Logo Čtenářský-deník.cz

 • V naší databázi je nyní 4 477 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
 • Z toho je 2700 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Nejstarší literatura - maturitní otázka

Nejstarší literatura - maturitní otázka

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato maturitní otázka seznamuje s nejstarší literaturou. Exkurzem po mezopotámském, egyptském, indickém, perském, čínském a hebrejském písemnictví se autor dostává k antické literatuře. Nejdříve je vysvětlen sám pojem a poté charakteristické rysy antického stavitelství, sochařství, malířství. Vše doplňuje výčet nejvýznamnějších památek. Úvod k a další části práce tvoří přehled řecké a římské mytologie. Pak se práce zabývá řeckou literaturou. Autor si všímá epických i lyrických skladeb a dodržuje přehled literatury podle období na: archaické, attické a helénistické období. Podobně představuje i římskou literaturu. Autor ji dělí na archaické období, zlaté a stříbrné období a nakonec období úpadku. Závěr práce tvoří přehled osobností pozdější literatury, jež ovlivnila antická literatura.

Obsah

1.
Úvod
2.
Nejstarší literatury
2.1
Mezopotámská literatura
2.1.1
Epos o Gilgamešovi
2.2
Egyptská literatura
2.2.1
Achnatonův Hymnus na slunce
2.3
Hebrejská literatura
2.3.1
Bible
2.4
Indická literatura
2.4.1
Védy
2.4.2
Mahábhárata a Rámájána
2.5
Perská literatura
2.5.1
Avesta
2.6
Čínská literatura
2.6.1
Kniha písní
3.
Antická literatura
3.1
Pojem antika
3.1.1
Architektura
3.1.2
Stavitelství
3.1.3
Sochařství
3.1.4
Malířství
3.1.5
Památky
3.2
Řecká literatura
3.2.1
Řecká a římská mytologie
3.2.2
Archaické období
3.2.2.1
Homér
3.2.2.2
Sapfó
3.2.2.3
Anakreón
3.2.2.4
Ezop
3.2.3
Attické období
3.2.3.1
Aischylos
3.2.3.2
Sofoklés
3.2.3.3
Euripidés
3.2.3.4
Aristofanes
3.2.3.5
Herodotos
3.2.3.6
Thúkydides
3.2.3.7
Platón
3.2.3.8
Aristoteles
3.2.4
Období helénistické
3.2.4.1
Menandros
3.3
Římská literatura
3.3.1
Období archaické
3.3.1.1
Plautus
3.3.2
Vrcholné období
3.3.2.1
Cicero
3.3.2.2
Ceasar
3.3.2.3
Catullus
3.3.2.4
Maro
3.3.2.5
Flaccus
3.3.2.6
Ovidius Naso
3.3.3
Literatura doby císařské
3.3.3.1
Seneka
3.3.3.2
Martialis
3.3.3.3
Tacitus
3.3.4
Období úpadku
3.3.4.1
Markus Aurelius
3.4
Jak působila nejstarší literatura
3.4.1
Kosmas
3.4.2
Shakespeare
3.4.3
Štítný ze Štítného
3.4.4
Zeyer
3.4.5
Vrchlický
3.4.6
Sienkiewicz
3.4.7
Petiška
3.4.8
Loukotková
3.4.9
Machar
3.4.10
Bezruč

Úryvek

"1.
NEJSTARŠÍ LITERATURA
Dějiny literatury jsou staré několik tisíc let. První umělecké památky vznikly před 30 000 lety.

Základem pro vývoj kultur evropských civilizací se stala ANTICKÁ LITERATURA. Tento vliv byl nejsilnější v období renesance v 15. – 16. stol. a nikdy zcela nevymizel.

Ještě před vznikem Řecké literatury se v období okolo roku 3200 př.n.l., ve velkých náplavových údolích Blízkého východu – na Nilu v Egyptě a v povodí Tigridu a Eufratu v Mezopotámii, rodí první městské civilizace. Vznikají říše a rostou města pozoruhodná svou velikostí, uspořádáním a architekturou. Vytváří se znakový systém, který zprvu využívali k účetním záznamům stále náročnějších operací obchodníci se zbožím a jenž později sloužil i k popisu a zachycení pocitů a myšlenek člověka.

Zrodilo se klínové písmo. Používal se trojúhelníkový zašpičatělý rákosový hrot a hliněné destičky. Nejstarší literatura je dílem SUMERŮ, kteří sídlili v Mezopotámii. Tzv. Sumerská neboli akkadská (dle města Akkad) 4. tis. př.n.l.

Epos o Gilgamešovi
Hlavní postavou je Gilgameš, vládce města Uruku. Se svým přítelem putuje po zemi a hledá s ním nesmrtelnost. Na své pouti prožívají množství dobrodružství. Gilgameš nachází rostlinu, která nesmrtelnost přináší, ale brzy ji ztrácí a tak se nešťastně vrací zpět do svého města Uruku. Když spatří krásu svého města, nachází nesmrtelnost ve svých skutcích.

V Egyptě vzniká hieroglyfické písmo na papyru. Psalo se třtinovým perem.
Z této doby pocházejí milostné písně, které oslavují život faraonů a existenci bohů.

Achnatonův Hymnus na slunce
Skladba opěvuje boha slunce.

Hebrejské písemnictví obohatilo světovou kulturu o památky zachované v hebrejské Bibli
Tvoří most mezi orientální a evropskou kulturou.
Vznikla v 1.tis. př.n.l. Je to písmo svaté, kniha knih. Skládá se ze dvou částí:

Starý zákon – psán hebrejsky, obsahuje Tóru (nejstarší) – knihy Mojžíšovy (5), soubor proroků, svaté spisy = básnické knihy (Šalamounova Píseň písní)

Nový zákon – psán řecky, líčení života Ježíše Krista, jeho skutků a činů. Jádrem Nového zákona jsou evangelia (Jana, Lukáše, Marka, Matouše). Dále obsahuje listy apoštolů (epištoly) a zjevení Janovo)."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2367
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse