Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Maturitní otázky z literatury

Maturitní otázky z literatury

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o soubor maturitních otázek z literatury. Autor formou hesel a odrážek zpracovává třicet témat zahrnujících literaturu českou i světovou od počátků až po dnešní dobu. Každá otázka je uvozena společenskou charakteristikou, poté následuje popis jednotlivých literárních skupin nebo literárních směrů a je uzavřena rozborem stěžejních děl spisovatelů dané doby.

Obsah

1.
Spisovatelé východních Čech
1.1
Období lucemburské - Hradecký rukopis
1.2
Baroko - Jan Amos Komenský
1.3
Romantismus - Václav Kliment Klicpera
1.4
Počátky realismu - Božena Němcová
1.5
Kritický realismus - Alois Jirásek, Antal Stašek
1.6
Meziválečná próza- Karel Čapek, Egon Hostovský, Jaroslav Havlíček
2.
Vývoj nejstarší české literatury do 14. stol.
2.1
Staroslověnské písemnictví - Konstantin a Metoděj
2.2
Období zápasu dvou kultur
3.
Písemnictví nejstarších civilizací
3.1
Pravěk
3.2
Starověké a středověké orientální literatury
3.3
Středověké evropské písemnictví
4.
Česká literatura 15.-16. stol. a význam mistra Jana Husa
4.1
Předchůdci Jana Husa
4.2
Mistr Jan Hus - O církvi, Knížky o svatokupectví
4.2.1
Reformy Jana Husa
4.3
Husovi pokračovatelé
4.4
Petr Chelčický
5.
Renesance ve světové literatuře
5.1
Charakteristika
5.2
Itálie
5.2.1
Dante Alighieri - Božská komedie
5.2.2
Giovanni Boccaccio - Dekameron
5.2.3
Francesco Petrarca - Sonety Lauře
5.2.4
Niccolo Machiavelli - Vladař
5.2.5
Ludovico Ariosto - Zuřivý Roland
5.3.
Francie
5.3.1
François Villon Montcorbier - Malý a Velký testament
5.3.2
François Rabelais - Gargantua a Pantagruel
5.3.3
Michel de Montagne - Eseje
5.3.4
Pierre de Ronsard
5.4.
Španělsko
5.4.1
Miguel de Cervantes Saavedra - Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha
5.4.2
Lope de Vega - Fuente Ovejuna
5.4.3
Tyrso de Molina - Sevillský svůdce a Kamenný most
5.5
Anglie
5.5.1
William Shakespeare - Zkrocení zlé ženy, Othello
5.5.2
Goeffrey Chaucer - Canterburské povídky
6.
Baroko
6.1
Charakteristika a znaky
6.2
Itálie
6.2.1
Torquato Tasso
6.3
Španělsko
6.3.1
Pedro Calderon de la Barca
6.4
Anglie
6.4.1
John Milton - Ztracený ráj
6.5
Německo
6.5.1
Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen
6.6
Česká literatura a historický vývoj
6.6.1
Emigrantská literatura
6.6.1.1
Jan Ámos Komenský - Labyrint světa a ráj srdce, Velká didaktika
6.6.1.2
Pavel Skála ze Zhoře
6.6.1.3
Pavel Stránský
6.6.2
Domácí literatura
6.6.2.1
Oficiální literatura
6.6.2.1.1
Bedřich Briedel - Co Bůh? Člověk?
6.6.2.1.2
Adam Václav Michna z Otradovic - Loutna česká
6.6.2.1.3
Bohuslav Balbín - Učené Čechy
6.6.2.1.4
Jan František Beckovský
6.6.2.2
Pololidová literatura
6.6.2.2.1
Václav František Kocmánek
6.6.2.2.2
Jan František Vavák
6.6.2.3
Lidová literatura
7.
Národní obrození
7.1
Obecná charakteristika
7.2
Dělení národního obrození
7.2.1
Obranná fáze
7.2.1.1
Josef Dobrovský
7.2.1.2
František Martin Pelcl - Nová kronika česká
7.2.1.3
Gelasius Dobner
7.2.1.4
Václav Matěj Kramerius
7.2.1.5
Václav Thám - Masné krámy
7.2.1.6
Antonín Jaroslav Puchmajer - Nové básně
7.2.1.7
Šebestián Hněvkovský - Vnislav a Běla
7.2.2
Ofenzivní fáze
7.2.2.1
Josef Jungmann - Slovesnost
7.2.2.2
František Palacký - Dějiny národa českého v Čechách i v Moravě
7.2.2.3
Pavel Josef Šafařík - Slovanské starožitnosti
7.2.2.4
Antonín Vašek
7.2.2.5
Jan Kollár - Slávy dcera
7.2.2.6
František Ladislav Čelakovský - Ohlasy písní ruských
8.
Romantismus ve světové literatuře
8.1
Charakteristika a znaky
8.2
Anglie
8.2.1
George Gordon Byron - Childe Haroldova pouť
8.2.2
Percy Bysshe Shelley - Odpoutaný Prometheus
8.2.3
Walter Scott - Ivanhoe
8.2.4
Emily Brönteová - Na větrné hůrce
8.3
Francie
8.3.1
Victor Hugo - Bídníci
8.3.2
Stendhall - Merie Henri Beyle - Červený a černý
8.3.3
Alfred de Musset - Zpověď dítěte svého věku
8.4
Německo
8.4.1
Novalis - Hymny noci
8.4.2
Bratři Grimmové J - Pohádky pro děti a celou rodinu
8.5
Polsko
8.5.1
Adam Mickiewicz - Konrád Wallenrod
8.5.2
Julius Slowacki - Kordian
8.6
Rusko
8.6.1
Alexandr Sergejevič Puškin - Evžen Oněgin
8.6.2
Michail J. Lermontov - Démon
8.7
Maďarsko
8.7.1
Sándar Petöfi
8.8
Amerika
8.8.1
Edgar Allan Poe
9.
Romantismus v české literatuře
9.1
Karel Hynek Mácha - Kat, Máj
9.2
Karel Sabina - Prodaná nevěsta
9.3
Karel Jaromír Erben - Prostonárodní české písně a říkadla
9.4
Josef Václav Frič - Paměti
9.5
Václav Bolemír Nebeský
9.6
Josef Jaroslav Langr
9.7
Václav Kliment Klicpera- Rohovín Čtverrohý
9.8
Jan Nepomuk Štěpánek - Berounské koláče
9.9
Josef Kajetán Tyl - Fidlovačka, Strakonický dudák
10.
Ženy spisovatelky v české lit. 19. a 20. století
10.1
Božen Němcová - Národní báchorky a pověsti
10.2
Karolína Světlá - První češka
10.3
Sofie Podlipská
10.4
Eliška Krásnohorská - Z máje žití
10.5
Tereza Nováková - Jiří Šmatlán
10.6
Marie Majerová - Robinsonka, Siréna
10.7
Marie Pujmanová - Život proti smrti
10.8
Jarmila Glazarová - Roky v kruhu
10.9
Jarmila Loukotková
10.10
Ludmila Vaňková - Dědici zlatého krále
10.11
Jana Červenková - Semestr života
10.12
Tereza Boučková - Indiánský běh
10.13
Barbara Nesvadbová - Bestiář
10.14
Květa Legátová - Želary
10.15
Iva Pekárková - Péra a perutě
10.16
Daniela Hodrová - Trýznivé město
10.17
Eva Kantůrková - Smuteční slavnost
10.18
Zdena Salivarová - Honzlová
10.19
Alexandra Berková - Bumerang
11.
Satira v české literatuře 19. a 20.století
11.1
Období Lucemburků
11.1.1
Žákovská satira - Podkoní a žák
11.1.2
Sociální satira - Hradecký rukopis
11.1.3
Alegorie - Nová rada
11.2
Období husitství
11.3
Renesance a humanismus
11.4
Doba barokní
11.5
Národní obrození
11.6
Romantismus
11.6.1
Václav Kliment Klicpera - Divotvorný klobouk
11.6.2
Josef Kajetán Tyl - Strakonický dudák
11.7
Realismus
11.7.1
Karel Havlíček Borovský - Král Lávra
11.7.2
Májovci
11.7.3
Ruchovci
11.7.4
Lumírovci
11.8
Kritický realismus
11.8.1
Karel Václav Rais - Pantáta Bezoušek
11.8.2
Protispolečenští buřiči
11.8.3
Meziválečné období
11.8.4
Osvobozené divadlo
12.
České divadlo do 19. století
12.1
Období Lucemburků - Mastičkář
12.2
Baroko
12.3
Národní obrození
12.3.1
Václav Thám - Břetislav a Jitka
12.3.2
Prokop Šedivý - Masné krámy
12.4
Romantismus
12.4.1
Václav Kliment Klicpera- Divotvorný klobouk
12.4.2
Josef Kajetán Tyl - Paličova dcera, Jan Hus
12.5
Májovci
12.5.1
Jan Neruda - Prodaná láska
12.5.2
Vitězslav Hálek - Král Vakušín
12.6
Lumírovci
12.6.1
Jaroslava Vrchlický - Noc na Karlštejně
12.6.2
Julius Zeyer - Radúz a Mahulena
12.7
Historický realismus
12.7.1
Alois Jirásek - Jan Roháč, Jan Hus
12.7.2
Vilém Mrštík - Maryša
12.7.3
Ladislav Stroupežnický - Zvíkovský rarášek
12.8
Protispolečenští buřiči
12.8.1
Fráňa Šrámek - Měsíc nad řekou
12.8.2
Viktor Dyk - Zmoudření Dona Quijota
12.9
Světové drama 20. století
12.9.1
Anglie - Oskar Wilde, G. B. Shaw
12.9.2
Rusko - Anton Pavlovič Čechov
12.9.3
Itálie - Luigi Pirandello
12.9.4
Německo - Bertold Brecht
13.
České divadlo 20. století
13.1
Jaroslav Kvapil
13.2
Typy divadel
13.2.1
Klasická kamenná
13.2.2
Avantgardní divadla
13.3
Drama po roce 1945
13.3.1
Václav Havel - Zahradní slavnost
13.4
Situace ve 40. a 50. letech
13.5
60. a 70. léta
13.5.1
Miloš Macourek - Nejlepší rocky paní Hermannový
13.5.2
Divadlo Za Branou
13.5.3
Divadlo Járy Cimrmana
13.5.4
Divadlo na provázku
13.5.5
Studio Y
14.
Májovci (60.-70.léta 19.stol.)
14.1
Společenská situace a kulturní život
14.2
Jan Neruda - Hřbitovní kvítí, Knihy veršů, Týden v tichém domě
14.3
Vítězslav Hálek - Muzikantská Liduška, Na vejmínku, Večerní písně
14.4
Karolína Světlá - První Češka, Kříž u potoka, Vesnický román
14.5
Jakub Arbes - Svatý Xaverius, Kandidáti existence
14.6
Adolf Heyduk - Cimbál a husle
14.7
Gustav Pfleger Moravský - Paní Fabrikantová
14.8
Sofie Podlipská - Malšovský
15.
Ruchovci a Lumírovci (70.-80.léta 19.stol)
15.1
Svatopluk Čech - Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do 15. stol.
15.2
Eliška Krásnohorská - Hubička
15.3
Josef Václav Sládek - Zvony a zvonky, České písně
15.4
Jaroslav Vrchlický - Okna v bouři, Hipodamie
15.5
Julius Zeyer - Karolínská epopej, Radúz a Mahulena
16.
Kritický realismus v české literatuře
16.1
Historický vývoj
16.2
Tomáš Garrique Masaryk - Ideály humanitní
16.3
Masarykovi spolupracovníci
16.4
Historický realismus
16.4.1
Alois Jirásek - Mezi proudy, Z Čech až na konec světa
16.4.2
Josef Svátek
16.4.3
Václav Beneš Třebízský - Bludné duše
16.4.4
Zikmund Winter - Mistr Kampanus
16.5
Venkovský realismus
16.5.1
Tereza Nováková - Maloměstský román, Drašar
16.5.2
Antal Stašek - Blouznivci našich hor
16.5.3
Karel Václav Rais - Kalibův zločin, Pantáta Bezoušek
16.5.4
Karel Klostermann - Suplent
16.5.5
Josef Holeček - Naši
16.5.6
Jindřich Šimon Baar - Paní komisarka
16.5.7
Ignát Hermann - U snědeného krámu
16.6
Naturalismus
16.6.1
Josef Karel Šlejhar - Kuře melancholik
16.6.2
Karel Matěj Čapek - Chod - Kašpar Lén mstitel
16.7
Realismus v dramatu
16.7.1
Emanuel Bozděch - Dobrodruzi
16.7.2
František Věnceslav Jeřábek - Služebník svého pána
16.7.3
Vilém Mrštík - Maryša, Pohádka máje
16.7.4
Alois Mrštík
16.7.5
Ladislav Stroupežnický - Paní Mincmistrová
17.
Kritický realismus ve světové literatuře
17.1
Anglie
17.1.1
Daniel Defoe - Robinson Crusoe
17.1.2
Charles Dickens - Oliver Twist, David Copperfield
17.1.3
Robert Luis Stevenson - Poklad na ostrově
17.1.4
Thomas Hardy
17.2
Francie
17.2.1
Honoré de Balzac - Lidská komedie, Otec Goriot
17.2.2
Gustave Flaubert - Paní Bovaryová
17.2.3
Emile Zola - Zabiják
17.2.4
Guy de Maupassant - Miláček, Kulička
17.3
Rusko
17.3.1
Lev Nikolajevič Tolstoj - Anna Karenina
17.3.2
Fjodor Michailovič Dostojevskij - Zločin a trest, Idiot
17.3.3
Nikolaj Vasiljevič Gogol - Revizor, Mrtvé duše
17.4
Amerika
17.4.1
Mark Twain - Dobrodružství Huckleberry Finna
17.4.2
O. Henry - Zpověď humoristova
17.5
Norsko
17.5.1
Henrik Ibsen - Peer Gynt
17.5.2
Björnstjerne Björnson - Selské povídky
17.6
Švédsko
17.6.1
Selma Lagerlöfová - Gösta Berling
17.7
Dánsko
17.7.1
Hans Christian Andersen - Malá mořská víla
18.
Umělci proti válce ve 20. století
18.1
Světová literatura
18.1.1
Ernest Hemingway - Sbohem armádo
18.1.2
Erich Maria Remarque - Na západní frontě klid
18.1.3
Romain Rolland - Petr a Lucie
18.1.4
Henri Barbusse - Oheň
18.2
Domácí literatura
18.2.1
Fráňa Šrámek - Tělo, Modrý a rudý
18.2.2
Viktor Dyk - Válčená tetralogie
18.2.3
Jaroslav Hašek - Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války
18.2.4
Jaromír John - Večery na slamníku
18.2.5
Rudolf Medek - Legionářská epopej
18.2.6
Josef Kopta - Třetí rota
18.2.7
Karel Čapek - Bílá nemoc
19.
Umělecké směry přelomu století ve světové literatuře
19.1
Společenský a hospodářský vývoj
19.1.1
Friedrich Nietzsche
19.2
Francie
19.2.1
Edgar Allan Poe - Havran
19.2.2
Charles Baudelaire - Květy zla
19.2.3
Paul Verlaine - Saturnské básně
19.2.4
Jean Arthur Rimbaud - Iluminace
19.2.5
Stephane Mallarmè - Úchylky
19.3
Anglie
19.3.1
Oscar Wilde - Obraz Doriana Graye
19.4
Amerika
19.4.1
Walt Whitman - Stébla trávy
19.5
Belgie
19.5.1
Emile Verhaeren
19.5.2
Maurice Maeterlinck - Modrý pták
19.6
Německo
19.6.1
Rainer Maria Rilke - Sonety Orfeovi
19.7
Rusko
19.7.1
Alexandr Alexandrovič Blok - Dvanáct
20.
Generace buřičů v české literatuře
20.1
František Gellner - Po nás ať přijde potopa
20.2
Petr Bezruč - Slezské písně
20.3
Fráňa Šrámek - Modrý a rudý, Raport
20.4
Karel Toman - Pohádky krve, Hlas ticha
20.5
Viktor Dyk - Krysař, Zmoudření Dona Quijota
20.6
Stanislav Kostka Neumann
21.
Umělecké směry přelomu století v české literatuře
21.1
Symbolismus, impresionismus, dekadence
21.2
Nové literární skupiny
21.2.1
Josef Svatopluk Machar - Comfiteor
21.2.2
Antonín Sova - Květy intimních nálad, Soucit a vzdor
21.2.3
Otokar Březina - Tajemné dálky, Svítání na západě
21.2.4
František Xaver Šalda - Boje o zítřek, Duše a dílo
21.2.5
Karel Hlaváček - Sokolské sonety
22.
Česká poezie 20.-30. let 20. století
22.1
Historický vývoj
22.2
Proletářská poezie
22.2.1
Jiří Wolker - Host do domu, Těžká hodina
22.2.2
Jindřich Hořejší - Den a noc
22.2.3
Josef Hora- Máchovské variace
22.2.4
Stanislav Kostka Neumann - Rudé zpěvy
22.3
Poetismus
22.3.1
Konstantin Biebl - Nový Ikaros
22.4
Surrealismus
22.5
Ostatní básníci
22.5.1
František Hrubín - Romance pro křídlovku
22.5.2
Vilém Závada - Jeden život
22.5.3
Jan Zahradníček - Pokušení smrti
22.5.4
Bohuslav Reynek - Rybí šupiny
22.5.5
František Halas - Sépie
22.5.6
Jiří Orten - Ohnice
23.
Dílo Vítězslava Nezvala a Jaroslava Seiferta
23.1
Vítězslav Nezval - Pantomima, Edison
23.2
Jaroslav Seifert - Samá láska, Všecky krásy světa
24.
Světová próza mezi 2 svět. válkami
24.1
Francie
24.1.1
Romain Rolland - Petr a Lucie
24.1.2
Antoine de Saint - Exupéry - Malý princ
24.1.3
Marcel Proust - Hledání ztraceného času
24.1.4
Anatole France - Ostrov tučňáků
24.1.5
Henry Barbusse - Peklo
24.1.6
Francois Mauriac - Klubko zmijí
24.2
Amerika
24.2.1
Ernest Hemingway - Komu zvoní hrana
24.2.2
Francis Scott Fitzgerald - Velký Gatsby
24.2.3
John Ernst Steinbeck - O myších a lidech
24.2.4
William Faulkner - Bílá růže z Memphisu
24.2.5
Theodore Dreiser - Americká tragédie
24.2.6
Henry Miller- Obratník Raka
24.3
Německo
24.3.1
Erich Maria Remarque - Na západní frontě klid
24.3.2
Henrich Mann - Profesor Neřád neboli Konec tyrana
24.3.3
Hermann Hesse - Stepní vlk
24.3.4
Lion Feuchtwanger - Bláznova moudrost
24.4
Německy psaná literatura v českých zemích
24.4.1
Franz Kafka - Zámek, Proces
24.4.2
Gustav Meyrink - Golem
24.4.3
Franz Werfel - Čtyřicet dnů
24.4.4
Egon Ervín Kisch - Pražský Pitaval
24.5
Rusko
24.5.1
Michail Bulgakov - Mistr a Markétka
24.5.2
Isaak Babel
24.5.3
Ivan Alexejevič Bunin
24.5.4
Maxim Gorkij - Matka
24.6
Anglie
24.6.1
John Galsworthy - Sága rodu Forsythů
24.6.2
James Joyce - Odysseus
25.
Česká próza mezi dvěma světovými válkami
25.1
Historický vývoj
25.2
Válečná próza
25.2.1
Jaroslav Hašek - Trampoty pana Tenkráta
25.2.2
Jaromír John - Večery na slamníku
25.2.3
Rudolf Medek
25.2.4
Josef Kopta
25.3
Demokratická próza
25.3.1
Josef a Karel Čapkové
25.3.2
Ferdinand Peroutka - Budování státu
25.3.3
Eduard Bass - Cirkus Humberto
25.3.4
Karel Poláček - Bylo nás pět, Hostinec U kamenného stolu
25.4
Sociální próza
25.4.1
Ivan Olbracht - Golet v údolí, Nikola Šuhaj loupežník
25.4.2
Marie Majerová - Siréna, Přehrada
25.4.3
Marie Pujmanová - Lidé na křižovatce
25.5
Psychologická próza
25.5.1
Egon Hostovský - Žhář
25.5.2
Jaroslav Havlíček - Petrolejové lampy
25.5.3
Jarmila Glazarová - Vlčí jáma
25.6
Katolická próza
25.6.1
Jakub Deml - Hrad smrti, Zapomenuté světlo
25.6.2
Jaroslav Durych - Bloudění
25.7
Ruralistická próza
25.7.1
Vojtěch Martínek
25.7.2
Jan Morávek
25.7.3
František Křelina
25.8
Experimentální próza
25.8.1
Ladislav Klíma - Utrpení knížete Sternenhocha
25.8.2
Josef Váchal - Krvavý román
26.
Osobnost a dílo K. Čapka a V. Vančury
26.1
Karel Čapek
26.1.1
Karel Čapek jako utopista
26.1.2
Karel Čapek a varování před totalitou
26.1.3
Karel Čapek jako novinář a autor drobných prozaických útvarů
26.1.4
Karel Čapek jako noetik
26.1.5
Karel Čapek jako pohádkář
26.1.6
Karel Čapek a ostatní díla
26.2
Vladislav Vančura
26.2.1
Téma lásky
26.2.2
Téma lidského přátelství a družnosti
26.2.3
Téma kritiky společnosti
26.2.4
Téma válečné a téma historie
26.2.5
Drama
27.
Česká próza v 50.-60. letech 20. stol.
27.1
Etapa 1945 - 1948
27.2
Etapa 1948 - 1949
27.3
Etapa 1945 - 1968
27.4
Válečná próza
27.4.1
Jan Drda - Němá barikáda
27.4.2
Jan Marek - Muži jdou ve tmě, Můj strýc Odysseus
27.4.3
Adolf Branald - Lazaretní vlak, Vizita
27.4.4
Julius Fučík - Tři studie
27.4.5
Jiří Weil - Život s hvězdou
27.4.6
Arnošt Lustig - Démanky noci
27.4.7
Ladislav Fuks - Pan Theodor Mundstock
27.4.8
Jan Otčenášek - Plným krokem, Občan Brych
27.4.9
Norbert Frýd - Krabice živých
27.4.10
Karel Ptáčník - Ročník jedenadvacet
27.5
Budovatelský román
27.6
Psychologická próza
27.7
Historická próza
27.7.1
Karel Schulz - Kámen a bolest
27.7.2
František Kožík - Největší z Pierotů
27.7.3
Václav Kaplický - Kladivo na čarodějnice
28.
Česká próza po r. 1968
28.1
Bohumil Hrabal - Pábitelé, Perlička na dně
28.2
Ota Pavel - Smrt krásných srnců
28.3
Vladimír Páral - Černá pentalogie
28.4
Radek John - Memento, Bony a klid
28.5
Michal Viewegh - Báječná léta pod psa
28.6
Barbora Nesvadbová - Řízkaři
28.7
Miloslav Švandrlík - Černí baroni
28.8
Tereza Boučková - Indiánský běh
28.9
Jáchym Topol - Kloktat dehet
28.10
Petr Šabach - Šakalí léta, Hovno hoří
28.11
Petra Hůlová - Paměť mojí babičce
28.12
Natálie Kocábová - Monarcha absing
28.13
Zdeněk Jirotka - Saturnin
28.14
Květa Legátová - Jozova Hanule
29.
Exilová a samizdatová próza
29.1
Milan Kundera - Jakub a jeho pán, pocta Denisu Diderotovi
29.2
Jiří Gruša - Dotazník
29.3
Ludvík Vaculík - Jaro je tady, Sekyra
29.4
Ivan Klíma - Milenci na jednu noc
29.5
Eva Kantůrková - Přítelkyně z domu smutku
29.6
Pavel Kohout - Katyně
29.7
Josef Škvorecký - Legenda Emöke
29.8
Zdena Salivarová
29.9
Vladimír Škutina - Prezidentův vězeň na hradě plném bláznů
29.10
Ladislav Mňačko - Smrt si říká Engelchen
29.11
Pavel Tigrid- Svědectví
29.12
Karel Pecka- Motáky nezvěstnému
30.
Světová próza po r.1945
30.1
Téma války
30.1.1
Anna Seghersová - Sedmý kříž
30.1.2
Joseph Heller - Hlava XXII
30.1.3
William Styron - Sophiina volba
30.2
Neorealismus
30.2.1
Carlo Levi - Kristus se zastavil v Eboli
30.2.2
Alberto Moravia - Horalka
30.3
Neorealismus
30.3.1
Albert Camus - Mor, Pád, Cizinec
30.3.2
Jean Paul Sartre - Mouchy
30.4
Rozhněvaní mladí muži
30.4.1
John Braine - Místo nahoře
30.4.2
Kingsley Amis - Šťastný Jim
30.5
Beatníci
30.5.1
Charles Bukowski - Faktótum, Šunkový nářez
30.5.2
Allen Ginsberg - Kvílení
30.5.3
William S. Burroughs - Nahý oběd
30.5.4
Jack Kerouac - Na cestě
30.6
Postmodernismus
30.6.1
Kurt Vonnegut - Groteska
30.6.2
Vladimír Nabokov - Lolita
30.7
Vědecko-fantastická literatura
30.7.1
Artur Charles Clark - 2100: Vesmírná Odyssea
30.7.2
George Orwell - Farma zvířat
30.7.3
Ray Bradbury - 451°Fahrenheita
30.7.4
Jarome David Salinger - Kdo chytá v žitě
30.7.5
Arthur Hailey - Letiště
30.7.6
Wiliam Saroyan - Tracyho tygr
30.7.7
Günter Grass - Plechový bubínek

Úryvek

"1) Pravěk
- nedochovaly se žádné písemné památky, ale pravěký člověk si již uvědomoval význam "slova" (zmínka v bibli: "Na počátku bylo slovo, a slovo bylo u boha, a bůh byl slovo.")
- vývoj slovesnosti: již v počátcích člověka - např. obřady při obětech zvířat, zaklínadla před živelnými pohromami, pranostiky, přísloví, říkanky, pověsti, pohádky, ... (ÚSTNÍ LIDOVÁ SLOVESNOST)
- (+PÍSMO) = Literatura - vznik - konec doby pravěké, začátek doby starověké
2) Starověké a středověké orientální literatury
a) Písemnictnví staroorientálních států
- První státní celky vznikají:
1) v povodí řek Nil, Eufrat, Tigris, Chuang-che (Modrá a Žlutá řeka)
2) v oblastech náhodných plošin: Cheticie, Persie
3) při pobřeží: Palestina, Fenicie
I. Písemnictví hebrejské
- vzniká na území Palestiny, nejslavnější období v roce 1000 př. n. l. (vládli David a Šalamoun)
- nejvýznamnější dílo:
Písmo svaté = bible - ve 4. století n. l. stanovil Chrystomos
- bible = kniha, svitek (překlad), přeložena do 1800 jazyků
- do staroslověnštiny přeložili v 9. století Konstantin a Metoděj + napsali předmluvu Proglas
- další část v době husitské přeložena
- celý překlad v době humanismu a renesance na konci 16. století = Bible kralická (Kralice - místo vydání)
- Za autory bible považováni židé, kteří hebrejské texty přijali za pravidla náboženské víry a morálky → od židů ho převzali křesťané a vytvořili svoji křesťanskou bibli - 2 části: Starý a Nový zákon
Starý zákon (Pentateuch) 12. - 2. století př. n. l.
- tvořen 5 knihami Mojžíšovými: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium
- další částí jsou knihy proroků - Jeremiáš, Azakijel, Zachariáš
- soubor tzv. svatých spisů (knihy historické, básnické, mudroslovné); píseň písní (knihy přísloví)
- Příběhy starého zákona:
Adam a Eva
- bůh stvořil Adama (v zahradě Edenu) - spousta zvířat; z Adamova žebra stvořil Evu; zakázaná jablka (strom poznání), Eva utrhla jablko → s Adamem ho snědli - první hřích
Kain a Ábel
- 2 synové Evy, Kain - zemědělec, Ábel - chovatel ovcí, měli obětovat dar bohu; Kain nedal to nejlepší, ale Ábel ano, proto Kain Ábela zabil → bůh proklel Kaina k bloudění světem - poznamenal Kaina zvl. znamením, aby ho nikdo nezabil - Kain odešel do země Nód
Potopa světa (Noemova Archa)
- špatní lidé na zemi (bůh chtěl poslat na Zem potopu), Noe postavil velkou archu na které přežil se svou rodinou a páry od každého druhu zvířete. Noe postavil mohylu - oltář bůh sepsal s živými tvory smlouvu
Babylonská věž
- jednotná řeč, jeden stát, začali budovat město, stavěli věž, která by měla být až do nebe → bůh jim zmátl jazyky, aby stavbu nedokončili, město - Bábel (zmatení)
Abrahám ("otec židů")
- manželka Sára, synové Izák a Izmael; s manželkou nemohli mít děti → služka Hagar měla s Abrahamem Izmaela →Sára nakonec otěhotněla a porodila Izáka a Hagar s Izmaelem vyhnali → bůh žádal jako oběť syna Izáka, Protože by ho Abraham zabil, tak bůh zasáhl a za oběť si vzal beránka
Jákob
- manželky - Lea, Ráchel; syn Izáka, který měl za manželku Rebeku (2 synové dvojčata - Jákob a Ezau) → Jákob podvedl Ezaua (požehnání od otce) → Jákob odešel ke strýci Lákanovi, zamiloval se do ml. dcery Ráchel, ale po 7 letech dostal Leu, pak sloužil ještě 7 let, aby dostal Ráchel; → vrátil se s celou rodinou k Ezauovi a usmířili se
Jozef
- syn Jákoba a Rákel (z 12 synů - 2. nejmladší; nejmladší - Benjamin) - oblíbenec Jákoba, bratři ho neměli rádi kvůli jeho divným snům → bratři ho prodali do otroctví - sen o sedmi vyzáblých, které pohltily 7 tučných krav (7 úrodných a 7 chudých let) → poradil postavit stodoly na zásoby → stal se rádcem až ta ním přišli bratři s otcem a byli šťastní (později do otroctví)
Mojžíš"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách. Klíčová slova jsou zvýrazněna barevně a tučně. Práce místy obsahuje věcné chyby místo Václav Matěj Štejer je Šeier, místo Václav Jan Rosa je napsáno Roza, místo Trampoty pana Tenkráta uvádí Trampoty pana Teubráta. Rozsah jednotlivých otázek je v rozmezí 8 - 10 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20573
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse