Logo Čtenářský-deník.cz

 • V naší databázi je nyní 4 475 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
 • Z toho je 2698 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Maturitní otázky z českého jazyka a literatury

Maturitní otázky z českého jazyka a literatury

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje 22 maturitních otázek z českého jazyka a literatury.

Obsah

1.
Nejstarší česká literatura + indoevropské jazyky
1.1
Kosmas
1.2
Literatura doby Karla IV.
1.3
Literatura doby husitské
1.4
Období doznívání husitství
1.5
Petr Chelčický
1.6
Indoevropské jazyky
2.
Humanismus a renesance + slovní zásoba
2.1
Italská renesanční literatura (Dante, Boccacio, Ariosto, Machiavelli)
2.2
Francouzská renesanční literatura (Villion, Rabelaise, Ronsard, Montaigne)
2.3
Španělská renesanční literatura (Cervantes, Lope de Vega)
2.4
Anglická renesanční literatura (Chaucer, Shakespeare)
2.5
Česká renesance a humanismus
2.6
Latinská humanistická literatura (Hasištejnský z Lobkovic, Hrubý z Jelení)
2.7
Literatura psaná česky (Daniel Adam z Veleslavína, Jan Blahoslav, Václav Hájek z Libočan, Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, Komenský)
2.8
Slovní zásoba
3.
Národní obrození + čeština a její útvary
3.1
První generace národního obrození (Dobner, Dobrovský, Kramerius)
3.2
Počátky novočeské poesie (Thám, Puchmajer)
3.3
Divadlo
3.4
Druhá generace národního obrození (Jungmann, Hanka a Linda, Palacký)
3.5
Všeslovanská myšlenka – panslavismus (Šafařík, Kollár, Čelakovský)
3.6
Divadlo ve 20. letech 19. Století (Klicpera)
3.7
Čeština a její útvary
4.
Romantismus + podstatná a přídavná jména
4.1
Francouzský preromantismus (Rousseau)
4.2
Anglický preromantismus (Swift)
4.3
Německý preromantismus (Goethe, Schiller)
4.4
Světový romantismus
4.5
Anglický romantismus (Byron, Shelley, Scott)
4.6
Německý romantismus (Novalis, Jakob a Wilhelm Grimmové)
4.7
Francouzský romantismus (Hugo, Dumas starší, Stendhal, Musset)
4.8
Ruský romantismus (Puškin, Lermontov)
4.9
Polský romantismus (Mickiewicz, Słowacki)
4.10
Uherský romantismus (Sándor Peröfi, Mór Jókai)
4.11
Slovenský romantismus (Štúr, Kráľ)
4.12
Americký romantismus (Hawthorne, Poe)
4.13
Český romantismus (Mácha, Sabina)
4.14
Podstatná a přídavná jména
5.
Česká literatura 40. a 50. let 19. století + přívlastek a jeho druhy
5.1
Josef Kajetán Tyl
5.2
Karel Jaromír Erben
5.3
Karel Havlíček Borovský
5.4
Božena Němcová
5.5
Přívlastek a jeho druhy
6.
Balada - inspirační zdroj naší literatury + funkční styly
6.1
Lidová slovesnost (Čelakovský, Němcová, Erben)
6.2
Balada (Jan Neruda)
6.3
Hálek, Wolker, Bezruč
6.6
Funkční styly spisovného jazyka
7.
Generace májovců, ruchovců a lumírovců + tvoření slov v češtině
7.1
Neruda, Hálek, Světlá, Arbes, Pleger-Moravský
7.2
Ruchovci (Čech, Krásnohorská)
7.7
Lumírovci (Sládek, Vrchlický, Zeyer)
7.8
Způsoby tvoření slov v češtině
8.
Kritický realismus v české a světové literatuře 19. století
8.1
Anglický realismus (Dickens, Thackeray, Charlotta a Emily Brontëovy)
8.2
Francouzský realismus (Balzac, Flaubert)
8.3
Naturalismus (Zola)
8.4
Ruský realismus (Turgeněv, Tolstoj, Dostojevskij, Gogol)
8.5
Český kritický realismus (Rais, Stašek, Nováková, Holeček)
8.6
Historický realismus (Jirásek, Winter)
8.7
Český naturalismus (Vilém a Alois Mrštíkové)
8.8
Informatika – rešerše, bibliografie, anotace
9.
Významní představitelé moderních stylů v české a světové literatuře na přelomu 1 a 20. století + obohacování slovní zásoby
9.1
Charles Baudelaire
9.2
Impresionismus
9.3
Symbolismus (Verlaine, Rimbaud, Mallarmé)
9.4
Dekadence (Wilde)
9.5
Novoromantismus (Rostand)
9.6
Civilismus (Rilke)
9.7
Moderní básnické směry na přelomu století v české literatuře (Karásek ze Lvovic, Hlaváček)
9.8
Generace protispolečenských buřičů (Březina, Dyk, Toman, Šrámek, Bezruč, Gelner, Neumann)
9.9
Obohacování slovní zásoby
10.
Vývoj českého dramatu a divadla + umělecký styl
10.1
Václav Thám, Prokop Šedivý
10.2
Divadlo ve 20. letech 19. Století (Klicpera, Tyl)
10.3
Historické drama (Jirásek, Zeyer, Vrchlický)
10.4
Realistické drama (Vilém a Alois Mrštíkové, Stroupežnický, Preissová)
10.6
České meziválečné divadlo (Kvapil, Hilar, Werich, Voskovec, E. F. Burian)
10.7
Umělecký styl
11.
Tradice historické beletrie od počátku do současnosti + administrativní styl
11.1
Staročeská literatura (Kosmas, Václav Hájek z Libočan)
11.2
Historické náměty v literatuře (Tyl, Jirásek, Winter, Čech, Vrchlický, Machar)
11.3
Meziválečná próza (Vančura)
11.4
Administrativní styl
12.
Dějiny kinematografie + jazyková kultura
12.1
Vávra, Frič, Vančura, Haas, Václav Krška, Karel Steklý
12.2
Miloš Forman, Paseer, Herz, Jireš, Jiří Menzel, Vláčil
12.13
Světoví režiséři (pouze výčet jmen)
12.14
Jazyková kultura
12.15
Filmové festivaly 2003
13.
Praha v dílech našich autorů + synonyma, antonyma a homonyma
13.1
Kosmas, Dalimilova kronika, Václav Hájek z Libočan
13.2
Mácha, Světlá, Neruda, Winter, Čech, Drda
13.3
Nezval, Neff, Kantůrková
13.13
Synonyma, homonyma, antonyma
14.
Tradice světové literatury do počátku 19. století
14.1
Staroorientální literatura (Mezopotámie, Indie, Izrael – Bible)
14.2
Antická literatura – Řecko (Homér)
14.3
Antická literatura – Řím (Vergilius, Ovidius, Plautus, Cicero, Seneca, Petronius, Martialis, Caesar)
14.4
Středověká literatura
14.5
Klasicismus (Corneille, Racine)
14.6
Komedie (Moliére)
14.7
Osvícenství (Voltaire)
14.8
Preromantismus (Rousseau, Prévost, Goethe, Schiller)
15.
Humor a satira v české a světové literatuře
15.1
Borovský, Čech, Poláček, Hašek
15.2
Heller, Ryan
15.7
Osvobozené divadlo
15.8
Pravopis předložek a předpon
16.
Česká meziválečná poezie + změny slovního významu
16.1
Proletářská poezie
16.2
Poetismus
16.3
Surrealismus
16.4
S. K. Neumann, Wolker, Hořejší, Hora, Nezval, Seifert, Biebl, Vančura
16.12
Osvobozené divadlo
16.13
Spirituální a katolický proud (Halas, Holan, Weiner, Orten, Hrubín)
16.14
Změny slovního významu
17.
Hlavní proudy a osobnosti české meziválečné prózy + čeština a její příbuzné jazyky
17.1
Vančura, Bass, Olbracht, Glazarová, Majerová, Havlíček
17.7
Čeština a jazyky příbuzné
18.
Karel Čapek + publicistický styl a jeho útvary
18.1
Období do roku 1921
18.2
Období mezi léty 1921 – 1927
18.3
Období let 1928 – 1933
18.4
Období let 1935 – 1938
18.5
Publicistický styl a jeho útvary
18.6
Vlastní publicistické příspěvky
18.7
Zvláštní publicistické útvary
19.
Světová literatura 1. poloviny 20. století + přejímání slov
19.1
Kubismus
19.2
Dadaismus
19.3
Surrealismus
19.4
Expresionismus
19.5
Francie (France, Rolland, Barbusse, Gide)
19.6
Německo (Heinrich a Thomas Mannové, Arnold a Stefan Zweigové, Feuchtwanger, Remargue)
19.7
Pražská německá literatura (Kisch, Werfel, Meyrink, Kafka)
19.8
Ruská sovětská literatura – socialistický realismus (Babel, Tolstoj, Šolochov, Bunin, Bulgakov, Pasternak)
19.9
Americká literatura (Sinclaire, Passos, Steinbeck, Fitzgerald, Faulkner)
19.10
Experimentální próza (AntoinExupéry)
19.11
Přejímání slov
20.
Válka a její odraz v české a světové literatuře století + rozvíjející větné členy
20.1
Německo (Böll, Grass, Lenz, Seghersová)
20.2
Rusko (Polevoj, Fadějev, Šolochov, Simonov, Grossmann)
20.3
Anglo-americká literatura (Mailer, Styron, Heller, Vonegut, Eastake, Clavell)
20.4
Česká poezie
20.5
Česká próza (Fučík, Drda, Marek, Lustig)
20.6
Rozvíjející větné členy
21.
Téma lásky v literatuře + korespondence
21.1
Milenecká láska (Goethe, Hugo, Dumas starší, Stendhal, Puškin, Mácha, Tyl, Vrchlický, Zeyer, Vilém a Alois Mrštíkové, Rostand, Rolland, Otčenášek)
21.2
Rodičovská láska (Balzac, Rais, Hálek, Styron)
21.3
Vlastenecká láska
21.4
Korespondence
22.
Česká poezie po roce 1945
22.1
Skupina 42, Skupina Ohnice, Skupina Rudého práva, Skupina Mladé fronty, Surrealistická skupina, Skupina Ra
22.2
Kolář, Kainar, Blatný, Hrubín, Zahradníček, Seifert, Holub, Šiktanc, Šotola
22.2
Florian, Suchý, Skácel, Mikulášek, Hrabě, Wernisch, Kryl, Hutka, Nohavica, Šrut
22.21
Poezie 70. a 80. Let (Žáček, Černík, Skarlant, Fischerová)
22.22
Poezie po roce 1989 (Rulf , Ajvas)

Úryvek

“ZIKMUND WINTER
povídky:
Rakovnické obrázky
Nezbedný bakalář – humorně laděná povídka, zfilmována O. Vávrou
Pražské obrázky – pražské prostředí, výraznější psychologie, hrdiny sou často bohatí měšťané, univerzitní mistři a studenti + postavy z okraje společnosti
Panečnice
Rozina sebranec – příběh dívky nalezené na ulici u kláštera, kde je vychovávána. Je krásná – prožívá lásku, ale končí tragicky její smrtí; zfilmováno O. Vávrou
román: Mistr Kampanus – autentická postava básníka a profesora Jana Kampana Vodňanského. Odehrává se v období 1620 – 1621. Zachycuje život studentů a měšťanů, bitvu na Bílé hoře, popravu 27 českých pánů na Staroměstském náměstí, kde ji Kampanus jako protestant sleduje. Chce zachránit universitu před jezuity –přestupuje na katolictví. Postupu jezuitů nezabrání a nakonec skončí sebevraždou; zfilmováno

Český naturalismus
VILÉM A ALOIS MRŠTÍKOVÉ
některá díla píše společně, jiná samostatně
Maryša – odehrává se na moravském Slovácku. Maryša miluje chudého Francka. Ten je odveden an vojnu a ona je donucena ke sňatku se starým vdovcem mlynářem Vávrou. Po čase se Francek vrací a snaží se Maryšu získat. Maryša je Vávrovi věrná, dokud na Francka nevystřelí. Maryša se ho rozhodně otrávit.
poukazuje majetkové poměry, ve své době způsobilo skandál
zfilmováno
Rok na vsi – románová kronika

VILÉM MRŠTÍK
Pohádka máje – idylický, milostný román o Helence a studentovi Ríšovi. Oslavuje přírodu, lásku, jaro,…
Santa Lucia – naturalistický román, hlavní hrdina je venkovský chudý student, který odchází do Prahy, kde v chudobě zemře
Zumři – nedokončený román, odráží Mrštíkovu životní krizi (spáchal sebevraždu)


Informatika – rešerše, bibliografie, anotace
Informatika – nauka o získávání, zpracování, ukládání, zpřístupňování a využívání odborných informací.
Informace – v širším slova smyslu se rozumí zpráva, její obsah, údaje v ní obsažené, a to obsah nejen ústního sdělení, článku, referátu, knihy, ale i signálu (např. světlem nebo praporkem). Pro rozvoj lidské společnosti mají zásadní význam odborné, především vědecké informace.
Rešerše – hledání, vyšetřování, prověřování – zpráva o něčem
Bibliografie – seznam knižních pramenů určitého oboru, soupis publikací jednotlivého autora
Anotace – předběžné oznámení o nějakém díle nebo činnosti; stručná charakteristika literárního díla pro knihovnické účely"

Poznámka

Otázky byly vypracovány dle předmětu Český jazyk a literatura na OA pro maturitní ročník 2003/2004. Práce obsahuje mnoho překlepů a věcných chyb ve jménech.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17363
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse