Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Maturitní otázky z literatury

Maturitní otázky z literatury

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Každá z otázek obsahuje periodizaci, hlavní představitele a děje některých stěžejních děl.

Obsah

1.
Antická literatura, počátky literatury středověké.
2.
Staroslověnské a latinské písemnictví u nás, počátky česky psané literatury.
3.
Doba Karlova, odraz doby husitské a pohusitské v literatuře.
4.
Renesance ve světové a české literatuře.
5.
Humanismus v Čechách, dílo J. A. Komenského.
6.
Vznik a význam národního obrození, úsilí o vytvoření české vědy, divadla a poezie.
7.
Lidová slovesnost, žánry, sběratelé, ohlasy.
8.
Romantismus ve světové a české literatuře.
9.
Pronikání realismu do světové a české literatury v 1. pol. 1 stol.
10.
Česká satira v boji za společenský pokrok.
11.
Význam českého divadla v národním a kulturním životě.
12.
Májovci a jejich přínos pro českou literaturu.
13.
Pokrokové tendence v dílech ruchovců a lumírovců.
14.
Obraz života venkova a města v české literatuře 19. stol.
15.
Historická díla naší doby.
16.
Moderní umělecké směry na konci 19. a na počátku 20. stol.
17.
Česká poezie mezi dvěma světovými válkami.
18.
Reakce světové a české literatury na 1. světovou válku, literatura legionářská.
19.
Představitelé české prózy mezi dvěma válkami.
20.
Boj proti fašismu v české próze a dramatu.
21.
Obraz války a osvobození v české literatuře.
22.
Poválečná česká poezie a její současnost.
23.
Vývoj české poválečné prózy.
24.
Současná světová literatura.
25.
Můj oblíbený autor.

Úryvek

“Česká humanistická literatura psaná latinsky
Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic ( 1461 - 1513 )
Byl dvořanem na královském dvoře. Byl velmi vzdělaný člověk mající rozsáhlou knihovnu.
Dílo: Satira k sv. Václavu - Kritizuje mravy Čechů
Jan z Rabštejna ( 1437 - 1473 )
Církevní hodnostář.
Dílo: Dialogus - Fiktivní rozhovor. Autor rozmouvá se třemi šlechtici z nichž každý má jiný názor na současnost.

Česká humanistická literatura psaná česky
Viktorín Kornel ze Všehrt ( 1460 - 1520 )
Pocházel z Chrudimy z měšťanské rodiny. Vystudoval Pražskou universitu a stal se mistrem. Na čas zaujal místo u zemského soudu jako právník.
Přeložil: Knihy o napravení padlého Jana Zlatovského - K překladu napsal předmluvu k českému humanismu: ,,Je potřebné psát česky, ten kdo píše latinsky jakoby přiléval vodu do moře."
Dílo: O právech, o sůdiech i o ckách země české
Knihy devatery - Rozsáhlý epický právnický spis, ketrý se zastává práv měšťanů a měst. Po vydání r.1500 Vladislavského zemského zřízení bylo toto dílo zavrženo.
Jan Blahoslav ( 1523 - 1571 )
Pocházel z měšťanské rodiny z Přerova. Vystudoval zahraniční university. Po studiích se stal vysokým hodnostářem a biskupem a později i písařem Jednoty Bratrské. Jeho odpůrcem byl Jan Augusta. Prosazoval samostatnost a vyžší vzdělání.
Dílo: Filipika proti misomuzům - Filipika - prutká bojovnářeč proti něčemu. Má svůj původ v antice a jejím zakladatelem byl Démosténes. Ostře vystupoval proti Filipu II.
Mizomus - Odpůrce umění a vzdělání.
Gramatika Česká - Nejedná se o mluvnici v pravém slova smyslu, ale jde pouze o bystrá pozorování.
Muzika - Spis, který obsahuje nejen jak zpívat, ale i skládat písně.
Bratrský archív - Uspořádal všechny prameny o JB od jejího založení.
Znovu přeložil Bibly. Nový zákon.
Bible Kralická - Nový překlad Bible je dílem JB na podklad Blahoslava. Je rozdělena do šesti dílů. Je dokladem vyspělosti jazyka, khihtisku a grafického umění 2. poloviny 16. století. Na slovensku byl jazyk Bible až do poloviny 19. stol považován za spisovný tvar tzv. Bibličtina."

Poznámka

Obsahuje hrubé pravopisné i věcné chyby a překlepy. Může sloužit pouze k orientačnímu účelu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10048
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse