Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Májovci, ruchovci a lumírovci - maturitní otázka

Májovci, ruchovci a lumírovci - maturitní otázka


Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Vypracovaná maturitní otázka se zabývá obdobím májovců, ruchovců a lumírovců. Věnuje se pěti významným spisovatelům (Jan Neruda, Jakub Arbes, Svatopluk Čech, Jaroslav Vrchlický a Josef Václav Sládek), stručně popisuje jejich život a díla. V závěru je rozebrána sbírka Písně kosmické a uvedena ukázka. Zde naleznete předchozí díl Český romantismus, počátky českého realismu v 1. polovině 19. století nebo následující část práce - Český kritický realismus a naturalismus.

Obsah

1.
Májovci
2.
Ruchovci
3.
Lumírovci
4.
Jan Neruda
4.1
Díla
5.
Jakub Arbes
6.
Svatopluk Čech
7.
Jaroslav Vrchlický
8.
Josef Václav Sládek
9.
Česká literatura v 60., 70. a 80. letech 1 století
10.
Písně kosmické
10.1
Rozbor
10.2
Ukázka

Úryvek

„11. Májovci, Ruchovci, Lumírovci
TOUHA PO PŘEKLÁDÁNÍ Z CIZÍCH JAZYKŮ
Májovci
Škola života, vydali almanach Máj, hlásí se k literatuře Karla Hynka Máchy. Zakladatelé jsou Jan Neruda a Vítěslav Hálek, další představitelé jsou Jakub Arbes, Karolína Světlá, Václav Šolc, Rudolf Meyer, Sofie Podlipská.
Ruchovci
Škola národní. Vydali almanach Ruch. Při příležitosti položení základního kamene národního divadla. Navazují na národní obrození. Jsou vlastenci, zajímá je venkov a historie. Představitelé: Svatopluk Čech, J.V.Sládek, Eliška Krásnohorská
Lumírovci
Škola světová. Soustředili se okolo časopisu Lumír. Upřednostňování formy před dějem, kosmopolitismus. Představitelé: J. Vrchlický, J. Zeyer
Jan Neruda
Narozen na újezdě, šťastné dětství, miloval svou matku, o kterou se staral až do její smrti. Studoval gymnasium, práva nedokončil. Psal do Národních novin, napsal 2000 fejetonů. Divadelní kritik.
Díla:
- Básně: Hřbitovní kvítí (kvůli pesimismu nemělo úspěch) Knihy veršů, Písně kosmické (lidem se líbila- optimistická oslava vědy a techniky), Balady a romance, Prosté motivy, Zpěvy páteční.
- Novinová tvorba: soubor fejetonů, soubor povídek (Arabesky- o lidech z malé strany, různí lidé - z prostředí balkánu, povídky malostranské- malostranský život)
- Dramata: nedočkaly se úspěchu- Ženich z hladu, Franceska di Rimini
Jakub Arbes
Novinář v Národních listech, vztah k sociální tématice, za své protirakouské články byl vězněn. Psal sociálně zameřenou prozu: Štrajchpudlíci (z prostředí tiskařských dílen) Romaneto: Newtonův mozek.
Svatopluk Čech
Novinář, spisovatel, básník (lyrický, epický, politický)Vychován ve vlastenecké rodině.
- Politické básně: Evropa, Slavie
- Historické básně: Husita na Baltu- historický epos kdy je husitská válka srovnávána se vztahy, Adamité, Dagmar
- Venkovská tématika: Ve svitu lípy, Lešetínský kovář
- Proza: Pravý výlet pana Broučka do Měsíce, Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do XV. Století.“

Poznámka

Práce obsahuje obrázek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4abb3392cb9ed.zip (22 kB)
Nezabalený formát:
Majovci_ruchovci_lumirovci.doc (52 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse