Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Maturitní otázky z češtiny - literatura

Maturitní otázky z češtiny - literatura

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje 27 maturitních otázek z literatury. Otázky kolísají v rozsahu jedné strany až desítky stran. Vše je doplněno také stručným přehledem historických událostí, které měly vliv na vývoj literatury, charakteristikou jednotlivých období a také podrobným popisem mnoha významných děl. U některých (hlavně básní) jsou uvedeny i úryvky.

Obsah

1.
Starověká literatura
2.
Antika
3.
Středověk (5. – 1 stol )
4.
Staroslověnské písemnictví
5.
+ česky psaná literatura 12. a 13. stol.
6.
Literatura doby Karla IV. (14/15.stol )
7.
Husitství
8.
Renesance
9.
Český humanismus
10.
Literatura období českého baroka
11.
Evropské baroko
12.
Literatura českého národního obrození
13.
Humor a satira v literatuře
14.
Evropské drama do konce 19. stol
15.
Český romantismus
16.
Světový romantismus
17.
Májovci
18.
Ruchovci a lumírovci
19.
Realismus
20.
České drama 19. stol
21.
Světová literární moderna
22.
Česká realistická literatura
23.
Generace buřičů
24.
Česká literární moderna
25.
Česká meziválečná poezie a poezie za okupace
26.
Světová meziválečná próza
27.
Meziválečná světová poezie

Úryvek

“Charakteristika doby
Po rozpadu Západořímské říše (476) se křesťanství šíří do východní a severní Evropy, přináší s sebou vzdělanost. Od r. 313 je křesťanství státní náboženství, most mezi antikou a středověkem a je ovlivněné antickou vzdělaností.
- sv. Augustin – cesta k víře, mravní a teologický smysl křesťanství ( Vyznání, O obci boží .. 4/5 stol)
- patristika – učení církevních otců
- scholastika – Tomáš Akvinský ( obhajoba církev. témat rozumem )
- anonymita autorů děl, uváděno jen místo vzniku
- první církevní stavby ( románský styl a gotika)
- teorie trojího lidu
- církev opora feudálů
- boj o investituru
- křížové výpravy

r. 476 rozpad církve na západní latinskou, papež je v Římě, rival řím. císařů


východní byzantskou, patriarcha v Konstantinopoli, je
podřízený byzantskému císaři, později patriarcha
přesidluje do Moskvy
Obecné znaky středověk. písemnictví
1) latina , teprve od 13. stol se začínají projevovat národní jazyky
2) inspirace Biblí a účelově pojatou antickou tradicí ( Alexandr Makedonský)
3) hrdina – světec, poustevník, mnich.. ,ve světské rytíř
4) anonymita autorů, kterými byli vesměs mniši, kteří se považovali za nástroj boží, jehož vnuknutím mohli psát
5) nepůvodnost – originalita pro ně nebyla měřítkem, šlo jim spíš o ideály, a tak opisovali
6) formativní účelová funkce, která měla utvrzovat víru a poslušnost k církvi
7) alegoričnost a symboličnost, jinotaj, něco si z toho „odnést“

Duchovní literatura
píše se v klášterech, katedrálách, sídelních místech biskupů a kněží..

- legendy ( hagiografie )
- kroniky klášterní anály

kroniky, které vyzdvihovaly význam panovníka a jeho rodiny
- duchovní písně
- kázání
- církevní dramata ( inscenace výjevů z evangelií )

Světská literatura
Často psána ve veršované formě, protože lidé byli negramotní, a tak se to takhle rychleji naučili. Navíc písemnosti byly drahé, protože se musely přepisovat.

Písně o činech, hrdinské eposy
Mají bohatý děj, objevuje se zde velké množství postav, v jejichž centru se objevuje hrdina nebo rytíř. Ten je naprosto ideálně vylíčen, je věrný panovníkovi, zbožný, odvážný, obětavý, má smysl pro čest, statečný, je to ochránce žen, sirotků, chudých. Ochraňuje křesťany před nevěřícími pohany.
Anglie- Artuš a rytíři kulatého stolu
Francie- Píseň o Rollandovi – Z franské říše, hlavním hrdinou je Rolland, velitel vojska Karla
Velikého. Bojuje proti Saracénům, což jsou Baskové. Jedná se o
nezdařenou výpravu do Španělska. Rollandovo vojsko zradí
jeho nevlastní otec a oni se objevují v přesile saracénů a v sou-
těsce. Rolland má sice slavný meč Durandal a kouzelný roh, po-
mocí něhož může přivolat Karla, ale zatroubí příliš pozdě
a umírá. Jeho duše pak jde k nebi. Karel se pak mstí a bojuje
proti nevěřícím.
Tristan a Isolda- Isolda je Marcova nevěsta. To je letitý stařec. ..to nechápu!
Román o růži – alegorická skladba ze 13. stol jejíž autorem je Guillaume Loris
a Jean de Mering. Je to o snu o zahradě Lásky, kde roste Růže, která
je opěvována. ( obraz ženy ). "

Poznámka

Děje některých děl jsou citovány z externích zdrojů.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12230
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse