Logo Čtenářský-deník.cz

 • V naší databázi je nyní 4 475 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
 • Z toho je 2698 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Maturitní otázky z literatury - vypracovaný komplet

Maturitní otázky z literatury - vypracovaný komplet


Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o 30 podrobně vypracovaných maturitních otázek z literatury. Text většinou heslovitě, místy však pomocí souvislého textu seznamuje s literárními památkami od nejstarších dob, s významnými českými a světovými spisovateli a jejich díly. Popisuje nejen tvůrce divadla a literární směry, ale také literární skupiny. Úvodních pět otázek je v závěru shrnuto do jednoduché tabulky.

Obsah

1.
Starověké písemnictví
2.
Nejstarší údobí naší národní literatury; Světová literatura středověku
3.
Literatura doby husitské (a předhusitské)
4.
Renesance a humanismus ve světové literatuře
5.
Renesance a humanismus v české literatuře
6.
Písemnictví doby pobělohorské, exulantská literatura
7.
Literární tvorba v době národního obrození
8.
Světová literatura 1 a poč. 19. století (klasicismus, osvícenství, preromantismus)
9.
Romantismus ve světové literatuře
10.
Romantismus v české literatuře
11.
Básnické generace 2. pol. 19. století (májovci, ruchovci, lumírovci)
12.
Satira v české literatuře od nejstarší doby po současnost
13.
Světová a česká literatura 19. století
14.
Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století
15.
Historická beletrie 19. a 20. století
16.
Balada
17.
Česká poezie 20. a 30. let dvacátého století
18.
Jaroslav Seifert
19.
Obraz (odraz) 1. světové války v literatuře (světové + české)
20.
Česká próza a 30. let dvacátého století
21.
Vývoj literárního hrdiny od antiky po dnešek
22.
Karel Čapek a jeho umělecká generace
23.
Divadlo 1. poloviny 20. století
24.
Obraz (odraz) druhé světové války, okupace a osvobození v české literatuře
25.
České drama
26.
Česká literatura 50. a 60. let dvacátého století
27.
Česká literatura po roce 1968
28.
Česká poezie 20. století
29.
Světová literatura po roce 1945
30.
Světová próza 1. poloviny 20. století

Úryvek

"- próza:
- Gaius Petronius - autor prvního antického románu
- Satyrikon - satirický román - kombinace prózy a verše - naturalistická
parodie na všechny vrstvy společnosti
- zachovány jen úryvky
- Lucius Apuleius - Metamorphoses = Proměny, častěji překládáno jako Zlatý osel
- fantasticko-satirický román - zobrazení různých vrstev
mladíkem na čas proměněným v osla
- slovníček pojmů:
- báje, mýtus - z řeckého mýtus = vyprávění - smyšlené vyprávění o historii bohů, vzniku světa…
- mytologie - soubor mýtů určité oblasti
- bukolická poezie - z řeckého búkolokos = pastýřský - poezie s idylizací prostého života
pastýřů nebo obecně na venkově
- elegie - z řeckého elegos = pohřební zpěv = žalozpěv - lyrický útvar smutečního rázu - žal
nad ztrátou, bolest ze zklamané lásky, stesk po mládí, domově…
- epos - z řeckého epos = slovo, řeč - rozměrná epická veršovaná skladba s pozvolným tokem
děje - hlavně o hrdinských činech a válkách
- idyla - z řeckého eidyllion = obrázek - báseň zobrazující klidný život uprostřed přírody
- óda - z řeckého ódé = píseň - lyrická báseň něco oslavující - hrdina, vlast, moudrost… -
slavnostní tón, patos
- dělení lyriky - dle interpretace - monodická - jedna osoba přednes básní za doprovodu lyry
- sborová - více osob - oslavné písně - city
- dle obsahu - elegie - smutné, obsahují ponaučení
- jamby - satirické, útočné

- nejvýynamnější hrdinové řeckých tragédií:

Orestes
Syn Agamemnona a Klytaiméstry, jehož otec byl po návratu z Tróje zavražděn Klytaiméstrou a jejím milencem Aigisthem. Dítě Oresta ukryla sestra Élektra u strýce, krále ve Fókidě, zde vyrůstal, dokud se v delfské věštírně nedozvěděl, že se má vrátit do Mykén. Na podněcování sestry zabil Aigistha i svou matku prosící o milost. Z matkovraždy zešílel, a tak odešel do Tauridy, kde byl zajat a určen k rituální oběti. Kněžka, co měla akt provést, byla další sestra Ifigenie. Bratra poznala, a tak spolu utekli zpátky do Řecka. Zde byl Orestes zproštěn viny.
Příběh byl zpracován několika autory. Někdy je čin chápán jako spravedlivý akt pomsty (Aischylos), jindy je Orestes považován za zločince, ktrerého nemůže nic ospravedlnit (Eurepidés).

Oidipus
Syn thébského krále Láia. Věštba mu předpověděla, že zabije otce a ožení se se svou matkou, proto byl odvržen a pohozen v pohoří. Byl však yachráněn a vychoval ho korintský král Polybos. Když se Oidipus dozvěděl o věštbě, chtěl odejít co nejdále od země, kde vyrostl, ale ve skutečnosti se vrátil do své pravé vlasti. Po cestě zabil neznámého muže, aniž by tušil, že šlo o jeho otce. Když dorazil do Théb, nevědomky se oženil se svou matkou Iokastou a stal se králem. Když město zasáhla morová rána, jíž seslali bohové za nepotrestanou otcovraždu, Oidipus se dověděl pravdu. Matka spáchala sebevraždu, Oidipus se oslepil. Synové Eteoklés a Polyneikés otce vypudili do vyhnanství, kam ho doprovázela jeho dcera Antigona."

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 271 stran. Práce obsahuje tabulky a fotografii.
Tato práce je subjektivně zabarvená.
Práce obsahuje překlepy a pravopisné chyby.
Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá z mnoha volně dostupných zdrojů. Zkopírovány jsou převážně obsahy děl, i některé části otázek.
Každá otázka dosahuje cca 14 stran. Otázky jsou zpracovány velmi obsáhle, čímž se stávají nepřehlednými a obsahují nadbytečné informace.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17917
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse