Logo Čtenářský-deník.cz

 • V naší databázi je nyní 4 475 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
 • Z toho je 2698 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Maturitní otázky z literatury

Maturitní otázky z literatury

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Soubor se skládá z 25 vypracovaných maturitních otázek z literatury. Zabývá se jejím vývojem od samotných počátků až po druhou polovinu dvacátého století, seznamuje s nejznámějšími světovými i českými spisovateli a jejich tvorbou. Stěžejní díla jsou krátce charakterizována z obsahového a některá také formálního hlediska. Kompletní seznam zpracovaných témat je uveden v desetinném obsahu, výčet autorů obsahuje pouze ty, kteří jsou v textu podrobněji představeni.

Obsah

1.
Úvod do studia literatury
1.1.
Literární věda
1.1.1.
Literární historie
1.1.2.
Literární teorie
1.1.3.
Literární komparatistika
1.1.4.
Literární kritika
1.2.
Struktura literárního díla
2.
Starověká literatura předního východu
2.1.
Sumerská
2.2.
Staroegyptská
2.3.
Hebrejská
2.3.1.
Starý zákon
2.3.2.
Nový zákon
2.4.
Indická
2.4.1.
Mahábhárata
2.4.2.
Rámájana
2.4.3.
Kalidósa
2.5.
Perská – Írán
2.5.1.
Firdausí
2.5.2.
Nízámí
2.6.
Čínská
2.6.1.
Li-Po
2.6.2.
Tu-Fu
2.7.
Antická literatura
2.8.
Řecká
2.8.1.
Illias a Odyssea
2.8.2.
Dějepisná díla
2.8.3.
Bajky
2.8.4.
Poezie
2.8.5.
Drama
2.8.5.1.
Kalokaghátia
2.8.5.2.
Aischylos
2.8.5.3.
Sofoklés
2.8.5.4.
Euripidés
2.8.5.5.
Arisofánes
2.9.
Římská
2.9.1.
Titus Maccius Plautus
2.9.2.
Publius Ovidius Naso
2.9.3.
Publius Vergilius Maro
2.9.4.
Quintus Horatius Flaccus
3.
Počátky české literatury, staroslověnské a latinské písemnictví
3.1.
Staroslověnské písemnictví
3.2.
Soupeření staroslověnštiny a latiny
3.2.1.
Latinská literatura
3.2.1.1.
Kosmas
4.
Počátky literárního užití češtiny
4.1.
Duchovní lyrika
4.2.
Duchovní epika
4.3.
Světská tvorba
4.4.
Dvorská lyrika
4.5.
Literatura vrcholného feudalismu
4.5.1.
Literatura rytířská a zábavná
4.5.2.
Lyrika
4.5.3.
Drama
5.
Literatura doby husitské
5.1.
Předchůdci Jana Husa
5.1.1.
Konrád Waldhauser
5.1.2.
Jan Milíč z Kroměříže
5.1.3.
Matěj z Janova
5.1.4.
Tomáš Štítný ze Štítného
5.2.
Husité
5.2.1.
Jan Hus
5.3.
Literární tvorba vrcholného husitského období
5.3.1.
Časové písně
5.3.2.
Kronikářství
5.4.
Doznívání husitství (Polipanské období)
5.4.1.
Petr Chelčický
5.5.
Jednota bratrská
5.6.
Česká literatura v 15. století
5.6.1.
Literatura zábavná
6.
Renesance a humanismus
6.1.
Renesance
6.2.
Humanismus
6.3.
Italská renesanční literatura
6.3.1.
Dante Alighieri
6.3.2.
Giovanni Boccaccio
6.3.3.
Francesco Petrarca
6.4.
Francouzská renesanční literatura
6.4.1.
Francois Villon
6.4.2.
Francois Rabelais
6.4.3.
Michel de Montagne
6.5.
Španělská renesanční literatura
6.5.1.
Drama
6.5.1.1.
Lope Felix de Vega Carpio
6.5.1.2.
Tirso de Molina
6.5.1.3.
Pedro Calderón de la Barca
6.5.2.
Próza
6.5.2.1.
Miguel de Cervantes y Saavedra
6.6.
Anglická renesanční literatura
6.6.1.
Geoffrey Chaucer
6.6.2.
William Shakespeare
6.6.2.1.
Komedie
6.6.2.2.
Tragédie
6.6.2.3.
Historická dramata
6.7.
Nizozemská renesanční literatura
6.8.
Česká renesanční literatura
6.8.1.
Humanismus latinský
6.8.2.
Přechodné období
6.8.2.1.
Viktorín Kornel ze Všehrd
6.8.3.
Humanismus národní
6.8.4.
Literatura dějepisná
6.8.5.
Literatura memoárová
6.8.6.
Literatura cestopisná
6.8.7.
Literatura politická a právnická
6.8.8.
Literatura popularizační
6.8.8.1.
Daniel Adam z Veleslavína
6.8.9.
Literatura přírodopisná
6.8.9.1.
Jan Blahoslav
6.9.
Slovenská renesanční literatura
7.
Evropská a domácí barokní literatura
7.1.
Itálie
7.2.
Španělsko
7.3.
Anglie
7.4.
Francie
7.5.
Německo
7.6.
České baroko
7.6.1.
Dějepisná - Bohuslav Balbín
7.6.2.
Jazykovědná - Václav Jan Rosa
7.6.3.
Poezie - Adam Michna z Otradovic; Bridel
7.6.4.
Drama
7.6.5.
Lidová slovesnost
7.6.6.
Exilová literatura
7.6.7.
Jan Ámos Komenský
7.6.7.1.
Díla náboženská
7.6.7.2.
Díla pedagogická
7.6.7.3.
Učebnice
7.6.7.4.
Pansofické dílo
8.
Klasicismus
8.1.
Francie
8.1.1.
Drama
8.1.1.1.
Pierre Corneille
8.1.1.2.
Jean Racine
8.1.2.
Komedie
8.1.2.1.
Molliére
8.1.3.
Bajky
8.1.3.1.
Jean de la Fontaine
8.2.
Itálie
8.2.1.
Comedia dell´arte
8.3.
Racionalismus a osvícenství
8.4.
Preromantismus
8.5.
Francie
8.5.1.
Jean Jacques Rousseau
8.5.2.
Antoine Francois Prévost
8.6.
Anglie
8.6.1.
Samuel Richardson
8.6.2.
Jonathan Swift
8.7.
Německo
8.7.1.
Johann Gottfried Herder
8.7.2.
Johann Wolfgang von Goethe
8.7.3.
Friedrich von Schiller
9.
Národní obrození
9.1.
Osvícenská fáze
9.1.1.
František Martin Pelcl
9.1.2.
Josef Dobrovský
9.1.3.
Václav Matěj Kramerius
9.1.4.
Divadla
9.1.5.
Václav Thám
9.1.6.
Šebestián Hněvkovský
9.1.7.
Vojtěch, Jan Nejedlý
9.2.
Preromantická fáze
9.2.1.
Josef Jungmann
9.3.
Znárodnění vědy
9.3.1.
Pavel Josef Šafařík
9.3.2.
František Palacký
9.4.
Rovina umělecká
9.4.1.
Rukopis Královédvorský
9.4.2.
Rukopis Zelenohorský
9.4.3.
Václav Hanka
9.4.4.
Josef Linda
9.4.5.
Ján Kollár
9.4.6.
František Ladislav Čelakovský
9.4.7.
Karel Jaromír Erben
9.5.
Rovina popularizační
9.5.1.
Václav Kliment Klicpera
9.5.2.
Josef Kajetán Tyl
10.
Romantismus ve světové a české literatuře
10.1.
Hlavní znaky
10.2.
Německý romantismus
10.2.1.
Starší německá škola
10.2.2.
Mladší německá škola
10.3.
Anglický romantismus
10.3.1.
Mladší generace
10.3.1.1.
George Gordon Byron
10.3.1.2.
Percy Bysshe Shelley
10.3.1.3.
Walter Scott
10.4.
Francouzský romantismus
10.4.1.
Francois-René de Chateaubriand
10.4.2.
Victor Hugo
10.4.3.
Stendhal
10.5.
Ruský romantismus
10.5.1.
Alexandr Sergejevič Puškin
10.5.2.
Michail Jurjevič Lermontov
10.6.
Polský romantismus
10.6.1.
Adam Mickiewicz
10.6.2.
Julius Slowacki
10.7.
Americký romantismus
10.7.1.
Edgar Allan Poe
10.8.
Český romantismus
10.8.1.
Karel Hynek Mácha
10.8.2.
Karel Sabina
10.8.3.
Josef Václav Frič
11.
Česká poezie 2. poloviny 19. století
11.1.
Májovci
11.1.1.
Jan Neruda
11.1.2.
Vítězslav Hálek
11.1.3.
Adolf Heyduk
11.1.4.
Rudolf Mayer
11.1.5.
Karolína Světlá
11.1.6.
Jakub Arbes
12.
Ruchovci a lumírovci
12.1.
Ruchovci
12.1.1.
Svatopluk Čech
12.1.1.1.
Poezie
12.1.1.2.
Próza
12.1.2.
Eliška Krásnohorská
12.1.3.
Josef Václav Sládek
12.2.
Lumírovci
12.2.1.
Jaroslav Vrchlický
12.2.2.
Julius Zeyer
13.
Česká poezie konce 19. století, moderní směry
13.1.
Umělecké směry konce 19. století
13.1.1.
Impresionismus
13.1.2.
Symbolismus
13.1.3.
Dekadence
14.
Česká poezie na přelomu 19. a 20. století
14.1.
Josef Svatopluk Machar
14.2.
Otokar Březina
14.3.
Antonín Sova
14.4.
Česká dekadence
14.4.1.
Karel Hlaváček
15.
Česká poezie počátku 20. století
15.1.
Generace buřičů
15.1.1.
Viktor Dyk
15.1.2.
František Gellner
15.1.3.
Karel Toman
15.1.4.
Fráňa Šrámek
15.1.5.
Petr Bezruč
15.1.6.
Stanislav Kostka Neumann
15.1.7.
František Xaver Šalda
16.
Česká poezie 30. let 20. století, surrealismus
16.1.
Poetismus
16.2.
Surrealismus
16.2.1.
Vítězslav Nezval
16.2.2.
Konstantin Biebl
16.2.3.
Jaroslav Seifert
16.2.4.
František Halas
16.2.5.
Vladimír Holan
16.2.6.
František Hrubín
16.2.7.
Vilém Závada
16.3.
Katoličtí autoři
16.3.1.
Josef Florian
16.3.2.
Bohuslav Reynek
16.3.3.
Jakub Deml
16.3.4.
Jan Zahradníček
16.3.5.
Zdeněk Rotrekl
17.
Česká próza do 30. let 20. století
17.1.
Obraz války – Jaromír John
17.2.
Legionářská literatura
17.2.1.
Rudolf Medek
17.2.2.
František Langer
17.2.3.
Jaroslav Hašek
17.3.
Vliv expresionismu
17.3.1.
Ladislav Klíma
17.4.
Demokratický proud
17.4.1.
Eduard Bass
17.4.2.
Karel Poláček
17.4.3.
Karel Čapek
17.4.4.
Josef Čapek
17.4.5.
Vladislav Vančura
18.
Literatura období 1939 – 1945
18.1.
Poezie
18.1.1.
Jiří Orten
18.2.
Próza
18.2.1.
Psychologická
18.2.2.
Historická
18.2.3.
Vlastenecká
18.3.
Divadelní tvorba
19.
Česká poezie do konce 60. let 20. století
19.1.
Skupina 42
19.1.1.
Jiří Kolář
19.1.2.
Josef Kainar
19.1.3.
Ivan Blatný
19.2.
Skupina Ohnice - Kamil Bednář
19.3.
Skupina Rudého práva
19.3.1.
Pavel Kohout
19.4.
Skupina Mladé fronty - Ladislav Fikar
19.5.
Skupina surrealistů
19.5.1.
Vratislav Effenberger
19.5.2.
Zbyněk Havlíček
19.6.
Skupina Ra
19.6.1.
Ludvík Kundera
19.7.
Katoličtí básníci
19.7.1.
Bohuslav Reynek
19.7.2.
Jan Zahradníček
19.7.3.
Zdeněk Rotrekl
19.7.4.
Ivan Slavík
19.8.
Brněnská skupina kolem časopisu Host do domu
19.8.1.
Oldřich Mikulášek
19.8.2.
Jan Skácel
19.9.
Skupina kolem časopisu Květen
19.9.1.
Miroslav Holub
19.9.2.
Karel Šiktanc
19.10.
Skupina kolem časopisu Tvář
19.10.1.
Václav Hrabě
20.
Česká próza do konce 60. let století
20.1.
Reakce na 2. světovou válku
20.1.1.
Jan Drda
20.1.2.
Julius Fučík
20.1.3.
Norbert Frýd
20.1.4.
Arnošt Lustig
20.1.5.
Ladislav Fuks
20.1.6.
Karel Ptáčník
20.1.7.
Jan Otčenášek
20.1.8.
Jan Procházka
20.1.9.
Ota Pavel
20.2.
Budovatelský román
20.3.
Historická próza
20.3.1.
Václav Kaplický
20.3.2.
Jiří Šotola
20.3.3.
Vladimír Körner
20.4.
Psychologická próza
20.4.1.
Eduard Valenta
20.4.2.
Jiří Mucha
21.
Česká próza od počátku 70. let 20. století
21.1.
Oficiální próza
21.1.1.
Bohumil Hrabal
21.1.2.
Vladimír Páral
21.2.
Exilová literatura
21.2.1.
Artur G. London
21.2.2.
Pavel Tigrid
21.2.3.
Eva Kantůrková
21.2.4.
Pavel Kohout
21.2.5.
Ivan Klíma
21.2.6.
Josef Škvorecký
21.2.7.
Ludvík Vaculík
21.2.8.
Milan Kundera
21.2.9.
Michal Viewegh
22.
České drama 1. poloviny 20. století
22.1.
Oficiální divadlo
22.1.1.
Jaroslav Kvapil
22.1.2.
Arnošt Dvořák
22.2.
Neoficiální divadlo
22.3.
Avantgardní scény
22.4.
Osvobozené divadlo
22.5.
D 34-41
22.5.1.
Emil František Burian
23.
České drama 2. poloviny 20. století
23.1.
Socialistický realismus
23.2.
Zlatý věk divadla
23.3.
Divadlo Járy Cimrmana
23.4.
Semafor
23.5.
Viola
23.6.
Další dramatici 2. poloviny 20. století
23.6.1.
Pavel Kohout
23.6.2.
Václav Havel
23.6.3.
Josef Topol
23.6.4.
Milan Uhde
23.7.
Žebrácká opera – Václav Havel
23.8.
Zahradní slavnost – Václav Havel
24.
Regionální autoři
24.1.
Václav Hrabě
24.2.
Ivan Slavík
24.3.
Václav Jan Rosa
24.4.
Jan Nejedlý
24.5.
Josef Václav Sládek
24.6.
Karel Sezima
24.7.
Jiří Weil
25.
Biblická dějeprava
25.1.
Starý zákon
25.2.
Nový zákon

Úryvek

"2. Starověká literatura předního východu
- patří mezi nejstarší literatury
- patří sem - sumerská
- akkadská
- staroegypstká
- hebrejská
- indická
- perská
- čínská

Sumerská: Mezopotámie
- 2000 l př.n.l. vynalezli Klínové písmo – obrázkové písmo
- nejznámější Epos o Gilgamešovi
- rozsáhlé dílo psané veršem
- epické
- Hl. hrdinou je člověk, který putuje za nesmrtelností a zažívá různé příhody
Staroegyptská: Hieroglyfy – pyramidy
- psáno na papyru
- milostné písně, oslava života faraonů, Kniha mrtvých, životopisy
- Achnatonův hymnus na slunce
- po zničení civilizací některé památky zanikly a byly nalezeny až v 19. st.

Hebrejská:- oblast Palestiny, Izrael
- hebrejských knih bylo napsáno hodně, ale jenom menšina byla kanonizována- uznána za pravé - nejznámější dílo Bible
- soubor textů, pravidla náboženské víry a morálky
- má dvě části – Starý a Nový zákon
Starý zákon
- historické, liturgické, právnické a literární texty žid.
- psán hebrejsky
- křesťané ho zařadili do své bible
- napsán 1000 let př.n.l.
- částí Starého zákona je Pentateuch (Tóra)
- 5 knih Mojžíšových
- nejstarší část- obsahuje stvoření světa, odchod do země zaslíbené, Mojžíšova smrt....
- Knihy soudců
- Knihy královské
-obsahují žalmy¬¬ ¬chvalozpěvy - velebí se Bůh - z lyrických pasáží je nejznámější milostná píseň
- Píseň písní – Píseň Šalamounova

Nový zákon
- byl napsán řecky
- nejstarší křesť. památka
- vznikal v 1.-2. st.n.l.
- 27 knih
- základem jsou 4 Evangelia – Marek, Matouš, Lukáš, Jan
- týkají se života Krista
- dalšími jsou Skutky apoštolů
- Epištoly-dopisy, listy
- Zjevení sv. Jana –apokalyptický příběh konce světa
- Bible byla překládána třeba do latiny- 1. překlad provedl sv. Jeroným - Vulgáta

Indická: vývoj nebyl narušen – trvá 3, 5 mil.let
- Védy – 1000 l.př.n.l.
- základ staroindického písemnictví
- obsahují četné hymny – velebení staroind.bohů
- védský jazyk - sanskrt"

Poznámka

Práce je psaná formou odrážek. Klíčové pojmy jsou tučně zvýrazněny. Jednotlivé otázky jsou zpracovány v rozsahu 2 - 18 stran. Některá jména obsahují chyby.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22293
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse