Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Maturita z literatury

Maturita z literatury

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Obsah

1.Písemnictví starověku a raného středověku
Mezopotámie. Peršané. Egypt. Hebrejská literatura. Indie. Čína. Antická literatura - archaické období (Homér, Archilochos, Sapfo, Anakreón, Pindaros, Aisópos), attické období (Sofokles, Aischilos, Euripides, Aristofanes, Héroditos a Thukidides, Platon, Aristoteles), hélenistické období (Theokritos)
Římská literatura - archaické období (Plautus), zlatý věk (Gaius Valerius Catullus, Publius Vergilius Maro, Horatius, Publius Ovidius Naso), postklasické období (Martialis, Juvenalis, Seneca, Tacitus). Mimoevropské středověké civilizace - Arábie, Indie, Čína, Afrika.
Evropská křesťanská literatura - Bible.

2.Česká literatura středověku, středověká evropská literatura
Staroslověnská literatura, právnická díla ve staroslověnštině. Staroslověnská díla v 10 stol, latinská tvorba.Vznik česky psané lit.ve 12.-14.stol, staročeské drama.
Literatura v národních jazycích - rytířská a hrdinská epika (Francie, Španělsko, Německo, Rusko, milostná dvorská lyrika), měšťanská literatura.

3.Literatura v době husitské a pohusitské
Husovi předchůdci, Jan Hus, Jistebnický kancionál, Budyšínský rukopis. Petr Chelčický.

4.Humanismus a renesance v evropské a české literatuře
Předchůdci renesance. Renesance - italská, francouzská, španělská a anglická. Humanismus v Čechách - předchůdci, latinský humanismus, český humanismus. Jan Ámos Komenský.
Baroko - španělské, německé, anglické. Baroko českých zemí - emigrantská tvorba, domácí tvorba, oficiální- jezuitská tvorba, pololidová tvorba, lidová tvorba.

5.Klasicismus, preromantismus a romantismus v evr. a české lit.
Klasicismus - francouzský klasicismus, italský klaicismus.
Osvícenství - francouzské osvícenství, anglické osvícenství.
Preromantismus - Francie, Německo.
Romantismus - anglický, francouzský, americký, ruský, polský a německý.
Česká literatura (30.-40.léta 19.stol.)

6.České národní obrození
1.fáze národního obrození - jazykověda, historie, básnictví, vzdělávací próza.
2.fáze národního obrození - jazykověda, dějepisectví, všeslovanská myšlenka, ohlasová poezie, divadlo a drama.

7.Projevy ideálů a cílů národního obrození, preromantismu,romantismu a počínajícího realismu v díle významných autorů
Karel Hynek Mácha, pokračovatelé Máchy. Lidovýchovná tvorba - Karel Jaromír Erben, Karel Havlíček Borovský, Božena Němcová.

8.Realismus ve světové literatuře 19.století
Anglický realismus, francouzský realismus, ruský realismus, severský realismus, polský realismus, naturalismus.

9.Česká literatura v 60.- 70. letech - generace májovců
Jan Neruda, Vítězslav Hálek, Karolína Světlá, Jakub Arbes.

10.Boj o národní a kosmopolitní zaměření české literatury
Ruchovci - Svatopluk Čech, Eliška Krásnohorská.
Lumírovci - Jaroslav Vrchlický, Josef Václav Sládek, Julius Zeyer.

11.
Moderní literární směry 1.pol.20.stol.,jejich odraz v dílech světových a českých autorů
Guillaume Apollinaire. Proletářská literatura - Jiří Wolker, Stanislav Kostka Neuman, Jindřich Hořejší.
Poetismus - Jaroslav Seifert, Vítězslav Nezval, Konstantin Biebl, František Halas, Vladimír Holan, Josef Hora, Jan Zahradníček.

16.Česká a světová próza
Walter Scott, Viktor Hugo, Adam Mickiewitz, Gustav Flaubert, Lev Nikolajevič Tolstoj, Henryk Sienkiewitz, Josef Kajetán Tyl, Alois Jirásek, Zikmund Winter, Umberto Eco, Robert Merle, Mika Waltari, Lion Feuchtwanger, Alexander Dumas.

17.Satirický pohled literárního díla na skutečnost
Hradecký rukopis. Karel Havlíček Borovský. Miroslav Švandrlík. Svatopluk Čech. Zdeněk Jirotka. Rudolf Křesťan. Ivan Vyskočil. Jiří Žáček. Miroslav Horníček. Jiří Suchý. Jiří Grosmann. František Nepil. Karel Poláček. Jaroslav Hašek. Bohumil Hrabal. Voskovec + Werich.

18.Světová literatura 2.pol.20.století
Absurdní drama - Samuel Becket, Eugine Ionesco, Tennessee Williams, Arthur Miller. Existencionalismus - Albert Camus, Jean Paul Sartre. Simon de Beavuvoirová. Francoise Saganová. Nikos Kazantzakis.
Neorealismus - Alberto Moravia, Federico Fellini, Luchino Visconti.
Beatnici - Allen Ginsberg, Jack Kerouack, Lawrence Ferlinghetti, William Burroughs, Charles Bukovski.
Rozhněvaní mladí muži - Amis Kingsley, John Wain, John Osbourne, John Braine.
Nový román - Alain Robbe-Grillet, Michel Butor, Nathalie Sarrautová, Claude Simon.
Magický realismus - Gabriel Garcia Marquez. Čingiz Ajtmatov. Michail Bulgakov. Postmodernismus - Kurt Vonnegut, Umberto Eco, Vladimír Nabokov.
Další významní spisovatelé 2 pol. 20.století - Anglie, Francie, Německo, Usa.

19.Česká próza od konce 1.sv.do konce 2.světové války
Legionářská lit.. Obraz 1.sv.v literatuře. Ruralismus. Demokratický proud. Avangartní literatura. Katolická próza. Psychologická próza.

20.Česká poezie 2.pol.20století
Vítězslav Nezval, Jaroslav Seifert, František Hrubín, František Halas, Vladimír Holan, Vilém Závada, Ludvík Kundera, Zdeněk Lorenc, Karel Šiktanc, Miroslav Holub, Jiří Žáček, Jiří Šatola, Jan Skácel, Oldřich Mikulášek, Jiří Kolář, Václav Hrabě, Ivan Diviš, Josef Kainar, Ivan Blatný.
Písňové texty. Underground. Plastic people of the universe.

21.Česká próza 2.poloviny 20.stol.- oficiálně vydávaná próza
Jan Drda, Eduard Valenta, Karel Ptáčník, Zdeněk Pluhař, Jan Otčenášek, Norbert Frýd, Adolf Branald, Ladislav Fuks, Ota Pavel, Bohumil Hrabal, Vladimír Neff, Václav Kaplický, František Kožík, Miloš Václav Kratochvíl, Jiří Šotola, Vladimír Körner, Jarmila Loukotková, Alexej Pludek, Bohumil Říha, František Kubka, Oldřich Daněk, Vladimír Páral, Jiří Švejda, Zdeněk Zapletal, Jiří Marek, Valja Stýblová, Radek John, Zdena Frýbová, Jiří Moucha.
Sci-fi literatura. Literatura faktu.

22.
Česká próza 2.pol. 20.stol.- Lit. samizdatová a exilová, próza 90.let
Ladislav Mňačko, Arthur G.London, Pavel Tigrid, Vladimír Škutina, Karel Pecka, Arnošt Lustig, Jiří Mucha, Ota Filip, Jan Trefulka, Jiří Gruša, Eva Kantůrková, Pavel Kohout, Ivan Klíma, Josef Škvorecký, Zdena Salivarová, Ludvík Vaculík, Milan Kundera, Michal Viewegh, Jáchym Topol, Petr Šabach.

23.
České drama od 20.let 20.stol. do současnosti
Národní divadlo. Městské divadlo na Vinohradech. Avangardní divadlo - Osvobozené divadlo, Cirkus Dandin. D 34. Dramatická tvorba po roce 1945 - Divadlo satiry, Divadlo na zábradlí, Semafor, Divadlo za branou, Divadlo Járy Cimrmana. Divadlo na provázku. Ha-divadlo. Studio Y. Činoherní studio v Ústí nad Labem. Sklep. Václav Havel. Pavel Kohout. Oldřich Daněk. Jiří Šatola. Daniela Fischerová. Ivan Klíma. Ludvík Aškenazy. Jan Antonín Pitínský. Vratislav Blažek, Karol Sidon.

24.Publicistika a žurnalistika, literární kritika
K. Havlíček borovský. J.K.Tyl. Jan Neruda. Karel Čapek. E.Bass. Egon Ervín Kisch. František Xaver Šalda. Pozitivismus - Jaroslav Vlček. Směr duchovědný - Arne Novak, Otakar Fischer, František Götz, Karel Teige, Záviš Kalandra, Bohuslav Havránek, Jan Mukařovský, Roman Jakobson, Bedřich Václavek, Václav Černý, Jan Patočka, Milan Kundera, Ferdinand Peroutka.

25.
Tvorba pro děti a mládež
Pohádky. Literatura dobrodružná a vědeckofantastická. Literatura pro děvčata. Průběhová próza ze života dětí.

Poznámka

Zhuštěné maturitní otázky z literatury obsahují jen seznamy děl a autorů.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4067
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse