Logo Čtenářský-deník.cz

 • V naší databázi je nyní 4 475 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
 • Z toho je 2698 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Neevropská literatura a Bible - maturitní otázka

Neevropská literatura a Bible - maturitní otázka

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce popisuje sumerskou, egyptskou, hebrejskou, indickou, perskou a čínskou literaturu. Hlavní důraz je kladen na Starý zákon, jeho strukturu a vztahy k Novému zákonu. Obsahuje také krátký slovníček použitých literárních pojmů.

Obsah

1.
Mezopotámie 4000 př.n.l – Sumerská literatura
1.1
Epos o Gilgamešovi
2.
Egypt 4000 př.n.l.
2.1
Knihy mrtvých, texty z pyramid
2.2
Achnatanův Hymnus na slunce
3.
Hebrejská literatura, Bible
3.1
Starý zákon – 24 knih
3.1.1
Knihy Mojžíšovy – Tóra
3.1.1.1
Genezis
3.1.1.2
Exodus
3.1.1.3
Leviticus
3.1.1.4
Numeri
3.1.1.5
Deuteronomium
3.1.2
Historické knihy
3.1.2.1
Kniha Jozue
3.1.2.2
Kniha Soudců
3.1.2.3
1. a 2. Samuelova
3.1.2.4
1. a 2. Královská
3.1.2.5
Kniha Rút
3.1.2.6
Knihy letopisů
3.1.2.7
Knihy Ezdráše, Nehemjáše a kniha Ester
3.1.3
Knihy Proroků
3.1.3.1
Izaiáš, Jeremjáš, Ezechiel + 13 dalších proroků
3.1.3.2
Mravní postoje
3.1.4
Knihy básnické
3.1.4.1
Kniha Jób
3.1.4.2
Žalmy
3.1.4.3
Přísloví
3.1.4.4
Kazetel
3.1.4.5
Píseň písní
3.2
Nový zákon
3.2.1
4 evangelia (Marek, Matouš, Lukáš, Jan)
3.2.2
Skutky apoštolů
3.2.3
21 epištol
3.2.4
Zjevení svatého Jana (Apokalypsa)
4.
Indie
4.1
Hymny
4.2
Mantry
4.3
Upanišády
4.4
posvátné knihy – védy
4.5
Márábhárátha
4.6
Rámájana
4.7
Bhagavadgíta
5.
Persie
5.1
Avesta
6.
Čínská literatura
6.1
Konfucianismus
6.2
Taoismus
6.3
Kniha písní
6.4
Kniha proměn
6.5
Li – po
6.6
Tu – fu

Úryvek

“Hebrejská literatura, Bible

- Bible – soubor textů, pravidla náboženské víry a morálky
- Psána hebrejsky a aramejsky
- Nejznámější světová kulturní i literární památka
- Překlady do národních jazyků
- Bible
- Starý zákon – 24 knih
- Soubor starověkých židovských textů různého žánru a účelu
- Obsahuje texty liturgické, historické, právnické i literární
- Knihy Mojžíšovy – Tóra
- Genezis – Adam a Eva a prvotní hřích, Kain a Abel, potopa, Noe, babylonská věž, Abrahám a jeho potomci – Jákob, Izák, Josef, Ezaue, Mojžíš, zkáza Sodomy a Gomory
- Exodus – život a narození Mojžíše + odchod do Egypta a desatero
- Leviticus – předpisy pro kněze
- Numeri – Izraelité na poušti
- Deuteronomium – Mojžíšovy projevy, jeho smrt
▪ Historické knihy
- Kniha Jozue
- Kniha Soudců – Samson, Dalile, Filištíni
- 1. a 2. Samuelova – vláda Saula a Davida
- 1. a 2. Královská – pokračování historie
- Kniha Rút – o manželství (povinnosti)
- Knihy letopisů – historie rodu
- Knihy Ezdráše, Nehemjáše a kniha Ester – historie
▪ Knihy Proroků
- Izaiáš, Jeremjáš, Ezechiel + 13 dalších proroků
- Mravní postoje
▪ Knihy básnické
- Kniha Jób – o trpícím Jóbovi
- Žalmy – 150 chvalozpěvů, autorství připisováno Davidovi
- Přísloví – autorství připisováno Šalamounovi
- Kazetel – Šalamounovy pesimistické úvahy
- Píseň písní – autorství připisováno Šalamounovi, milostná lyrika, erotické básně, oslava ženské krásy"

Poznámka

I když to v ukázce nevypadá, text je velmi přehledně členěn.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14083
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse