v počátečním etapě své existence Máj spadal spíše do kategorie 2. . O snaze Máchově uspět také vypovídá fakt, že před samotný Máj umístnil dedikační báseň : Čechové jsou národ věrný (Vašák, 1983). Uvedená báseň je natolik nesourodá s Májem, avšak natolik poplatná dobovému společenskému diskurzu, že můžeme hovořit o jednoznačném Máchově populismu ve snaze uspět.

3. Metodologická část:

3.1. Stanovení cíle a hypotéz:

Konkrétní cíl práce: spočívá v poodhalení podílu básníkových osobní pohnutek, stejně jako enviromentálních tlaků, skrze které se umělecké vyjádření Máchovo zformovalo v jedinečné básnické dílo Máj.
Hypotéza číslo 1.
Máj je více odrazem vnitřních obsahů Karla Hynka Máchy než výraz hodnotové orientace dobového paradigmatického systému kultury.

Hypotéza číslo 2.
Karel Hynek Mácha napsal lyricko-epickou báseň Máj, jako projev svého nitra, resp. svého niterného vztahu k Eleonoře Šomkové.

Hypotéza číslo 3.
Karel Hynek Mácha napsal lyricko-epickou báseň Máj, jako projev obdivu ideálu pravého citu."

Poznámka

Obsahuje schémata a Máchův portrét. Čistý text dosahuje cca 10 stran.
Práce je velmi rozsáhlá a komplexní.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12692
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse