Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Maturitní otázky z literatury

Maturitní otázky z literatury

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce předkládá soubor 7 vypracovaných maturitních otázek z literatury. Pojednává o antice a starověku, vzniku písma, stručně popisuje řeckou literaturu a římskou literaturu a dějepisectví. Zmiňuje počátky křesťanství a jeho základní pramen - Bibli. Další otázka se věnuje počátkům a vývoji literatury na našem území do 14. století, kde uvádí základní znaky středověké kultury a literatury, románského a gotického slohu. Sleduje staroslověnské a latinské písemnictví i satiry 14. století. Zabývá se dobou husitskou a jejím odrazem v literatuře. Následně se zaměřuje na evropskou i českou renesanci, humanismus a baroko s jejich nejvýznamnějšími představiteli. Rozebírá zvláštnosti a význam českého národního obrození. Závěr patří romantismu světovému i českým zástupcům tohoto uměleckého směru.

Obsah

1.
Starověk, antika
1.1.
Vznik písma, nejstarší mimoevropské památky
1.2.
Řecká literatura, drama
1.2.1.
Období archaické, attické, helénistické
1.3.
Římská literatura
1.3.1.
Divadlo, dějepisectví
1.3.2.
Literatura
1.4.
Křesťanství, Bible
1.4.1.
Starý a Nový zákon
1.4.2.
Evangelion
2.
Počátky a vývoj literatury na našem území do 14. století
2.1.
Znaky středověké kultury a literatury
2.1.1.
Literární žánry
2.2.
Románský a gotický sloh
2.2.1.
Církevní stavby
2.3.
Staroslověnské a latinské písemnictví
2.3.1.
Velká Morava
2.3.2.
Latinsky psané památky na našem území
2.3.3.
Počátky česky psané literatury
2.3.4.
Další rozvoj české literatury
2.3.5.
Vysoká a nízká literatura
2.4.
Kritika společnosti v satirách 14. století
2.4.1.
Žákovské satiry
2.4.2.
Hradecký rukopis
3.
Doba husitská a její odraz v literatuře
3.1.
Husitství, jeho příčiny, významné osobnosti, bitvy, hodnocení
3.2.
Názory a dílo Mistra Jana Husa, Husovi předchůdci
3.3.
Zlidovění literatury v době husitské
3.4.
Názory a dílo Petra Chelčického
3.5.
Odraz husitství v literatuře 19. století
3.5.1.
František Palacký
3.5.2.
Josef Kajetán Tyl
3.5.3.
Alois Jirásek
3.5.4.
Svatopluk Čech
4.
Renesance – ideál všestranně rozvinutého člověka
4.1.
Humanismus a renesance
4.1.1.
Renesanční znaky v architektuře, sochařství, malířství
4.2.
Nejvýznamnější evropští umělci a spisovatelé
4.2.1.
Michelangelo Buonarroti, Leonardo da Vinci
4.3.
Italská renesance
4.3.1.
Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio, Francesco Petrarca
4.4.
Francouzská renesance
4.4.1.
Francois Villon
4.5.
Španělská renesance
4.5.1.
Lope de Vega, Miguel de Cervantes y Saavedra
4.6.
Anglická renesance
4.6.1.
William Shakespeare
4.7.
Český humanismus
4.7.1.
Viktorín Kornel z Všehrd
4.7.2.
Václav Hájek z Libočan, Daniel Adam z Veleslavína
4.7.3.
Jan Blahoslav
5.
Baroko
5.1.
Znaky barokního umění, nejvýznamnější umělci a památky
5.1.1.
Evropské baroko (Itálie, Španělsko, Anglie)
5.2.
Charakteristika doby pobělohorské
5.3.
Literatura oficiální a exilová, J. A. Komenský
5.3.1.
Bohuslav Balbín, Bedřich Bridel, Adam Michna z Otradovic
5.4.
Lidová a pololidová tvorba
6.
Zvláštnosti a význam českého národního obrození
6.1.
Podmínky vzniku národního obrození, periodizace
6.2.
Hlavní představitelé vědy, poezie a prózy
6.2.1.
Josef Dobrovský
6.2.2.
Josef Jungmann
6.2.3.
Václav Thám
6.2.4.
Antonín Jaroslav Puchmajer
6.2.5.
František Palacký
6.3.
Počátky českého divadla a novinářství
6.4.
Myšlenka slovanské vzájemnosti v díle obrozenců
6.4.1.
Jan Kollár
6.4.2.
Rukopisy
6.4.3.
Pavel Josef Šafařík
6.4.4.
František Ladislav Čelakovský
7.
Umělecká reakce na revoluční hnutí na přelomu 18. a 19. století
7.1.
Podmínky vzniku romantismu
7.2.
Charakteristické rysy romantické literatury
7.3.
Představitelé romantismu ve světové literatuře
7.3.1.
Anglie (George Gordon Byron, Percy Bysshe Shelley, Walter Scott)
7.3.2.
Francie (Victor Hugo, Alexandr Dumas, Stendhal)
7.3.3.
Rusko (Alexandr Sergejevič Puškin, Michail Jurievič Lermontov)
7.3.4.
Polsko (Adam Mickiewitz)
7.3.5.
USA (E. A. Poe)
7.4.
Nejvýznamnější osobnosti české romantické literatury
7.4.1.
K. H. Mácha
7.4.2.
K. J. Erben
7.4.3.
J. K. Tyl

Úryvek

"Umělecká reakce na revoluční hnutí na přelomu 18. a 19. století

Podmínky vzniku romantismu
Vznikl v 1. polovině 19. století od slova román. Ovlivnil literaturu, hudbu i malířství. Naděje revolucí nebyly splněny, proto pocit rozčarování a zklamání.

Charakteristické rysy romantické literatury
Znaky:
- zdůraznění citu a fantazie
- protiklad snu a skutečnosti, konflikt jedince a společnosti, zdůrazněn individualismus, hrdina je osamocen
- obdiv autorů minulosti hlavně ke středověku s jeho tajemnem, u některých autorů vliv lidové slovesnosti
- hlavní hrdina často splývá s autorem, výjimečný (odlišuje se od ostatních), láska je důležitá, ale často končí nešťastně, hrdina je aktivní (,,bojuje”), hrdinka je pasivní
(,,čeká”)

Představitelé romantismu ve světové literatuře

Anglie
George Gordon Byron
Rozešel se se svou bohatou rodinou i prostředím a cestoval. Pak se zapojil do bojů řeků proti turkům; pomáhal řekům; onemocněl a na následky choroby zemřel.
Z jeho díla je nejznámější:
Childe Heroldova pouť – částečně autobiografický epos. Hlavní hrdina putuje Evropou, obdivuje přírodu i stavby minulosti, ale je zklamán, že v Evropě je nesvoboda a tyranie.
Dále psal básnické povídky a dramatické básně.
Příklad básně:
Dnes dovršuji třicátý šestý rok svého života – lyrická, pocit smutku z nesvobody, ale i touha bojovat (Řecko).
Chillonský vězeň – lyrická, romantická báseň, vězněm je bojovník za svobodu, protiklad nesvobody věznění a touhy po volnosti.

Percy Bysshe Shelley
Podobně jako Byron protestoval proti společnosti a měl problémy.
Z jeho díla je nejznámější:
Odpoutaný Prométheus – lyrická báseň, vliv antické báje, ale zde je nakonec Prométheus osvobozen.
Titanismus

Walter Scott
Zakladatel historické povídky a románů.
Nejznámější je román Ivanhoe – konec 12. století, vláda Richarda Lví Srdce.

Francie
Victor Hugo
Otec bojoval v Napoleonském vojsku, ale matka ho vychovávala proti revoluci a Napoleonovi. Přesto Hugo pak bojoval za pokrok a část života pak na protest proti tehdejší společnosti a císaři prožil ve vyhnanství."

Poznámka

V textu se vyskytují chyby a překlepy. Práce částečně čerpá z: http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/451578-chram-matky-bozi-v-parizi, http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/177950-svatopluk-cech, http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/130345-hamlet, http://www.sms.cz/film/kupec_benatsky, http://prd.kvalitne.cz/maturita/cestina/06a.doc.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13097
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse