Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Slohove práce > Nikdo neni dokonalý - úvaha

Nikdo neni dokonalý - úvaha


Kategorie: Úvaha

Typ práce: Slohove práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je úvahou vypracovanou na základní škole, jejimž tématem je otázka, co je to dokonalost se zaměřením na dokonalost těla a ducha. Součástí je i vlastní názor autora.

Obsah

1.
Co je vlastně dokonalost
2.
Dokonalost těla
3.
Dokonalost duše
4.
Co si myslím o dokonalosti

Úryvek

"Žádný závod o to stát se Gándím nebo Ježíšem se však nekoná. Nikdo nestojí fronty na příručky o dobrém chování a neplatí desítky tisíc za odstranění skvrn ze své pošramocené pověsti. To co není vidět, jednoduše není důležité. Kdo může v dnešní době říci, že vás dobře zná? Záleží lidem na tom, zda jsou jinými vnímáni jako slušní?
Vlivem médií máme možnost sledovat, jak se k ideálu dokonalosti stavějí ti nejpovolanější, veřejní reprezentanti výkvětu národa, politici. Nutno podotknout, že co do mravní krásy dluží vytčeným vzorům velmi mnoho. Rvačky v parlamentu, hrubozrnná slova padající bez začervenání na adresu opozice přímo na televizní kameru nejsou ojedinělými jevy na dnešní politické scéně. Na druhé straně je dnes v politických kruzích celkem běžné mít svého poradce pro správnou imidž. Opět se dostáváme k faktu, že vizuální stránka má dnes větší důležitost než skutečný obsah věcí. Současná média získávají bohužel čím dál větší vliv na veřejné mínění a celkovou morálku vůbec. To, co tolerujeme dnes, by se jen před několika málo lety na obrazovky nebo na stránky novin dostalo jen stěží. Je však stav věcí skutečně tak špatný? Jsou televize, rádio a tisk opravdovým obrazem nás samých nebo nám zprostředkovávají jen zkreslený obraz reality?"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47ac2070976ba.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Nikdo_neni_dokonaly.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse