Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Národní obrození - maturitní otázka

Národní obrození - maturitní otázka

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zpracovaná maturitní otázka z literatury zachycuje období Národního obrození. Charakterizována je politická situace, příčiny a předpoklady vzniku tohoto hnutí. Dále je provedena periodizace celého období včetně uvedení nejvýznamnějších osobností a jejich děl.

Obsah

1.
Charakteristika doby, příčiny a předpoklady národního obrození
2.
1. etapa
2.1
Josef Dobrovský
2.2
Václav Matěj Kramerius
2.3
František Martin Pelcl
2.4
Antonín Jaroslav Puchmajer
2.5
Úloha divadla
2.5.1
V.K. Klicpera
2.5.2
V.N. Štěpánek
3.
2. etapa: útočná
3.1
Josef Jungmann
3.2
Pavel Josef Šafařík
3.3
František Palacký
3.4
Jan Kollár
3.5
František Ladislav Čelakovský
3.6
Rukopisy
4.
3. fáze

Úryvek

“-společenské hnutí s cílem obnovit spisovnou ČJ, vědu, kulturu, vytvořit samostatný český stát
- proces utváření novodobého českého národa a kultury, osvobozenecký boj

příčina: po bitvě na Bílé hoře dochází k úpadku češtiny- vytlačována ze škol, úřadů, divadel, literatury, tisku- čeština bez spisovné formy, řečí chudiny, venkovanů,úředním jazykem němčina
politicky nepříznivá situace: germanizace, centralizace, utužení moci

předpoklady, změny ve společnosti: přechod od feudálních stavovských struktur k moderní občanské společnosti, nástup kapitalismu, reformy Marie Terezie a Josefa II.: 1781 toleranční patent: zrušeno nevolnictví, lidé se mohou volně pohybovat - velký příliv česky mluvících lidí do měst, náboženská svoboda (1773 zrušení jezuitského řádu), 1774- zavedení povinné školní docházky, školství přechází z církve na stát, průmyslová revoluce

zdroje:
osvícenství
liberalismus= politický směr prosazující svobodu osobnosti, rovnost lidí
revoluční nálady
panslavismus= myšlenka slovanské vzájemnosti- vědomí jazykové, kulturní příbuznosti, společný původ – naivní víra v pomoc Ruska
vědomí slavné minulosti, tradic
lidová slovesnost- lidové sběratelství, zájem o lid, studium jeho jazyka,

- nositelem hnutí česká buržoazie, inteligence ze středních a lidových vrstev
- opora v literatuře, vědomí slavné minulosti- vyzdvihován Karel Iv., husitství, velký význam dějepisectví, vydávání děl z předbělohorské doby, vznik muzeí: 1814- Slezské muzeum v Opavě, 1816- Moravské muzeum v Brně, 1818- České muzeum
- oživení divadla, vědy ( jazykověda, historie):
1774 -Královská česká společnost nauk (členové Dobner, Pelcl)
1831- Matice česká- pro rozvoj česky psaného písemnictví
Česká expedice-nakladatelství českých textů a knih, zakladatel M.V. Kramerius, noviny, časopisy: Krameriovy c.k. vlastenecké noviny s přílohou Pražský posel, Pražské noviny, Česká včela ( Čelakovský), Národní noviny ( Borovský), Květy ( Tyl),

periodizace: 1. etapa: 70.léta 18 st.-poč.19.st. obranná (defenzivní)
2. etapa: poč. 19. st.-20. léta 19. st. ofenzivní (útočná)
3. etapa: 20.-40. léta 19. st. (český romantismus)
4. etapa: 50. léta 19. st. (Bachův absolutismus)

První etapa (70.léta 18.st- poč. 19.st.)- generace vědců
- vliv osvícenských myšlenek
- cílem čelit germanizaci,zabránit šíření němčiny, obnovit český jazyk- rozvíjela se jazykověda, vzorem veleslavínská ČJ- vydávají se obrany (Balbín, Thám), zájem o české dějiny- shrnutí poznatků o českých dějinách, literatuře a jazyku
- vědecká zásada Dobrovského- obracet se k pramenům ( ad fontes)

Josef Dobrovský
- jazykovědec a literární historik, studium filozofie, teologie- jako kněz nepůsobil
- stal se vychovatelem u Nosticů
- studijní cesty: Rusko, Švédsko
- nevěřil v použití češtiny jako jazyka vědy a umění: psal latinsky, německy- kritizován za malou míru vlastenectví
- zakladatel slavistiky = věda o slovanských kulturách a jazycích, podporoval myšlenku slovanské vzájemnosti: Základy jazyka staroslověnského- latinsky, staroslověnštinu mylně považoval za prajazyk Slovanů
- dílo: položil základy novočeského spisovného jazyka, usiloval o ustálení jazykové normy: Podrobná mluvnice češtiny - v němčině, návaznost na češtinu Bible kralické, navrhl analogickou úpravu pravopisu (vzory, koncovky,...)
dvojdílný česko-německý slovník
Dějiny českého jazyka a literatury - lit. historie- německy, za vrchol lit. považuje období veleslavínské
- Česká prozodie- propagoval přízvučný systém
- zakladatelem české vědy (důraz na fakta), jako 1. odmítl pravdivost RKZ.

Václav Matěj Kramerius -vydavatel, knihkupec, novinář: Kramériusovy ck. vlastenecké noviny, nakladatelství Česká expedice: vydávání světových autorů, zábavné prózy, úpravy starších děl pro lidové čtenáře (Mandevillův cestopis, Příhody Václava Vratislava z Mitrovic)

Gelasius Dobner- historik, propagátor kritické metody v dějepisectví, psal německy, latinsky- do latiny přeložil Hájkovu kroniku, upozorňoval na její faktografickou nespolehlivost

František Martin Pelcl- jazykovědec, první profesor ČJ na univerzitě, dílo: Nová kronika česká
Poezie:- módní anakreontská témata (víno, ženy, láska) – lyrika
- vycházely almanachy – více autorů v celé knize"

Poznámka

Část textu je vložena ve formě tabulky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12707
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse