Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Národní obrození - maturitní otázka

Národní obrození - maturitní otázkaKategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Stručná práce v kusých heslech shrnuje literaturu doby národního obrození, kterou dělí do dvou etap. Každá z nich je charakterizována a jsou zde vyjmenováni její hlavní zástupci s jejich stěžejními díly.

Obsah

1.
Datace národního obrození
2.
Architektura, malířství, hudba
3.
Literatura
3.1
I. etapa- obranná
3.1.1
Josef Dobrovský - Dějiny české řeči a literatury
3.1.2
František Martin Pelcl- Nová kronika česká
3.1.3
Gelasius Dobner - Hájkova kronika česká
3.1.4
Václav Matěj Kramerius- Dobré rady v potřebě
3.1.5
Václav Thám - Břetislav a Jitka
3.1.6
Antonín Jaroslav Puchmajer- Óda na Jana Žižku
3.1.7
Šebestián Hněvkovský - Vnislav a Běla
3.2
II. etapa- ofenzivní
3.2.1
Josef Jungmann - Historie literatury české
3.2.2
Rukopis Zelenohorský a Královédvorský
3.2.3
František Palacký - Dějiny národa českého v Čechách a na Moravě
3.2.4
Pavel Josef Šafařík- Slovanské starožitnosti
3.2.5
Jan Kollár - Slávy dcera
3.2.6
Václav Kliment Klicpera- Divotvorný klobouk
3.2.7
Jan Nepomuk Štěpánek - Břetislav I.
3.
2.8 František Ladislav Čelakovský - Slovanské národní písně

Úryvek

"II. etapa nár. obrození nazývaná etapou ofenzivní - (Počátek 19stol.až rok 1830)
Cílem je tvořit základy české vědy a umělecky náročné literatury. Inspiračním zdrojem byla lidová poezie

Josef Jungman (1773 -1847) – jazykovědec, děkan filozofické fakulty a rektor univerzity. Překládal do češtiny a pokoušel se dokázat, že čeština je schopná se vyrovnat i s náročným uměleckým textem.
O jazyku českém; Historie literatury české; Slovník Česko německý

Rukopis Zelenohorský a Královédvorský - Jedná se o podvrh, měl posílit národní sebevědomí. Za padělatele jsou považováni Václav Hanka a Josef Linda

František Palacký (1798 – 1876) historik a politik, založil časopis Českého muzea
Dějiny národa českého v Čechách a na Moravě - Jsou psány německy a česky, Palacký spatřoval smysl našich dějin ve stálém vztahu s Němci, Za nejvýznamnější dobu českých dějin považoval husitství

Pavel Josef Šafařík (1795 – 1861) Dějiny slovanské řeči a literatury podle všech nářečí; Slovanské starožitnosti

Ján Kollár (1793 – 1852) - evangelický kněz a kazatel - Slávy dcera

Václav Kliment Klicpera (1792 – 1859) - dramatik - Divotvorný klobouk; Veselohra na mostě; Hadrián z Římsů

Jan Nepomuk Štěpánek (1783 – 1844) - Břetislav I. Český Achilles aneb Vítězství u Domažlic; Čech a Němec; Berounské koláče

František Ladislav Čelakovský (1799 – 1852) - Slovanské národní písně; Mudrosloví národu slovanského v příslovích; Ohlas písní ruských; Ohlas písní českých - Čelakovský vytvořil nový typ verše, který má blízko k lidové písni a dobovému zpěvu."

Poznámka

Heslovitá kompilační práce. V textu se vyskytuje velké množství pravopisných chyb a překlepů.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4be15616a3348.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Narodni_obrozeni_MO.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse