Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Maturitní otázky z českého jazyka

Maturitní otázky z českého jazyka


Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: 25 zpracovaných maturitních otázek z literatury, zahrnující všechny obvyklé okruhy od nejstarší literatury po dnešní. U každé otázky je nejdříve zmíněna charakteristika doby.

Obsah

1.
Nejstarší literatury světa
1.1
Sumerské písemnictví
1.1.1
Epos o Gilgamešovi
1.2
Hebrejské písemnictví (Starý a Nový Zákon)
1.3
Indické písemnictví
1.4
Čínská literatura
1.5
Egyptská literatura
1.6
Arabské písemnictví
1.7
Antika
1.7.1
Archaické období (Ilias, Odyssea, Sapfó, Anakreón, Ezop)
1.7.2
Attické období (představitelé tragédie)
1.7.3
Filosofie, řečnictví, dějepisectví
1.8
Římská literatura
1.8.1
Komedie (Plautus)
1.8.2
Řečnictví (Cicero)
1.8.3
Filosofie (Seneca)
1.8.4
Básnictví (Vergilius, Ovidius, Horátius)
2.
Počátky literatury na našem území do 14. století
2.1
Staroslověnsky psané památky na našem území
2.1.1
Životopisy
2.1.2
Kyjevské listy
2.1.3
Proglas
2.1.4
Legendy
2.2
Latinsky psané památky na našem území (Kosmova kronika)
2.3
Česky psané památky na našem území (Dalimilova kronika, Alexandreida)
2.4
Literatura v době Karla IV.
2.4.1
Žákovská poezie
2.5
Ostatní literatura 14. století
2.5.1
Legendy
2.5.2
Divadlo
2.5.3
Satira
3.
Husitská literatura
3.1
Husovi předchůdci (Tomáš Štítný ze Štítného, John Viclef, Matěj z Janova, Konrád Waldhauser)
3.2
Jan Hus
3.3
Literatura po smrti Jana Husa
3.3.1
Básnické skladby
3.3.2
Husitské písně
3.3.3
Cestopisy
3.3.4
Petr Chelčický
3.3.5
Vavřinec z Březové
3.4
Husitská literatura v pozdější době
4.
Renesance a humanismus v Čechách i ve světě
4.1
Renesance charakteristika, humanismus charakteristika
4.3
Itálie (Dante, Petrarca, Boccacio)
4.4
Francie (Villon, Rabelaise)
4.5
Anglie (Shakespeare)
4.6
Španělsko - Miguel de Cervantes
4.7
Česká literatura (Daniel Adam z Veleslavína, Jan Blahoslav, Václav Hájek z Libočan)
5.
Literatura v období baroka
5.1
Společenské podmínky
5.2
Anglie (John Milton)
5.3
Španělsko (Pedro Calderón de la Barca)
5.4
Česká literatura (Jan Ámos Komenský)
5.5
Literatura emigrantů (Pavel Skála za Zhoře, Pavel Stránský)
5.6
Domácí literatura (Bohuslav Balbín)
5.7
Duchovní poezie
5.8
Pololidová tvorba
5.9
Písmácké paměti
5.10
Barokní klasicismus ve Francii (Corneille, Racine, Moliére, Jean de La Fontaine, Goldoni)
6.
České národní obrození
6.1
Společenské podmínky
6.2
Dějepisectví (Pelcl, Palacký)
6.2.1
Rukopisy
6.3
Jazykověda (Dobrovský, Jungmann)
6.4
Novinářství (Václav Matěj Kramerius)
6.5
Divadlo (Divadlo V Kotcích, Stavovské divadlo, Divadlo Bouda, Václav Kliment Klicpera)
6.6
Slovanská vzájemnost (Pavel Josef Šafařík, Jan Kollár)
6.7
Ústní lidová slovesnost (Čelakovský)
7.
Romantismus ve světové literatuře
7.1
Společenské podmínky
7.2
Znaky romantické literatury
7.3
Evropský romantismus
7.3.1
Anglie (Scott, Byron)
7.3.2
Francie (Hugo, Dumas, Stendhal)
7.3.3
Rusko (Puškin, Lermontov)
7.3.4
Slovensko
7.3.5
Německo (Bratři Grimmové)
8.
Romantismus v české literatuře
8.1
Společenské podmínky
8.2
Znaky romantické literatury
8.3
Autoři (Mácha, Tyl, Erben)
9.
Realismus ve světové literatuře
9.1
Společenské podmínky
9.2
Znaky literatury
9.3
Předchůdci (Defoe, Swift)
9.4
Anglie (Thackeray, Dickens)
9.5
Francie (Balzac, Flaubert, Zola, Maupassant)
9.6
Rusko (Dostojevský, Tolstoj, Turgeněv, Gogol, Čechov)
9.7
Norsko (Ibsen)
9.8
Polsko (Henrik A. A. Sienkiewicz)
10.
Realismus v české literatuře
10.1
Společenské podmínky
10.2
Znaky literatury
10.3
Historická próza (Winter, Jirásek, Václav Beneš Třebízský)
10.4
Vesnická próza (Karel Václav Rais, Stašek, Holeček, Klostermann, Baar)
10.5
Městská tématika (Tereza Nováková)
10.6
Realistické drama (Jirásek, Preissová, Alois a Vilém Mrštikovi)
11.
Světová literatura 20. století
11.1
Společenské podmínky
11.2
Francie (Apollinaire, Saint Exupéry)
11.3
USA (Hemingway, Styron)
11.4
Anglie (Orwell, Beckett)
11.5
Rusko (Ajtmatov, Nabokov)
11.6
Německo (Remarque, Grass)
12.
Literární programy Májovců, Ruchovců a Lumírovců
12.1
Společenské podmínky
12.2
Májovci (Neruda, Světlá, Hálek, Arbes)
12.3
Ruchovci (Svatopluk Čech)
12.4
Lumírovci (Josef Václav Sládek, Zeyer)
13.
Nové umělecké směry přelomu 19. a 20. století
13.1
Společenské podmínky
13.2
Impresionismus
13.3
Symbolismus (Baudelaire, Verlaine, Rimbaud)
13.4
Naturalismus (Strinberg)
13.5
Dekadence (Wilde)
13.6
Česká moderna (Březina, Machar, F.X. Šalda)
13.7
Dekadence (Karel Hlaváček)
13.8
Protispolečenští buřiči (Gellner, S.K. Neumann, Dyk, Šrámek, Bezruč)
14.
Vývoj české prózy mezi dvěma válkami bez Karla Čapka
14.1
Společenské podmínky
14.2
Demokratický proud (Poláček, Bass)
14.3
Levicově orientovaní autoři (Olbracht, Vančura, Pujmanová, Majerová)
14.4
Autoři s katolickým zaměřením (Zahradníček, Durych, Čep)
14.5
Vesnická tématika (ruralisté)
14.6
Historická tématika (Miloš Václav Kratochvíl, Josef Kubka)
14.7
Psychologičtí autoři (Glazarová, Jaroslav Havlíček, Hostovský)
15.
Vývoj české poezie mezi válkami a za okupace
15.1
Levicově orientovaní autoři
15.2
Proudy (poetismus, surrealismus, dadaismus, kubismus, civilismus, futurismus)
15.3
Autoři (Seifert, Nezval, Wolker, Holan, Halas, Hora)
16.
Světové války a jejich odraz ve světové a české literatuře
16.1
Remarque, Hemingway, Jaroslav Hašek, Rolland
16.2
2. světová válka (Styron, Merle, Solženicyn, Lustig, Ota Pavel)
17.
Česká próza 1945 - 1968
17.1
Společenské podmínky
17.2
Období 1945 – 1948
17.2.1
Téma války (Drda, Fučík)
17.2.2
Historická témata (Miloš Václav Kratochvíl, Pujmanová)
17.2.3
Psychologická témata (Hostovský, Weil)
17.3
Období 1948 – 1960
17.3.1
Historický román (M. V. Kratochvíl, František Kubka, Řezáč, Pujmanová, Neff, Branald)
17.3.2
Psychologický román (Otčenášek, Škvorecký, Lustig, Fuchs)
18.
Česká próza pro roce 1968
18.1
Exilová nakladatelství, exilové edice
18.2
Exilové časopisy a noviny, rozhlasové stanice
18.5
Autoři (Škvorecký, John, Páral, Kohout, Ota Pavel)
19.
Vývoj divadla od počátku do konce století
19.1
Světové drama
19.2
Antické divadlo - znaky
19.3
Řecko (Aischylos, Sofokles, Euripides, Aristofanes)
19.4
Řím (Plautus, Seneca)
19.5
Renesanční divadlo (William Shakespeare)
19.6
Klasicistické divadlo (Corneille, Racine, Moliére, Goldoni)
19.7
České drama
19.7.1
Období počátků českého písemnictví (Mastičkát)
19.7.2
Období baroka
19.7.3
Období národního obrození (Vlastenecké divadlo Bouda)
19.7.4
Období romantismu (Josef Kajetán Tyl)
19.7.5
Realistické drama 90. let 19. století (Stroupežnický, Preisová, Mrštíkové)
20.
České drama století
20.1
Období (1945 – 1948)
20.2
Období (1948 – 1956)
20.3
Období (1956 – 1969)
20.4
Období (1970 – 1989)
20.5
Období (1990 – současnost)
20.5.1
Ateliér, Červená Sedma, Divadlo Járy Cimrmana, Divadlo Na provázku, Divadlo E.F. Buriana, Dominik, Osvobozené divadlo, Reduta, Semafor
20.5.2
Strana mírného pokroku v mezích zákona
20.5.3
Studio Y, Večerní Brno, Viola, další malé scény
20.6
Pavel Kohout, Václav Havel, Jiří Suchý
21.
Dějiny českého národa a jejich zachycení v literatuře
21.1
Důležitost historie
21.2
Staroslověnsky psané památky na našem území
21.3
Kroniky (Kosmova kronika, Dalimilova kronika, Alexandreida, Trójanská kronika)
21.4
Literatura v době Karla IV
21.5
Období husitství (Vavřinec z Březové)
21.6
Humanismus a renesance (Václav Hájek z Libočan)
21.7
Baroko (Komenský, Pavel Skála ze Zhoře, Pavel Stránský, Balbín)
21.8
Období národního obrození (Palacký, Rukopisy, Mácha, Tyl, Winter, Jirásek, Václav Beneš Třebízský)
21.9
Májovci, Ruchovci, Lumírovci (Čech, Vrchlický)
21.10
Přelom 19. a 20. století (Machar)
21.11
Literatura na počátku 20. Století – odraz války (Šrámek, Hašek)
21.12
20. – 30. léta 20. století – novináři (Čapek, Peroutka, Pekař)
21.13
Literatura za války (Schultz)
21.14
50. a 60. Léta (M. V. Kratochvíl, Neff, Kaplický)
21.15
Odraz 2. světové války v české literatuře (Lustig, Fuks, Ota Pavel, Drda, Hrabal, Škvorecký)
21.16
Literatura po roce 1968 (Miloš Václav Kratochvíl, Kožík)
21.17
Současní autoři (Petr Čornej, Ludmila Vaňková)
22.
Vývoj satiry v české literatuře
22.1
14. století (Hradecký rukopis, Podkoní a žák)
22.2
Baroko (17. století) (Komenský)
22.3
Období národního obrození (Václav Kliment Klicpera)
22.4
19. století (Borovský)
22.5
Májovci, Ruchovci, Lumírovci (Čech)
22.6
Období mezi válkami (Machar, Gellner, Dyk)
22.7
1. polovina 20. století (Hašek, Olbracht, Kabaret Červená sedma, Osvobozené divadlo, Čapek, Poláček)
22.8
Satira po roce 1945 (Divadlo SEMAFOR, Divadlo Járy Cimrmana, Havel, Kohout, Škvorecký)
23.
Česká poezie po roce 1945
23.1
Období 1945 – 1948
23.2
Období 1948 – 1956
23.3
Období 1956 – 1968
23.4
Období 1969 – 1989
23.5
Období 1990 – 2005
23.6
Autoři (Seifert, Mikulášek, Kainar, Kolář, Žáček, Suchý, Kryl, Hrabě, Magor Jirous)
24.
Česká literatura v exilu a samizdatu
24.1
Společenská charakteristika
24.2
Exilová nakladatelství, exilové edice
24.4
Exilové časopisy a noviny, rozhlasové stanice
24.6
Autoři (Komenský, Borovský, Škvorecký, Kundera, Kantůrková, Kohout, Havel, Kolář, Kryl, Hostovský)
25.
Život a dílo Karla Čapka
25.1
Témata v jeho tvorbě
25.2
Období tvorby s rozdělením děl

Úryvek

“SVĚTOVÁ LITERATURA
ITÁLIE
Dante Alighieri
• Básník přelomu středověku a renesance
• Za odpor proti papeži byl odsouzen do vyhnanství a na smrt
• Jeho tvorba byla ovlivněna láskou k zesnulé Beatrice
• Božská komedie
 Alegorický epos o třech částech: Peklo, Očistec a Ráj
 Hlavním hrdinou je sám autor, zachycuje prožitek lásky a obdiv k antické vzdělanosti
 Putuje za poznáním smyslu života
 Nejdříve jde tajemným lesem, kde ho přepadnou šelmy (symbolizují spatné lidské vlastnosti – pýcha, smyslnost, lakota)
 Zachrání ho Vergilius, který je jeho průvodcem v Očistci a Pekle
 Dante se setkává v místech zavržení s mnoha významnými osobnostmi, zachycuje muka, kterým jsou vystavení i provinění za která pykají
 Rájem ho provází jeho zemřelá milenka Beatrice, protože Vergilius je pohan a do ráje nesmí
Francesco Petrarca
• Je nazýván otcem humanisu, sbíral rukopisy antických latinských děl
• Sonety Lauře
 366 sonetů věnovaných Lauře, její kráse, ctnosti, činům
 Verše odrážejí nevyslyšenou lásku, jsou zpovědí člověka, který se pokusil sloučit křesťanství s ideály humanismu
Giovanni Boccacio
• Novelista a epik
• Dekameron
 Soubor 100 novel
 10 mladých šlechticů utíká roku 1348 před morem na venkov a vypráví si deset dní deset příběhů
 Nejčastější jsou milostné náměty
 Jednonohý jeřáb
Sluha, kuchař Čižibio – mazaný, důvtipný, laskavý, vychytralý, obětavý
Pan Kurádo – namyšlený, přísný, chamtivý, opovrhující
Renesanční znaky: láska, vnímání všemi smysly, chytrost, důvtip
FRANCIE
Francois Villon
• Je považován za předchůdce prokletých básníků
• Jeho básně jsou autobiografické a provokativní, jsou formálně dokonalé
• Je tvůrcem tzv. francouzské neboli villonské balady
• Velký a malý testament
 Malý testament – rozloučení s přáteli
 Velký testament – báseň o pomíjivosti a bídě lidského života, o strachu ze smrti, lítosti nad ztraceným mládím, o světské nespravedlnosti
Francois Rebelais
• Prozaik, humanista, lékař, satirik, kritik zla a lidských chyb
• Gargantua a Pantagruel"

Poznámka

Práce obsahuje věcné chyby ve jménech i v řazení autorů do jednotlivých směrů a období. Text je kompilačního charakteru, čerpá například z těchto zdrojů: http://ireferaty.lidovky.cz/2/612/Antigona. http://www.maturita.cz/soubor.aspx?id=383. a http://cs.wikipedia.org/wiki/Osvobozen%C3%A9_divadlo

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17323
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse