Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Modlitby při kázání ve Spišské kapitule - slovensky

Modlitby při kázání ve Spišské kapitule - slovensky


Kategorie: Seminárky/referáty z literatury, Seminárky/referáty z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce pojednává o nejstarší psané slovenské památce. Odhaluje historický kontext celého spisu, i jeho povahu. Uvádí úryvky z literatury v dobovém jazyce.

Obsah

1.
Úvod
2.
Významná památka
2.1.
Středoslovenské nářečí
2.2.
Polský jazyk
3.
Text

Úryvek

" Podľa toho ze v texte sa spomína pápež Sixtus IV datuje pamiatku okolo 1477, t.j. rok kedy v ktorom cisár Fridrich IV, uznáva kráľa Matyáša za českého kráľa. Vilikovský pochybuje a hovorí, že v obsahu rukopisu niet nič, čo by nútilo predpokladať, že bol písaný na Slovensku, ba že je v ňom rad vecí, ktoré sa s predpokladom slovenského pôvodu vôbec neznášajú. V spovednej modlitbe sa hovorí :”Spowedam sie panu buohu……swathemuv martinowy patronowy tochto kostola”(študijná knižnica v Olomouci). Kňaz káže v kostole sv. Martina. Taký kostol je na Spišskej Kapitule. Všimnite si hneď jazykovú stránku textu: Martinovi miesto čes. Martinu, stredoslovenské tvary miesto tohoto tochto kostola. Tu sa vyvracia český pôvod. Biskupská bazilika sv. Martina v Spiš. Kapitule je nesporne vynikajúca pamiatka. Našli sa v nej viaceré staré slovenské texty, v latinských knihách bolo veľa slovenských a poľských prípiskov. Je teda isté že v Spišskej Kapitule slovenčina mala svoje miesto. Jej okolie je slovenské a obyvateľstvo hovorí východoslovenským nárečím. Toto nárečie preniká celou pamiatkou. Za východné Slovensko hovorí predovšetkým jazyk, pretkaný východoslovenskými prvkami, najmä hláskoslovnými. Máme tu aj dve slová, ktoré by kňaz učinkujúci na Morave, sotva bol mohol použiť: jaršík(arcibiskup) a pleban, prvé u Čechov nepoznáme a druhé ako správne podotýka Pastrnek je u východoslovenských Slovanov všeobecné, označuje katolíckeho farára. Na Morave niet slov ako jaršík a pleban. Ani slovenský kňaz ich tam nemohol upotrebiť, lebo by mu veriaci asi tažko rozumeli. Pozná český jazyk a istotne by sa prispôsobil moravskému slovnému pokladu. V slovenskom prostredí samozrejme upotrebil slová, ktoré su tu zvyčajné.
Zaujímavé je kňaz použil aj prvky stredoslovenského nárečia. Je to predovšetkým tvar tonto s o za 6(tvrdý znak) oproti dnešnému tento. Tieto doklady ukazovali, že kňaz pochádzal zo stredného Slovenska alebo zmiešanej oblasti na hranici Spiša a Liptova, ev. Gemera, ale žil dlhšie roky na Spiši a tu sa naučil tamojšie nárečie."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: art_pamx0002.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Modlitby_Spis_kapitula.rtf (47 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse