Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 475 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2698 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Nikolaj Vasiljevič Gogol: Mrtvé duše

Nikolaj Vasiljevič Gogol: Mrtvé duše


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Nikolaj Vasiljevič Gogol

Životopisy spisovatele: Nikolaj Vasiljevič Gogol

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá jedním z nejslavnějších románů ruského spisovatele Nikolaje Vasiljeviče Gogola. Autorka nejprve uvádí, jak román vznikal a shrnuje obecné rysy díla. Poté stručně popisuje děj knihy - charakterizuje hlavního hrdinu Čičikova a jeho osudy na cestě za bohatstvím.
Obsah:
1. Obecné znaky díla
2. Hlavní hrdina
3. Obsah díla
Úryvek z práce: „Mrtvé duše je román z roku 1842 popisující neutuchající lidskou schopnost hledat způsoby, jak se rychle a jednoduše obohatit. Autor měl původně v úmyslu napsat celkem 3 díly, ale dochoval se pouze díl první. Druhý díl autor několikrát přepracovával a nakonec ho před svou smrtí spálil, takže do dnešní doby se dochovalo jen několik neúplných kapitol.
Gogol ve svém díle popisuje carské Rusko, ostře kritizuje byrokracii, úplatkářství, poukazuje na hloupost výše postavených lidí, snobství. Popisuje ruskou duši skrze jednotlivé postavy – lakotu statkářky Shánělky, žvanila Nozdreva, lenost Platonova, či smysl pro hospodaření u Konstanžogla. Nevyhýbá se ani popisům krásné ale drsné přírody Ruska, kterou na svých cestách hrdina projíždí.
Hlavní postavou knihy je vychytralý muž - Pavel Ivanovič Čičikov. Není to muž ani hubený ani tlustý, na první pohled ničím výjimečný. Přesto že Čičikov patří spíše k záporným postavám, autor ho zobrazuje jako oběť ziskuchtivosti a chudoby se všemi důvody, které ho k jeho pozdějšímu chování dovedly. Čtenář nakonec až s Čičikovem soucítí a přeje mu, aby se mu konečně jeho sen vyplnil.
Čičikov pochází z chudých poměrů. Nemá žádné příbuzné ani peníze, ale je pevně rozhodnut dostat se mezi vyšší společenskou vrstvu a zbohatnout. Aby toho mohl dosáhnout, je nucen někde sehnat základní kapitál. Nakonec se rozhodne využít mezer v zákoně a přiživit se na státní náklady. Chvíli pracuje jako úředník, kde bere úplatky, chvíli pracuje na celnici, kde organizuje tlupu pašeráků. Vždy když už má však na dosah velké bohatství, potká ho smůla a jeho plány krachují a on je nucen utíkat.
A za této situace se s ním setkáváme v první kapitole. Čičikov přijíždí do města N., kde hodlá uskutečnit svůj další smělý plán. Využívá své uhlazenosti a diplomatického jednání, aby se vetřel do přízně místních lidí. Poté je jemným a nenápadným nátlakem přiměje k tomu, aby mu dali nebo prodali za směšnou sumu nevolníky, kteří nedávno zemřeli. Každý statkář totiž vlastní značné množství nevolníků, kteří se starají o pole. Jejich sčítání provádí stát jednou za deset let. Takže nevolníci, kteří od posledního sčítání zemřeli, jsou v úředních listinách stále ještě vedeni jako živí a jejich majitel za ně musí platit daně."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4ab76f4be4c84.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Gogol_Mrtve_duse.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse