Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Nejstarší památky světového písemnictví - maturitní otázka

Nejstarší památky světového písemnictví - maturitní otázka


Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje vypracovanou maturitní otázku z literatury na téma nejstarší památky světového písemnictví. Velmi stručně a nepřehledně seznamuje s nejvýznamnějšími literárními památkami Mezopotámie, Egypta, Starého Izraele, Řecka a Říma. V závěru je zmíněna otázka z jazykovědné části o podmětu a přísudku.

Obsah

1.
Mezopotámie
1.1.
Epos o
2.
Egypt
2.1.
Egyptská naučení
3.
Starý Izrael
3.1.
Bible
4.
Řecko
4.1.
1.doba
4.2.
2.doba attická
4.3.
3.doba helénistická
5.
Řím
6.
Podmět a přísudek = shoda

Úryvek

"Mezopotámie
Epos o Gilgamešovi – nejstarší literární památka ( 5000 let př. n. l.), nalezen v Egyptě, napsán klínovým písmem na dvanáct hliněných tabulek (sumerským jazykem)
Obsah: (Urucký král) Gilgameš vládl 126 let městu Uruk, ze dvou třetin potomek boha a z jedné člověk(po matce), vládl tyransky, s přítelem Euklidem usiluje o nesmrtelnosti, ten však urazí bohyni Ištar a tak přivolá na sebe kletbu a umírá.Gilgameš se snaží získat od starce tajemství nesmrtelnosti.Nesmrtelnost však nezíská, protože nedokáže šest dní a sedm nocí bdít.

Egypt
Egyptská naučení – ( 4600 let př.n.l.) autor : Ptahhotep, vysoký úředník
Obsah: vezír ukládá svému synovi rady do života ( připravuje ho na téměř každou životní situaci ) – mnohé jsou platné dodnes

Starý Izrael
Bible –( stáří 4600 let ) autor neznámý = z nejrůznějších zdrojů, nejrozšířenější kniha na zeměkouli, je psána hebrejsky, příběhy z Bible byli a jsou inspirací veškerého umění, nejznámější česká Bible je Kralická
Bible se skládá :
Starý Zákon - Tóra, Pentateuch, Pět knih Mojžíšových, Dvě knihy Samuelovy, Spisy- 150 žalmů, Píseň Šalamounova
Nový Zákon – nejdůležitější literární památka z 1. až 2. století, byl napsán v řečtině, 4 evangelia – soubory textů o životě a učení Ježíše Krista – autory jsou apoštolové: Marek, Matouš, Lukáš a Jan

Řecko
Jedno z vrcholných období –ohromný rozkvět architektury – sloupy, kopule, věda ( filozofie),matematika, fyzika, výtvarná umění, politika, astronomie

1.doba archaická – 8.-5. stol. př.n.l. - HOMÉR – slepý básník,považován za autora dvou nejstarších památek evropského písemnictví
Dílo: Illias a Odysea – ( báseně ) tématem je Trojská válka, boj mezi Řeky a Trojany vzplanul poté co syn trojského krále Paris unesl Helenu manželku spartanského bojovníka – boj trval 9 let,

Další autoři: Sapfó – básnířka, lirická poezie
Ezop – bajky, byl mrzák a otrok, ale svou moudrostí předčil kdejakého učence"

Poznámka

Práce s velmi nízkou informační hodnotou.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4926de7a63832.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Nejstarsi_pamatky_svet_pisemnictvi_MO.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse