Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Některé pojmy z literární teorie

Některé pojmy z literární teorie


Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text jen velmi kuse poskytuje základní informace o jednotlivých, níže jmenovaných pojmech literární teorie.

Obsah

1.
Litera
2.
Literatura
3.
Epika
4.
Lyrika
5.
Drama
6.
Lyrické a epické žánry
7.
Literárně vědné termíny
7.1
Sloka
7.2
Rým
7.3
Verš
8.
Druhy rýmů
9.
Druhy veršů
9.1
Daktyl
9.2
Trochej
9.3
Jamb
10.
Tropy
10.1
Metafora
10.2
Metonymie
10.3
Oxymóron
10.4
Eufemismus
10.5
Kakofonie
10.6
Epiteton
11.
Figury
11.1
Aliterace
11.2
Anafora
11.3
Epifora
11.4
Epanastrofa
11.5
Apostrofa
11.6
Inverze
11.7
Epizeuxis
11.8
Paronomázie
11.9
Epiteton

Úryvek

“Litera = písmo
Literatura = písemnictví

Literární díla dělíme do literárních druhů
a) epika – próza (pohádky, romány, povídky…)
b) lyrika – poezie (písně, básně, legendy…)
c) drama – divadelní hry (tragédie, komedie, činohra…)
d) lyrické a epické žánry (balady a romance)

literárně vědné termíny
sloka – strofa
rým – zvuková shoda na konci veršů
verš – jeden řádek básně

druhy rýmů:
aabb
abab
abca / abcb
abcd
abba

druhy veršů:
daktyl |-uu| u nepřízvučná slabika
trochej |-u| - přízvučná slabika
jamb |u-|

TROPY
= obrazná pojmenování

metafora
- vzniká na základě podobnosti; personifikace – zosobnění; sluníčko se smálo

metonymie
- obrazné pojmenování na základě souvislostí, bývá spojena s dějem, nutí nás to k otázce (Co tím chtěl básník říci?) – On mi zlomil srdce
- synekdocha – př.město se vzbouřilo, třída jela na výlet (jedno slovo zosobňuje velkou skupinu)

oxymóron
- básnický protiklad
- bílá tma, hlučné ticho, u pramene jsem, ale žízní hynu

eufemismus
- zjemnění

kakofonie
- zhrubění"

Poznámka

Text velmi nízké informační hodnoty.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49c3f5dfa5397.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Lit_teorie.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse