Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Maturitní otázky z literatury

Maturitní otázky z literatury

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je souborem 13 maturitních otázek z literatury. Věnuje se literárním druhům a žánrům, ústní lidové slovesnosti, nejstaršímu období českého písemnictví, literatuře období reformy církve i domácí a světové renesanci. Všímá si doby protireformace, národního obrození (včetně tématu divadel), romantismu světovému a českému i kritického realismu. Rozebírá májovce, ruchovce a lumírovce. Nezapomíná na realistickou prózu a drama 2. pol. 19. století a Českou modernu a její Manifest.

Obsah

1.
Literární druhy
1.1.
Literární žánry
2.
Nejstarší období českého písemnictví (po Karla IV.)
2.1.
Počátky písemnictví na našem území
2.2.
Latinské období
2.3.
Čeština
2.3.1.
Alexandreida
2.3.2.
Dalimilova kronika
2.4.
Literatura doby vlády Karla IV.
2.4.1.
Satiry doby Karlovy (žákovská poezie, Hradecký rukopis)
3.
Literatura období reformy církve
3.1.
Husovi předchůdci
3.2.
Jan Hus
3.3.
Literatura doby husitských válek
3.3.1.
Budyšínský rukopis
3.4.
Petr Chelčický
4.
Renesance česká i světová
4.1.
Italská renesanční literatura (Dante, Petrarka, Boccaccio)
4.2.
Španělská literatura
4.2.1.
Miguel de Cervantes y Saavedra, Lope de Vega
4.3.
Anglická literatura
4.3.1.
William Shakespeare
4.4.
Francouzská literatura (Villon)
4.5.
Vznik renesance a humanismu v Čechách
4.5.1.
Autoři českého humanismu (Viktorín Kornel ze Všehrd, Jan Blahoslav, Daniel Adam z Veleslavína, Václav Hájek z Libočan)
5.
Doba protireformace
5.1.
Rozdělení literární tvorby doby protireformační
5.2.
Exulantská tvorba
5.2.1.
Jan Amos Komenský (pedagogická tvorba, filozofická a náboženská tvorba)
6.
Národní obrození
6.1.
I. fáze národního obrození (obranná fáze)
6.2.
II. fáze národního obrození (ofenzivní fáze)
6.2.1.
Josef Jungmann
6.2.2.
Jan Kollár
6.2.3.
František Ladislav Čelakovský
7.
Romantismus světový i český
7.1.
Hlavní znaky romantismu
7.2.
Anglický romantismus
7.3.
Ruský romantismus (A.S. Puškin)
7.4.
Francouzský romantismus (Victor Hugo, Stendhal)
7.5.
Český romantismu
7.5.1.
Karel Hynek Mácha a Máj
8.
Divadlo za národního obrození
8.1.
Divadlo v první fázi národního obrození
8.2.
Josef Kajetán Tyl
8.3.
Prozatimní divadlo
8.4.
Národní divadlo
9.
Ústní lidová slovesnost
9.1.
Žánry
9.2.
Lidová próza a lidová poezie
9.3.
Sběratelská činnost
9.4.
Karel Jaromír Erben
9.5.
Božena Němcová
9.6.
Jan Kollár
10.
Kritický realismus
10.1.
Charles Dickens
10.2.
Honoré de Balzac
10.3.
L.N. Tolstoj
10.4.
F.M. Dostojevskij
10.5.
N.V. Gogol
10.6.
Kritický realismus v Čechách
10.6.1.
Karel Havlíček Borovský
10.6.2.
Božena Němcová
11.
Májovci, ruchovci a lumírovci
11.1.
Almanach Máj
11.2.
Jan Neruda
11.3.
Vítězslav Hálek
11.4.
Almanach Ruch
11.4.1.
Ruchovci - škola národní (Svatopluk Čech)
11.5.
Almanach Lumír (Jaroslav Vrchlický, Josef Václav Sládek, Julius Zeyer)
12.
Realistická próza a drama 2. pol. 19. století
12.1.
Jan Neruda
12.2.
Jakub Arbes
12.3.
Svatopluk Čech
12.4.
Alois Jirásek
12.4.
Karolina Světlá
12.5.
Karel Václav Rais
12.6.
Jindřich Šimon Baar, Karel Klostermann
12.7.
Realistické drama
12.7.1.
Henrik Ibsen, A.P. Čechov
12.7.2.
Gabriela Preissová
12.7.3.
Bratři Mrštíkové
13.
Česká moderna, Manifest České moderny
13.1.
Generace starších buřičů
13.1.1.
Otokar Březina, Antonín Sova, Karel Hlaváček
13.1.2.
Josef Svatopluk Machar
13.2.
Generace mladších buřičů (anarchisté)
13.2.1.
S.K. Neumann
13.2.2.
Fráňa Šrámek
13.2.3.
Viktor Dyk
13.2.4.
Karel Toman

Úryvek

"Česká moderna, manifest české moderny

- od poloviny 90.let 19.století
1895 Manifest české moderny – základ programu české moderny
- název moderna dali básníkům měšťáci stejně jako prokletým básníkům. Básníci jej přijali, protože je odlišoval od ostatní tvorby.
V manifestu se shodli na odmítnutí dosavadní tvorby, chtěli umění vrátit citovost. Je to dokument, v němž dávají najevo, že chtějí tvořit jinak než předchozí generace.

- jejich vzorem byli prokletí básníci

- tato generace se označovala jako generace buřičů – starší, mladší – vadil jim způsob života měšťáka, vyslovovali se proti pokrytectví maloměšťáků, vytýkají jim přílišné lpění na tradicích.
manifest je zaměřen hlavně proti měšťáckým konvencím ve společnosti i v literatuře
- dávali důraz na individualitu
- nikdy nebyli spjati programem, budoucnost viděli černě

Generace starších buřičů
- spjata s uměleckými směry: symbolismus, impresionismus, dekadence, realismus
- spojoval je odpor k měšťákovi, pocity deziluze, nedůvěry, marnosti

Otakar Březina
- symbolista (vyjadřuje se nepřímo skrze symboly) – těžko pochopitelné metafory, na první čtení nepochopitelné, jazyk bohatý, vytříbený.
- sbírka Tajemné dálky – báseň Moje matka – píše vlastně o svém životě, když mu zemřela matka tak on měl krutý osud, říká že smrt je pro něj vykoupením. Obrazy smrti, chudoby, pokory – hlavní vlastnost matky

Antonín Sova
- impresionista (imprese = dojem )
- nejvýznamnější sbírka Květy intimních nálad, dále Realistické sloky– srovnání venkova z něhož přišel a města, do kterého se dostal

Karel Hlaváček
- dekadent (dekadence = zmar, marnost)
- sbírky: Pozdě k ránu, Mstivá Kantiléna
- používá obrazy zmaru – smrt, hrob"

Poznámka

Práce má heslovitý charakter.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12050
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse