Logo Čtenářský-deník.cz

 • V naší databázi je nyní 4 475 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
 • Z toho je 2698 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Maturitní otázky z literatury

Maturitní otázky z literatury

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o zpracované maturitní otázky z literatury, které se zaměřují na níže uvedené okruhy. V jednotlivých otázka je stručně představena doba a nadále vyjmenováni její hlavní představitele i s jejich stěžejními díly, přičemž některá jsou podrobněji rozpracována.

Obsah

1.
Vývojové tendence nejstarší české literatury, J. Hus a literatura doby husitské
2.
Renesance a humanismus ve světové a české literatuře, J. A. Komenský
3.
České národní obrození, jazykověda, historie, poezie, drama
4.
Lidová slovesnost, vývoj české balady, sociálně utopické řešení problémů
v díle Boženy Němcové
5.
Humor a satira v české literatuře
6.
Romantismus ve světové a české literatuře
7.
Karel Čapek – autor světové proslulosti
8.Kritický realismus ve svět. a české literatuře 19. stol.
9.
Významné literární skupiny 2. pol. 1 stol. (májovci, lumírovci, ruchovci)
10.
Vybraný autor současné české nebo svět. prózy
11.
Vznik, vývoj a význam divadla – od počátku do konce 19. stol.
12.
Moderní směry ve světové a české poezii na přelomu 19. a 20. stol.
13.
Světová próza 1. poloviny 20. století
14.
Hlavní trendy české poezie mezi dvěma sv. válkami, nejvýznamnější představitelé
15.
Česká próza 1. poloviny 20. století
16.
Vývoj českého divadla mezi sv. válkami
17.
Česká a světová kinematografie
18.
Tradice historické beletrie v české literatuře
19.
Téma války v české literatuře 20. století
20.
Tendence české poezie po 2. světové válce
21.
České drama 2. pol. 20. století, divadla malých forem
22.
Česká próza 2. pol. 20. stol.
23.
Světová literatura 2. pol. 20. století
24.
Tradice českého novinářství a literární kritika
25.
Ženy v české literatuře

Úryvek

"15. Česká próza 1. poloviny 20. století


obraz války – Jaromír John, Jaroslav Hašek
legionářská literatura – zobrazení války jako historické události, tematika zahraničního odboje, působení našich vojáků jako zajatců v Rusku na straně legií – vznik československých legií; (František Langer, Josef Kopta, Rudolf Medek, Jaroslav Kratochvíl)
demokratický proud – lidskost, humanita, svoboda založená na pravidlech; (Karel Čapek, Karel Poláček, Eduard Bass)
imaginativní próza – metoda asociace, lyričnost, obraznost (básnická); (Vladislav Vančura)
katolicky orientovaná linie – Jakub Deml, Jaroslav Durych
společenská sociální próza – levicové zaměření – na straně dělníků; (Ivan Olbracht, Marie Majerová, Marie Pujmanová)
ruralisté – katolismus, vesnická próza, vztah k rodné zemi, půdě, základem – sedlák, zidealizovaná; (J. Knap, F. Křelina, V. Martínek)
venkovská próza – realistické (dřina, chudoba);(J. Vrba, J. Morávek)
psychologická próza – vliv Sigmunda Freuda, pojetí podvědomí, psychoanalýza, zaměření na nitro člověka, osud…; (Jaroslav Havlíček, Jarmila Glazarová, Emil Hostovský)
historická próza – Jaroslav Durych


Obraz 1.světové války

Jaromír John: prozaik, výtvarný kritik a estetik, vlastním jménem Bohumil Markalous
- Večery na slamníku – povídkový soubor; děj se odehrává v nemocnici – monology – projevy prostých lidí zavlečených do války, autentické výpovědi a zpovědi, politováníhodné i darebácké, stesk po domově (idealizovaná představa), humorná i laskavá ironie, smutek a stesk…
- Zbloudilý syn – próza, sadista za války, pak počestný živnostník, nakonec nacista


Jaroslav Hašek: bohémský život a tuláctví – odpor k společnosti, měšťáctví, za války voják rakouské armády, přešel do ruského zajetí, vstoupil do čsl. legií, po říjnové revoluci do Rudé Armády
- Trampoty pana Tenkráta, Můj obchod se psy – soubory humoresek k zábavě a satirické povídky, legrace z lidí, ze svých přátel (někdy lehký, někdy drsný tón)
- Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války- humoristický román o válce; čtyřdílný, nedokončený, geniální satira na rakouský militarismus, světový
Švejk – literární typ, člověk válečné doby, hájící své právo na život, jeho dvojakost, prostomyslný dobrák nebo blázen (předstírá idioctví, válce se brání svým chytráctvím); rafinovaná loajálnost – uvádí k absurdnosti všechny rozkazy, zákony, zájmy státu, ale i destruktivní živel – vytváří zmatek, rozklad armády zevnitř
Švejkovi nadřízení – oddaní služebníci rakouské armády, představitelé vládní moci (byrokraté rakouského státního aparátu), zobrazení groteskní nadsázkou (ztělesnění zla, hlouposti, omezenosti, povýšenosti), nadporučík Lukáš, poručík Dub, polní kurát Katz…
Forma – uvolněná, nedějová, volně přiřazované epizody.
Jazyk – lidová čeština, vulgarismy (funkce charakterizační), germanismy, román přeložen do mnoha (asi 60) jazyků, dramatizován, zfilmován

Legionářská literatura

František Langer:
- drama Jízdní hlídka – o skupině legionářů obklíčených ruskými partyzány – bolševiky
- veselohry: Velbloud uchem jehly,


Demokratický proud

Karel Poláček:
novinář – v redakci Lidových novin; psal soudničky= náměty ze soudních síní, kuriózní (různé soudní případy, spor mezi lidmi) a sloupky (povařován za tvůrce); vtipně glosoval (komentoval, poznámky) události, postřeh a úspornost výrazu
- próza – satirický obraz českého maloměšťáka v období kolem 1. světové války

Muži v ofsajdu – o osudech otce a syna, obchod, přízeň Slávie, vášnivost klubových fanoušků
Hostinec U kamenného stolu – o venkovských lázních, letních hostech
Dům na předměstí – společenská kritika a satira o majiteli činžovního domu (hrůzovláda i ve vlastní rodině) a nájemnících
Okresní město – románová pentalogie; obraz města – maloměstský svět, bez ústředního hrdiny, množství figurek, kritika maloměšťáctví, vztahy mezi lidmi, malichernost, nuda a prázdnota
Bylo nás pět – úsměvná próza; humor, spojení zcela spisovných, až knižních výrazů se slovy nářečnými

Eduard Bass:
novinář, reportér, prozaik, humorista, dramatik, kabaretiér, zpěvák, konferenciér, textař v literárním kabaretu Červená sedma, fejetonista, redaktor Lidových novin,
publicistická tvorba – veršované Rozhlásky (komentáře k politice – v rozhlase), fejetony, sloupky (Kázáníčka), postřeh, humor
Klapzubova jedenáctka – touha získat svět poctivostí a důvtipem
Cirkus Humberto – důvěra v českého člověk, jeho schopnosti, inteligenci, úspěšnost v cizině,
Lidé z maringotek – novely – satirický dekameron, milostné příběhy, rámcová próza"

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8327
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse