Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Maturitní otázky do českého jazyka 2008

Maturitní otázky do českého jazyka 2008

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s jednotlivými obdobími, typy tvorby, autory a díly. Obsahuje poměrně rozsáhlé děje nejznámějších děl. Velké množství autorů se v jednotlivých otázkách opakuje.

Obsah

1.Počátky psané literatury, vztah literatury a ústní lidové slovesnosti a odkaz antiky
2.
Antická literatura a její vliv na světovou kulturu až dodnes
3.
Vývoj české literatury od nejstarších dob do konce renesance
4.
Změna myšlení a nové prvky v literatuře v období renesance a humanismu
5.
Baroko u nás i ve světě
6.
Osvícenství a klasicismus
7.Národní obrození
8.
Ústní lidová společnost – zdroj inspirace naší literatury
9.
Životní postoje romantických autorů a jejich hrdinů ke světu
10.
Realismus v literatuře
11.
Generace májovců
12.
Boj o národní a kosmopolitní zaměření literatury v 70. a 80. letech 19. století.
Ruchovci a Lumírovci
13.
Moderní směry ve světové literatuře na přelomu 19. a 20. století
14.
Zobrazení 1. světové války v české a světové literatuře
15.
Nejvýznamnější představitelé české poezie mezi dvěma světovými válkami. Poezie ve 20. a 30. letech
16.
Česká meziválečná próza
17.
Různé reakce na 2. světovou válku v dílech českých i světových spisovatelů
18.
Neoficiální česká literatura v letech 1948 – 1989
19.
Náměty oficiální české prózy od 60. let do současnosti
20.
Současná světová i česká literatura (90. léta až do současnosti)
21.
Vývoj divadla od středověku do současnosti
22.
Život a dílo Karla Čapka
23.
Humor a satira v české literatuře
24.
Od francouzské balady k dnešku
25.
Populární = pokleslá literatura

Úryvek

“25. Populární = pokleslá literatura.

Populární = známý, oblíbený

Populární literatura je spjata s moderními žánry masové komunikace ( komiks, detektivka, populární píseň, televizní seriál ).struktura žánrů populární literatury má několik příznačných prvků: dominuje v nich napínavost, zobrazování neobyčejných životních osudů a dramatických událostí s cílem pobavit čtenáře a působit na jeho city.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Co to znamená populární? Kdy, kdo a čím se může stát populárním? Je to navěky, nebo jen pomíjivá záležitost. Co je to aut, in, celebrita a další pojmy, které se pojí s popularitou? Odpovězte si sami.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Fantazy literatura – návrat k mýtům? Čtenáři jsou už v posledních letech přesyceni romány o realitě, v níž sami žijí, chce to něco nového. Stejně jako do módních vln oblékání se vracejí prvky, které už tady byly, i do literatury se vrací zájem o tajemné bytosti, které tu s námi žijí, dokážou nám pomoci, nebo taky pořádně ublížit. Fantazy literatura připomíná dávné mýty, kterými si lidé odpovídali na otázky, na něž nemohli znát odpověď . Vytvořili si bohy a nadpřirozené bytosti. Ty pak přešly do pohádkového světa. Fantazy literatura připomíná jak mýty, tak pohádku, rozlišuje dobro a zlo, nechává je spolu bojovat a přes veškeré napětí a překážky dobro vítězí. Příkladem může být

John Ronald Reuel Tolkien
Anglický spisovatel,. Příběhy o hobitovi vyprávěl svým dětem jako pohádky, později se na radu přátel rozhodl své fantazie zpracovat knižně. Jeho knihy měly velký úspěch mezi mládeží i dospělými. Kromě vědeckých prací jsou nejznámějšími díly právě „Hobit aneb Cesta tam a zase zpátky“, Tolkienova trilogie Pán prstenů. Dobro tu reprezentují hobiti, elfové, bílý čaroděj, zlo skřeti, trolové a Saruman se Sauronem – černí čarodějové. Lidé, jak jinak, jsou mnohdy na vahách, přidají se však na tu správnou stranu. S napětím sledujeme, jestli se hlavnímu hrdinovi hobitu Frodovi podaří přenést prsten zla do Mordoru a zničit ho tam. Věrohodnosti dodávají knize historické pasáže, popis kultury a tradic všech zúčastněných společenstev, podrobné mapy apod. Čtenář má nabýt dojmu, že vše skutečně existovalo.
Zatímco Tolkien navazuje na mýty,
• Příběhy z čarovné říše
• Pán prstenů – Společenstvo prstenu
-- Dvě věže
-- Návrat krále

Joanne Kathleen Rowlingová
Před námi rozvíjí pohádkový příběh malých čarodějů, kteří tu žijí s námi mudly, jak nás nazývají. Mají však svůj zvláštní svět a stejně jako lidé musí bojovat se zlem,které chce jejich svět ovládnout. Harry Potter je čaroděj, který se svými přáteli již pět dílů bojuje se zlem představovaným lordem Voldemortem, který kdysi zabil jeho rodiče. V pěti dílech zatím zvítězil Harry, jak to bude v šestém možná neví ani autorka, která se díky svému nápadu zařadila mezi slavné a bohaté. Její knížky jsou překládány snad do všech jazyků.
• Harry Potter a Kámen mudrců – r.2000
• Harry Potter a Tajemná komnata – r.2000
• Harry Potter a vězeň z Azkabanu – r.2001
• Harry Potter a Ohnivý pohár – r.2003
• Harry Potter a Fénixův řád – r.2004
• Harry Potter a princ dvojí krve – r. 2005

J. K. Rowlingová prohlašuje, že o Harrym Potterovi napíše 7 knih a ani o jednu víc.

Joanne Kathleen Rowlingová
Harry Potter je promyšleným dílem. Překvapuje pevnou stavbou a vrstevnatostí, která dovoluje nejrůznější interpretace. Primárně jsou Harryho příběhy určeny dětem, přesto je hltají i dospělí. Ale proč právě Harry Potter je tak populární? Protože přihrádku dětské četby překračuje. Autorka cyklu je sečtělá a mistrně využívá postupy z „dospělé“ literatury.

Rowlingová bývá někdy poměřována s Tolkieenovým Pánem prstenů. Určité styčné body zde existují. S nadsázkou lze říci, že kdo se zapletl s žánrem fantasy, zapletl se i s Tolkienem. Jenže zatímco Tolkien vypráví mytickou ságu, Rowlingová se drží při zemi.

Dalším populárním žánrem v současnosti je sci –fi – vědeckofantastická literatura nebo film. Děj se odehrává většinou v budoucnosti, díky stroji času se člověk může přenést i do minulosti, hrdinové jsou vybaveni technikou, jaká dosud neexistuje, ale problémy mají stejné jako včera, dnes i zítra.
SCI-FI LITERATURA
- Vědecko-fantastická literatura je jakási literární laboratoř, která zkoumá reakce člověka na uměle vytvořené prostředí.
- Autor na vědeckém podkladě rozvíjí svou fantazii.
- Je založena na znalostech vědy a techniky a snaží se domyslet, jaký vliv bude mít věda na život člověka.

Průkopníkem tohoto žánru byl francouzský spisovatel

Jules Verne
Zakladatel moderního vědeckofantastického románu. Hrdinové jeho románů jsou chytří, vzdělaní, stateční a čestní lidé, kteří dovedou zvládat obtížné situace, sílu svého rozumu a dovednosti. Autor píše o technických objevech, které v jeho době ještě neexistovaly, v jeho knihách se musíme obdivovat jeho hlubokým znalostem geografie, přírodovědy, chemie, fyziky i dalších věd. mezi jeho nejznámější díla patří
• Dvacet tisíc mil pod mořem
• Tajuplný ostrov - Tajuplný ostrov se skládá ze 3 dílů: I. Vzdušní trosečníci, II. Opuštěný a III. Tajemství ostrova. Za války severu proti jihu uprchne ve větrné smršti z jižanského zajetí skupina pěti američanů. Jejich balón je zahnán nad moře, ztroskotá a uprchlíci se zachrání na pustém ostrově v Tichém oceánu (I, 1-2). Po zajištění holého života (I, 3-8) využijí trosečníci všech svých vědeckých a technických znalostí a přírodních podmínek Lincolnova ostrova k vybudování utopické kolonie, jež polidští lidoopa Jupa a učiní znovu člověkem trestance Ayrtona, nalezeného na ostrově Tábor (Maria Theresa) (I, 9 - II, 19). Společně ubrání ostrov před útokem pirátů (II, 20 - III, 13), ale ani umírající kapitán Nemo, který jim v kritických chvílích tajně pomáhal nemůže odvrátit sopečnou katastrofu, jež ostrov zničí (III, 15-19). Před smrtí hladem a žízní na jeho posledním skalisku je zachrání jachta Duncan, přijíždějící pro Ayrtona. Po návratu do Ameriky společně založí ve státě Iowa utopickou kolonii a nazvou ji Lincolnův ostrov (III, 20).
• Děti kapitána Granta
• Cesta kolem světa za 80 dní
• Pět neděl v balóně
• Dva roky prázdnin
• Cesta na měsíc
• Vynález zkázy - V tomto vědecko - fantastickém románu píše Verne o vynálezci Thomasi Rochu, který vynalezl bleskomet. Už však svůj rozum neovládal a stával se šílencem. Jeho ošetřovatel Gaydon se jmenoval pravým jménem Simon Hart. Hrabě ď Artigas měl zájem o bleskomet. Byl to však vůdce pirátů. Piráti unesli vynálezce i jeho ošetřovatele. Uvěznili je v nitru vyhaslé sopky Back Cupu. Simon Hart poslal v soudku dopis, v němž píše o místu, kde se nacházejí. Za několik dní přijela ponorka a snaží se je zachránit. Avšak v tuto chvíli se zrovna vrací ponorka pirátů.Zničili ponorku, zachránili jen Thomase Rocha a ošetřovatele. Zanedlouho se objeví lodě a piráti používají proti lodím bleskomet, jež řídí Thomas Roch. Bleskometem už byla potopena jedna loď. Avšak druhá loď vyvěsila vlajku jeho vlasti - Francie. Thomas nemůže vystřelit na vlajku své vlasti. Uteče dovnitř sopky a za chvíli se ozve výbuch. Sopka byla bleskometem zničena. Jediný Simon Hart přežil katastrofu."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14014
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse