Poradíme vám

Moliére: Lakomec


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Moliére

Životopisy spisovatele: Moliére

Škola: Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, Havířov-Podlesí

Charakteristika: Práce přibližuje děj a charakteristiky postav Moliérova dramatu Lakomec. Zabývá se také stručně myšlenkami díla a dotýká se oblíbenosti Moliérových děl.

Obsah

1.
Údaje o knize
2.
Informace o autorovi
3.
Inspirace, námět
4.
Děj
5.
Postavy
6.
Téma, myšlenka
7.
Umělecké a kompoziční prostředky
8.
Vlastní názor, aktuálnost

Úryvek

"Název: Lakomec
Autor: Moliére

Rok 1.vydání: 1668
Literární druh: drama
Literární žánr: komedie o pěti 5 dějstvích
Literární období: klasicismus

Překladatel: Svatopluk Kadlec
Život a dílo autora: Moliére, vlastním jménem Jean-Baptiste Poquelin byl francouzský herec, spisovatel a dramatik v období renesance. Patří také k nejslavnějším dramatikům francouzského i světového klasicismu. Jeho díla byla v tehdejší době velmi odvážná zejména v kritice společenských poměrů své doby. Kromě Lakomce napsal Moliére taky díla Tartuffe neboli pokrytec, Don Juan aneb Kamenná hostina, Misantrop aneb Zamilovaný mrzout či Zdravý a nemocný.

Místo a doba děje: Paříž, 1670
Inspirace: Plautova antická komedie o Hrnci - Aulularia
Námět: Zesměšnění bohatých a lakomých, pro které jsou peníze důležitější než rodina, zdraví.

Obsah:
Harpagon, chamtivý bohatýr, má syna Kleanta a dceru Elišku. Eliška je zamilovaná do správce Valéra, který podlézá Harpagonovi a Kleantes zase miluje chudou dívku z města, Marianu. Harpagon vybere pro svou dceru Elišku budoucího manžela – Anselma, bohatého pána z města. Sám si chce vzít Marianu. Co však neví je, že do Mariany je zamilovaný už jeho syn. Ten mu chce jeho svatbu ale překazit a vymyslí plán. S jeho sluhou Čiperou mu ukradnou peníze, které si pracně schoval na zahradě. Jakmile to Harpagon zjistí, prohledá všechny v jeho domě a nařkne Valéra. Ten se brání, ale marně. Jdou s tím k soudu a tam se ukáže, že soudce Anselm, kterého Harpagon vybral pro svou dceru je otec Valéra a Mariany. Svatba mezi Marianou a Harpagonem se nakonec nekoná, a tak si Marianu vezme Kleantes a Eliška se vdá za Valéra. Harpagon to nejdříve nechtěl svolit, ale po tom, co Anselm prohlásil, že zaplatí všechny náklady na svatbu a Kleantes mu vrátí jeho ukradených 30.000 zlatých dukátů, obě svatby povolil.

Havní postavy, charakteristika:
Harpagon – titulní hrdina, lichvář, vdovec, necitelný lakomec, pro peníze je schopen obětovat i rodinu a děti
Eliška – Harpagonova dcera, milá, hodná, mladá dívka, zamilovaná do Valéra
Kleantes – Harpagonův syn, přesný opak otce, nesnáší jeho závislost na penězích, zamilovaný do Mariany
Čipera (Šindel, Štika) – Kleantův poslušný a věrný sluha, s myšlenkou, že svému pánovi pomůže, ukradl Harpagonovi jeho skříňku s penězi.
Anselm – šlechtic, soudce, má si vzít Elišku proti její vůli, otec Valéra a Mariany
Mariana – chudá dívka z města, která se stará o svou nemocnou matku, zamilovaná do Kleanta, Anselmova dcera,
Valér – Harpagonův sluha, Anselmův syn, zamilovaný do Elišky

Téma: chamtivost
Autorův záměr (hlavní myšlenka díla): Moliére v díle zesměšňuje maloměšťáctví. Vytvořil typ člověka, pro něhož peníze znamenají všechno a je schopen pro ně obětovat lásku rodiny. Bez peněz si ani svůj život nedovede představit.
Umělecké a kompoziční prostředky: spisovná čeština, ich–forma, archaismus, dialogy

Vlastní názor, aktuálnost: Autor v knize ukazuje, jak mohou peníze udělat z člověka někoho, koho nemají jeho známí rádi. Záleží mu jen na penězích a jsou pro něj vším. Moliérova díla jsou svou tématikou velmi aktuální a nadčasová (tj.platí v každé době). Jsou známa po celém světě a byla přeložena do mnoha světových jazyků. Jsou oblíbená i proto, že je v nich otevřeně projeven demokratický a kritický pohled na svět"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x506ca5bab2d8f.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Moliere_Lakomec.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse