Logo Čtenářský-deník.cz

 • V naší databázi je nyní 4 475 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
 • Z toho je 2698 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Maturitní otázky z českého jazyka - literatura - pro obchodní akademie

Maturitní otázky z českého jazyka - literatura - pro obchodní akademie

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o soubor kompletně zpracovaných maturitní otázky z literatury. Věnuje se literární tvorbě od starověku až po konec 20. století. Autor charakterizuje dobové směry, jmenuje významné představitele. V heslech uvádí obsahy známých děl.

Obsah

1.
Tradice světové literatury (od počátku do poloviny 15. století)
1.1
Literatura mezopotámská
1.2
Literatura hebrejská
1.2.1
Starý zákon
1.2.2
Nový zákon
1.3
Antická literatura
1.4
Středověká literatura
1.4.1
Náboženská literatura
1.4.2
Světská literatura
2.
Vývojová tendence nejstarší české literatury (od počátku husitství)
2.1
Literatura staroslověnská a latinská
2.1.1
Legendy
2.1.2
Kosmas
2.2
Vznik česky psané literatury a její rozkvět
2.2.1
Literatura historická - kronikářství
2.2.2
Literatura církevní
2.2.3
Literatura nauková
2.2.4
Satirická poezie
2.2.5
Dvorská a rytířská lyrika
3.
Mistr Jan Hus a literatura doby husitské
3.1
Předchůdci Husovi
3.2
Literatura doby husitské a jejich doznívání
3.2.1
Jan Hus a jeho tvorba, Husův význam
4.
Renesance a humanismus ve světové a české literatuře
4.1
Renesance, renesanční člověk
4.2
Humanismus a jeho osobnosti
4.3
Světová literatura
4.3.1
Itálie - Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio
4.3.2
Francie - Francois Villon
4.4
Období vrcholné renesance a humanismu
4.4.1
Italská komedie
4.4.2
Francie - Francois Rabelais
4.4.3
Španělsko - Miguel de Cervantes Saavedra
4.4.4
Španělsko - Pedro Calderon de la Barca
4.4.5
Anglie - William Shakespeare
4.5
Česká literatura
4.5.1
Renesance- Hynek z Poděbrad
4.5.2
Humanismus
4.5.2.1
Latinský humanismus - Jan Blahoslav
4.5.2.2
Humanismus v národním jazyce - Viktorin Kornel ze Všehrd
4.5.3
Zlatý věk české literatury
4.5.3.1
Daniel Adam z Veleslavína
4.5.3.2
Jiří Melantrich z Aventýna
4.5.3.3
Jan Blahoslav
5.
Baroko ve světové a české literatuře, J.A.Komenský - jeho život, dílo a význam
5.1
Baroko v evropských zemích
5.2
Kulturně-historická situace
5.3
Itálie - Torquato Tasso
5.4
Anglie - John Milton
5.5
Baroko v českých zemích
5.5.1
Exilová tvorba
5.5.1.1
Jan Ámos Komenský
5.5.2
Domácí tvorba
5.5.2.1
Tvorba oficiální
5.5.2.2
Tvorba lidová a pololidová
5.6
Klasicismus, osvícenství, preromantismus v evropských zemích
5.6.1
Klasicismus ve Francii- Moliére, Jean de Lafontaine
5.6.2
Klasicismus v Itálii - Carlo Goldoni
5.6.3
Osvícenství ve Francii - Voltaire
5.6.4
Osvícenství v Anglii - Daniel Defoe, Jonathan Swift
6.
Romantismus ve světové a české literatuře
6.1
Romantismus ve světové literatuře
6.1.1
Anglie
6.1.1.1
Lord George Gordon Byron - Childe Haroldova pouť
6.1.1.2
Walter Scott - Ivanhoe
6.1.2
Francie
6.1.2.1
Victor Hugo - Chrám Matky boží v Paříži
6.1.2.2
Stendhal - Červený a černý
6.1.2.3
Alexandr Dumas - Tři mušketýři
6.1.3
Rusko
6.1.3.1
Alexandr Sergejevič Puškin - Evžen Oněgin
6.1.4
Polsko
6.1.4.1
Adam Mickiewicz - Konrád Wallenrod
6.1.5
USA
6.1.5.1
Edgar Allan Poe - Havran
6.1.6
Německo
6.1.6.1
Johan Wolfgang Goethe - Utrpení mladého Werthera
6.1.6.2
Friedrich Schiller - Loupežníci
6.1.6.3
Heinrich Heine - Kniha písní
6.2
Romantismus v české literatuře
6.2.1
Karel Hynek Mácha - tvorba
6.2.1.1
Máj a jiná próza
6.2.1.2
Jeho význam pro českou literaturu
7.
Národní obrození
7.1
Fáze národního obrození
7.1.1
Fáze obranná
7.1.1.1
Josef Dobrovský - Zevrubná mluvnice českého jazyka
7.1.1.2
Václav Matěj Kramerius - Česká Expedice
7.1.1.3
Václav Thám
7.1.2
Fáze ofenzivní
7.1.2.1
Josef Jungmann - Slovesnost
7.1.2.2
František Ladislav Čelakovský - Ohlas písní českých
7.1.2.3
František Palacký - Dějiny národa českého v Čechách i v Moravě
7.1.3
Vrcholná fáze
8.
Realismus ve světové literatuře
8.1
Kulturně - historická situace
8.2
Realismus
8.3
Žánry a rysy realismu
8.4
Francie
8.4.1
Honoré de Balzac - Lidská komedie
8.4.2
Gustave Flaubert - Citová výchova
8.4.3
Jules Verne - Děti kapitána Granta
8.5
Anglie
8.5.1
Charles Dickens - Oliver Twist
8.5.2
William Makepeace Thackeray - Kniha o snobech
8.5.3
Sestry Bontëovy
8.5.4
Robert Louis Stevenson - Poklad na ostrově
8.5.5
Lewis Carroll - Alenka v říši divů
8.5.6
Sir Athur Conan Doyle - Příběhy Sherlocka Holmese
8.6
Rusko
8.6.1
Lev Nikolajevič Tolstoj - Anna Kareninová
8.6.2
Fjodor Michajlovič Dostojevskij - Zápisky z mrtvého domu
8.7
Severské země
8.7.1
Henrik Ibsen
8.7.2
August Strindberg
8.7.3
Hans Christian Andersen
8.8
Německo
8.8.1
Karel May - Vinnetou
8.9
USA
8.9.1
Mark Twain - Dobrodružství Huckleberyho Finna
8.10
Naturalismus
8.10.1
Francie - Emil Zola, Guy de Maupassant
9.
Generace májovců
9.1
Charakteristika
9.2
Jan Neruda a jeho tvorba - poezie a próza
9.3
Karolína Světlá a její tvorba - pražské prózy, ještědská próza
9.4
Jakub Arbes - romaneto, sociální romány
10.
Boj o národní a kosmopolitní zaměření české literatury v 70. a 80. letech 19.století
10.1
Ruchovci
10.1.1
Svatopluk Čech - Písně otroka
10.1.2
Eliška Krásnohorská
10.2
Lumírovci
10.2.1
Josef Václav Sládek - Selské písně a české znělky
10.2.2
Jaroslav Vrchlický - lyrika, epika, drama
10.2.2.1
Zlomky epopeje
10.2.2.2
Noc na Karlštejně
10.2.2.3
Význam Vrchlického
11.
Kritický realismus v české literatuře (česká próza a drama 2.pol. 19.století)
11.1
Tomáš Garrigue Masaryk
11.2
Jan Gebauer
11.3
Jaroslav Vlček
11.4
Kritický realismus a jeho významní představitelé
11.4.1
Téma vesnice
11.4.1.1
Karel Václav Rais - Výminkáři
11.4.1.2
Antal Stašek - O ševci Matoušovi a jeho přátelích
11.4.2
Téma historické
11.4.2.1
Alois Jirásek - Jan Hus, Jan Žižka
11.4.2.2
Zikmud Winter - Rakovnické obrázky
11.4.3
Drama
11.4.3.1
Ladislav Stroupežnický - Naši furianti
11.4.3.2
Gabriela Preissová - Její pastorkyňa
11.4.3.3
Vilém a Alois Mrštíkové - Maryša
12.
Moderní směry ve světové a české poezii přelomu 19. a 20. století
12.1
Symbolismus
12.2
Dekadence
12.3
Impresionismus
12.4
Evropská literatura
12.4.1
Francie
12.4.1.1
Charles Baudelaire -Květy zla
12.4.1.2
Paul Verlaine - Písně beze slov
12.4.1.3
Arthur Rimbaud - Opilý koráb
12.4.2
Velká Británie
12.4.2.1
Oscar Wilde - Obraz Doriana Graye
12.4.3
USA
12.4.3.1
Walt Whitman - Stébla trávy
12.5
Česká literatura
12.5.1
Česká moderna
12.5.1.1
František Xaver Šalda- Syntetism v novém umění
12.5.1.2
Josef Svatopluk Machar - Čtyři knihy sonetů
12.5.1.3
Antonín Sova - Květy intimních nálad
12.5.1.4
Otokar Březina - Tajemné dálky
12.5.2
Česká dekadence
12.5.2.1
Karel Hlaváček - Pozdě k ránu
12.5.3
Protispolečenští buřiči
12.5.3.1
Viktor Dyk - Krysař
12.5.3.2
Fráňa Šrámek - Stříbrný vítr
12.5.3.3
Karel Toman - Torzo života
12.5.3.4
Petr Bezruč - Slezské písně
12.5.3.5
František Gellner
13.
Světová próza 1.pol. 20. století
13.1
Atmosféra doby a umělecké směry
13.2
Francie
13.2.1
Marcel Proust - Hledání ztraceného času
13.2.2
Romain Rolland - Petr a Lucie
13.2.3
Antoine de Saint Exupéry - Malý princ
13.3
Anglie
13.3.1
James Joyce - Odysseus
13.3.2
David Herbert Lawrence - Synové a milenci
13.3.3
John Galsworthy - Poslední kapitola
13.4
Německo
13.4.1
Thomas Mann - Buddenbrookovi
13.4.2
Heinrich Mann - Modrý anděl
13.4.3
Erich Maria Remarque - Na západní frontě klid
13.5
USA
13.5.1
Francis Scott Fitzgerald - Něžná je noc
13.5.2
Ernest Hemingway - Sbohem, armádo!
13.5.3
John Steinbeck - O myších a lidech
13.6
Rakousko
13.6.1
Robert Musil - Muž bez vlastností
13.7
Rusko
13.7.1
Michail Bulgakov - Mistr a Markétka
13.7.2
Michail Šolochov
13.8
Pražská neměcká literatura
13.8.1
Franz Kafka - Proces
14.
Osobnosti světové poezie 20. století
14.1
Světová poezie 1. pol. 20. století
14.1.1
Umělecké směry
14.2
Francie
14.2.1
Guillaume Apollinaire - Alkoholy
14.2.2
Paul Éluard - Poezie a pravda
14.3
Rusko
14.3.1
Vladimir Majakovskij - Flétna páteř
14.3.2
Velemir Chlebnikov
14.4
USA
14.4.1
William Carlos Williams
14.4.2
James Langston Hughes
14.5
Velká Británie
14.5.1
Thomas Stearns Eliot
14.6
Světová poezie 2. pol. 20. století
14.6.1
Umělecké směry
14.7
Francie
14.7.1
Jacques Prévert
14.7.2
Jean Cocteau - Lidský hlas
14.7.3
Paul Éluard
14.8
Itálie
14.8.1
Angelo Maria Ripellino - Magická Praha
14.9
USA
14.9.1
Allen Ginsberg
14.9.2
Gregory Corso
14.9.3
Pablo Neruda
14.9.4
Leonard Cohen
14.10
Rusko
14.10.1
Anna Achmatovová
14.10.2
Boris Pasternak
14.10.3
Vladimir Vysockij
14.10.4
Bulat Okudžava
15.
Hlavní proudy a osobnosti české prózy 1.pol. 20. století
15.1
Umělecké směry a žánry
15.2
Božena Benešová - Don Pablo, don Pedro a Věra Lukášová
15.3
Anna Marie Tilschová - Alma Mater
15.4
Odraz války
15.4.1
Jaroslav Hašek - Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války
15.5
Meziválečná avantgarda
15.5.1
Vladislav Vančura - Markéta Lazarová
15.6
Sociální próza
15.6.1
Ivan Olbracht - O zlých samotářích
15.6.2
Marie Majerová - Robinsonka
15.6.3
Marie Pujmanová - Pacientka doktora Hegla
15.7
Demokratický proud
15.7.1
Karel Čapek
15.7.2
Karel Poláček - Dům na předměstí
15.7.3
Eduard Bass - Cirkus Humberto
15.8
Křesťanská próza
15.8.1
Jaroslav Durych
15.9
Psychologická próza
15.9.1
Václav Řezáč - Kluci, hurá za ním
15.9.2
Jaroslav Havlíček - Neviditelný
16.
Všestrannost Čapkova spisovatelského talentu
16.1
Tvorba Karla Čapka
16.2
Význam
17.
Tendence české poezie po druhé světové válce
17.1
Česká literatura 1945- 1948
17.1.2
Josef Kainar - Příběhy a menší básně
17.1.3
Jiří Kolář
17.1.4
Ivan Blatný
17.1.5
Ludvík Kundera
17.1.6
Jan Zahradníček - La Saletta
17.2
Česká literatura 1948 - 1955
17.3
Česká literatura 2. pol. 50. a 60. let
17.3.1
Skupina kolem časopisu Květen
17.3.1
Jiří Šotola - Kuře na rožni
17.3.2
Miroslav Florian - Stopy
17.3.3
Karel Šiktanc - Adam a Eva
17.3.4
Miroslav Holub
17.4
Básnická skupina kolem časopisu Host do domu
17.4.1
Jan Skácel - Smuténka
17.5
Další osobnosti
17.5.1
Václav Hrabě - Blues v modré a bílé
17.5.2
Jana Štroblová
17.6
Česká oficiální literatura 70. a 80. let
17.6.1
Generace Sýsovsko-Žáčkovská
17.6.1.1
Karel Sýs - Nadechni se a leť
17.6.1.2
Jiří Žáček - Aprílová škola
17.6.1.3
Petr Skarlant - Paříž Paříž
17.7
Generace osamělých běžců
17.7.1
Soňa Zachová
17.7.2
Blanka Albrechtová - Pokus o hnízdo
17.7.3
Lubomír Brožek - Návrat sokola
17.7.4
Lenka Chytilová - Dopisy
17.8
Česká literatura po roce 1989
18.
Světová próza 2.pol. 20. století
18.1
Umělecké směry
18.2
Itálie - neorealismus - Alberto Moravia
18.3
Francie
18.3.1
Jean Paul Sartre - Zeď
18.3.2
Albert Camus - Caligula
18.3.3
Margueritte Durasová - Milenec
18.3.4
Robert Merle - Malevil
18.3.5
Francoise Saganová - Jeden úsměv
18.3.6
Boris Vian - Červená tráva
18.3.7
Milan Kundera - Monology
18.4
Rusko
18.4.1
Michail Šolochov - Tichý Don
18.4.2
Alexander Solženicyn - Jeden den Ivana Děnisoviče
18.5
Německy mluvící země
18.5.1
Anna Seghersová - Sedmý kříž
18.5.2
Heinrich Böll - Klaunovy názory
18.5.3
Günter Grass - Plechový bubínek
18.6
Anglie
18.6.1
Patrick Ryan - Jak jsem vyhrál válku
18.6.2
John Wain - Pospíchej dolů
18.6.3
John Braine - Místo nahoře
18.6.4
Kingsley Amis - Šťastný Jim
18.6.5
John Fowles - Francouzova milenka
18.6.6
Salman Rushdie - Satanské verše
18.7
Detektivky
18.7.1
Agatha Christie - Deset malých černoušků
18.7.2
Dick Francis
18.8
Sci-fi
18.8.1
Arthur C. Clarke - Vesmírná Odyssea
18.8.2
John Ronald Rebel Tolkien - Pán prstenů
18.9
USA
18.9.1
Norman Mailer - Katova píseň
18.9.2
Joseph Heller - Hlava XXII
18.9.3
William Styron - Sophiina volba
18.9.4
Isaac B. Singer - Šoša
18.9.5
Vladimir Nabokov - Lolita
18.9.6
Jack Kerouac - Na cestě
18.10
Latinská Amerika
19.
Vývoj českého dramatu (od počátku do současnosti)
19.1
Drama v 1. pol. 20. století
19.2
České divadlo mezi dvěma světovými válkami
19.3
Avantgardní divadlo
19.4
Osvobozené divadlo
19.5
D 34 - D 39
19.6
České drama 2. pol. 20. století
19.6.1
Jan Drda - Němá barikáda
19.6.2
Miroslav Stehlík - Vesnice Mladá
19.6.3
Ivan Vyskočil - Kdyby tisíc klarinetů
19.6.4
Jiří Suchý
19.6.5
Pavel Kopta
19.6.6
Jan Vodňanský
19.6.7
Josef Topol - Konec masopustu
19.7
Drama v 70. a 80. letech
19.7.1
Oldřich Daněk - Pohled do očí
19.7.2
Jaroslav Dietl - Pohleďte, pokušení
19.7.3
Václav Havel - Audience
19.8
Drama po roce 1989
20.
Tendence české prózy po druhé světové válce
20.1
Česká literatura 1945 - 1948
20.1.1
Jan Drda - Hrátky s čertem
20.1.2
Julius Fučík
20.1.3
Miloš Václav Kratochvíl - Dobrá kočka
20.1.4
Egon Hostovský - Cizinec hledá byt
20.2
Česká literatura 1948 - 1955
20.2.1
Jan Otčenášek - Občan Brych
20.2.2
Vladimír Neff - Sňatky z rozumu
20.2.3
Norbert Frýd - Krabice živých
20.2.4
Jiří Marek - Muži jdou ve tmě
20.2.5
Antonín Zápotocký - Vstanou noví bojovníci
20.3
Česká literatura 2. pol. 50. a 60. let
20.3.1
Arnošt Lustig - Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou
20.3.2
Karol Sidon - Sen o mně
20.3.3
Ludvík Aškenazy - Dětské osudy
20.3.4
Jan Procházka - Ucho
20.3.5
Ladislav Mňačko - Smrt si říká Engelchen
20.3.6
Iva Hercíková - Trest
20.4
Česká oficiální literatura 70. a 80. let
20.4.1
Bohumil Hrabal - Pábitelé
20.4.2
Vladimír Páral - Milenci a vrazi
20.4.3
Ladislav Fuks - Spalovač mrtvol
20.4.5
Ota Pavel - Smrt krásných srnců
20.5
Literatura po roce 1989
20.5.1
Tereza Boučková - Smradi
20.5.2
Michal Viewegh
21.
Nejvýznamnější osobnosti české exilové a samizdatové literatury
21.1
Poezie - skupina underground
21.1.1
Karel Kryl - Bratříčku, zavírej vrátka
21.1.2
Ivan Diviš
21.2
Próza
21.2.1
Milan Kundera - Směšné lásky
21.2.2
Josef Škvorecký - Tankový prapor
21.2.3
Pavel Kohout - Kde je zakopán pes
21.2.4
Ludvík Vaculík - Jaro je tady
21.3
Drama

Úryvek

"Baroko v evropských zemích
baroko – tento směr získal svůj název od italského malíře F. Barocciho – jednoho ze zakladatelů baroka
- liší se od renesance bohatostí a oblostí tvarů
- až v 17. a 18. století proniká do evropského prostředí v plné míře,
- barokní rozpornost – jsou ovlivnění filozofové, vědci, literáti i prostí lidé
- řeší otázku víry a rozumu a společenských vztahů
- barokem proniká naturalistická konkrétnost, vědomí lidské slabosti a bezmocnosti v pomíjejícím světě
- momenty záporné jsou nadsazovány a člověku je jedinou oporou víra
- rozpor mezi hmotou a duchem

Kulturně-historická situace
17. století bylo poznamenáno následujícími historickými událostmi a souvislostmi: Třicetiletá válka, utužení poddanství ve střední a východní Evropě, náboženská tolerance, anglická buržoazní revoluce, hospodářský vzestup západní Evropy – manufaktury, akumulace kapitálu, kolonizační snahy Anglie a Francie, střet absolutismu a parlamentismu.
V 18. století pak dějiny poznamenala válka o dědictví španělské, reformy Petra Velikého v Rusku i Marie Terezie a Josefa II. v rakouských zemích, války o Slezsko, válka sedmiletá, vznik USA, francouzská revoluce a další.
Výrazný rozvoj zaznamenala barokní věda. Ve fyzice Isaac Newton formuluje gravitační zákony a zabývá se povahou světla.
K nejvýznamnějším osobnostem uměleckého světa náleží malíři: Rembrant van Rijn, který užívá šerosvitu v portrétech (Diana, Noční hlídka).
Nejvlastnějším uměleckým oborem bylo v období baroka zřejmě divadlo. To totiž naplňovalo nejvíce barokní touhu působit na všechny smysly člověka. V divadle se pak spojuje výstavba scény, dekorace, kostýmy herců s divadelním přednesem, zpěvem a hudbou. Také různé slavnosti (např. korunovace, pohřby panovníků, dokonce i poprava představitelů stavovského povstání na Staroměstském náměstí r. 1621) se pořádaly jako velkolepá divadelní představení. Z Itálie se po celé Evropě rozšířilo zpívané divadlo – opera.
Itálie
Turquato Tasso – italský básník a prozaik
- představitelem pozdní renesance
- humanista žijící na přelomu baroka
tvorba: Osvobozený Jeruzalém – křižáci dobývají Jeruzalém, náboženský epos

Anglie
John Milton
tvorba: Ztracený ráj – náboženská epopej
- střetává se v ní samostatné lidské rozhodování s nátlakem boží vůle a neodvratného osudu
- děj probíhá ve dvou plánech lidském a komickém (barokní rozpornost)

Baroko v českých zemích
U nás se baroko rozvíjí zejména v 17. a 18. století. V českých zemích se situace ještě zhoršuje v roce 1620 po bitvě na Bílé hoře. Dalším černým datem v kronice českého národa byl 21. červen 1621 – den popravy 27 českých pánů, rytířů a měšťanů, představitelů českého stavovského odboje. Další pohromou bylo nařízení, které přinášelo pokatoličtění obyvatelstva českých zemí. To přimělo mnoho protestanty k odchodu ze země. Nastala jedna z nejvýznamnějších vln emigrací v českých dějinách, celkový počet obyvatelstva klesl o více než třetinu.
I tyto skutečnosti ovlivňují člověka, že hledá své útočiště u Boha, že se rodí nová – „barokní“ – zbožnost, prostupující všechny vrstvy obyvatelstva – od nejnižších až po panovníka.

Literární tvorba se rozvíjí ve více proudech – proudu exulantském a domácím. Domácí tvorba se člení na oficiální, lidovou a pololidovou.
1. Exilová tvorba
- uprchlíci z českých zemí se uchylovali do Polska, Německa a částečně na Slovensko
- často se zabývali i zbytečnou náboženskou polemikou a jejich působení končí v poslední čtvrtině 17. století, kdy ztrácejí definitivně kontakt s domácím prostředím"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách. Vyskytují se zde překlepy: Goethe - Utrpení mladého Westhera místo Utrpení mladého Werthera, sestry Bronteövy místo sestry Brontëovy, Paul Elaurd místo Paul Éluard; Jean Paul Sartr místo Jean Paul Sartre a jiné. Rozsah jednotlivých otázek je v rozmezí 2 - 3 stran. Práce byla vypracována k maturitní zkoušce na Soukromé střední odborné škole v Hranicích.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20112
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse