Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Maturitní otázky z češtiny - komplet

Maturitní otázky z češtiny - komplet

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento komplet shrnuje 25 vypracovaných otázek k maturitní zkoušce z češtiny. Každá z otázek má rozsah zhruba 3 strany.

Obsah

1.
Počátky světového písemnictví, antické základy evropské kultury
2.
Odraz společenského vývoje v literární tvorbě na našem území od 9.st.
3.
Literatura doby husitské, ohlas husitství v české kultuře
4.
Renesance a humanismus ve světovém umění
5.
Humanismus a renesanční umění v české literatuře
6.
Umění a věda v období počátku kapitalismu
7.
Kulturní a společenský vývoj u nás v době národního obrození
8.
Lidová slovesnost jako součást folklóru, její vliv na vývoj literatury
9.
Romantismus ve světové a české literatuře
10.
Přehled světové realistické literatury v 19. st.
11.
Klasikové české prózy 2.poloviny 19.století
12.
Humor a satira v české umělecké tvorbě
13.
Vývoj českého divadla od jeho počátků do konce 19.stol.
14.
Nové směry v českém divadle-20.stol.
15.
Básnické školy v novodobé české literatuře do konce 19.stol.
16.
Umělecká avantgarda 20.stol. a její projevy v literatuře
17.
Velké postavy světové literatury 1.pol. 20.stol.,varování před fašismem
18.
Česká próza mezi světovými válkami
19.
Karel Čapek
20.
Trendy světové literatury po 2. sv. válce
21.
Vliv 1.a2. sv. války na naši a světovou literární tvorbu
22.
Odraz společenských a politických směrů v české poválečné literatuře
23.
Cesty české literatury posledních 30 let
24.
Česká a světová kinematografie a televizní tvorba
25.
Ovlivňování umělecké literatury vědou a technikou

Úryvek

“4.Renesance a humanismus ve světovém umění
Humanismus – největší rozkvět starší české lit.
- renesance se tu v pravém slova smyslu nerozvinula (vliv náb. ideologie), pouze v knížkách lidového čtení, zábavné próza (Historie o bratru Janu Palečkovi)
- reformace a husitské hnutí – zbrzdění kulturního vývoje, přehlížení uměleckých cílů
- ideologické cíle, naukové, odborné překlady, polemika, překlady antických děl
- vzestup kvality spisovného jazyka
- neoriginálnost, ubývá anonymů, individuální pojetí
- po r. 1620 „temno“ – česká produkce klesá
- na začátku humanismu – latinská díla, navazuje se na harmonii těla a duše a antické vzdělání
- pod vlivem Německa
- rozvíjela se tu vzdělanost a ne tolik umění
- humanistická čeština napodobuje větnou skladbu latiny, byla pod jejím vlivem
- autoři – vzdělaní, ale i šlechta a měšťanstvo
- ubývá poezie (jen óda, elegie), překlady z klasických jazyků, kronika cestopis, odborná (naučná) lit. filosofická lit.

- znovuzrození antické lit. – antický ideál – harmonie fyzické a duševní stránky člověka, návrat k antické lit. jako vzoru
- nový vkus, životní styl a myšlení
- překlady antických velikánů
- nový ideál vzdělání: touha po pravdivém poznání člověka a pozemského života (proti středověkému poznávání boha a zájmu o posmrtný život), všestrannost poznání
- kult smyslů a rozumu (proti kultu víry)
- pocit sebevědomí jednotlivce (víra ve vlastní síly)
- rozvoj literatur v národních jazycích (místo latiny)
- v popředí lit. nauková (životopisná, cestopisná, pedagogická), lyrika, alegorie
- vznik v Itálii – těsný kontakt s antikou, oslabená autorita papeže v Římě, silná měšťanská vrstva se hlásí k umění

Itálie
Dante Alighieri (1265-1321)
- kritik doby, umělec – stojí na rozhraní středověku a renesance
BOŽSKÁ KOMEDIE: duchovní epos (rozsáhlá epická skladba s hlavními i vedlejšími ději), námět z Bible, tříveršové sloky - terciny
- ústřední postava – ne hrdina, ale autor sám hledá životní cíl = cesta k dokonalosti, do ráje
- průvodce: Vergilius – symbol pozemského vědění, ideál moudrosti, vzdělání
Beatrice – symbol nadpozemské dokonalosti (žena – anděl, zemřelá autorova milenka)
- rozděleno do tří částí – Peklo, Očistec a Ráj
- do ráje dojdou, vchází tam ale jen Dante a Beatrice, Vergilius tam nesmí, protože je pohan
- renesanční znaky – trest za lidské viny, láska k antické vzdělanosti (autor se dovolává Homéra), touha člověka (autora) po poznání, láska k vlasti (Florencii), touha po sjednocení Itálie, střetává se tu středověké myšlení (víra v posmrtný život – putování do ráje, Vergilius nesmí jako pohan do ráje, Oddysseus potrestán za to, že chtěl poznávat) s novověkým (vliv antiky, motiv lásky autora k Beatrici)

Francesco Petrarca (1304-1374)
- špičkové vzdělání, hodně cestoval
- nějakou dobu pobýval na dvoře Karla IV.
- básník lásky a pozemského života
CANZONIÉRE (ZPĚVNÍK) – shrnuty jeho texty
- základ jeho sborníku je sonet, ale dále se tu objevují kancóny, madrigaly,
sestiny a balaty – kurtoazní trubadúrská lyrika
- sonet – 14veršů, 4strofy

- inspirace – láska ke krásné, urozené ženě – Laura – nedostupná, miloval ji platonicky (byla vdaná) - kancóny rozdělené na vzniklé za života Laury a po smrti Laury
- sonety se píší pořád – Shakespeare, Rimbaud, Nezval, Vrchlický, Kollár, Machar
- renesanční znaky – milostné verše věnované jedné ženě, skutečný, konkrétní milostný prožitek (radost i zklamání, štěstí i bolest), sonet

Giovanni Boccaccio (1313-1375)
- jeho život je spojen s Florencií, ale narodil se ve Francii
- dosáhl vysokého vzdělání – práva, snažil se o literárně-historická studia
- sepsal Dantův životopis, zajímal se o něj, dodal jeho komedii přívlastek Božská
- zakladatel novodobé prózy
DEKAMERON
- rámcová povídka, rámcový příběh
- zábavná tématika plná lásky
- uvažoval o tom, že to zničí (je to prý příliš světské), ale Petrarca to nedovolil
- novela – kratší prozaický útvar s překvapivým obratem v závěru, nezabírá dlouhý časový úsek, omezený počet postav
- 10 lidí utíká před morem z Florencie na venkov, kde si všichni každý den vypráví různě příběhy – odtud název
- renesanční znaky – zcela světská témata (láska, nevěra, ..), kritika soudobých mravů (úsměvná, ironická) měšťanstva, duchovenstva, jejich chamtivosti, hlouposti, .., žena jako rovnocenný partner muže"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13057
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse