Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Od antické literatury po českou poezii 30. let 20. století - maturitní otázky

Od antické literatury po českou poezii 30. let 20. století - maturitní otázky


Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o velmi kusá a stručná hesla vztahující se k jednotlivým maturitním otázkám. Každá z otázek má rozsah maximálně půl stránky.

Obsah

1.Antická literatura, vznik a význam Bible
2.
Středověká česká literatura
3.Renesanční literatura, latinský a český humanismus 14. – 16. století
4.
Česká literatura v době pobělohorské, barokní literatura
5.
Klasicismus, osvícenství a preromantismus
6.
Romantismus v evropské a české literatuře
7.
Lit. národního obrození (1., 2. fáze), myšlenka slovanské vzájemnosti v české literatuře
8.
Česká literatura vrcholného období národního obrození
9.
Evropský kritický realismus (19:stol)
10.
Generace májovců
11.
Ruchovci a lumírovci (70.-80.léta 20.stol)
12.
Česká realistická próza 2.pol.19.stol
13.
Moderní umělecké směry ve světové literatuře, česká moderna
14.
Obraz první světové války v literatuře
15.
Česká poezie 20. a 30.let 20.století

Úryvek

“ 5. Klasicismus, osvícenství a preromantismus
KLASICISMUS-umělecký směr; * 17. st. ve Francii, rozumová kázeň, lze stanovit principy krásna
Francie- MOLIÉRE – Lakomec (drama, komedie, klasicismus, nízký žánr), Škola žen, Tartuffe, Zdravý nemocný
Piere Corneile – CID(námět ze Španělska, klasicismus, tragédie)
Itálie- Comedia dell´Arte- staroitalská veselohra, v maskách, improvizace, tanec, zpěv, vulgarismy, opakují se náměty
Carlo Goldoni – Poprask na Laguně, Sluha dvou pánů

OSVÍCENSTVÍ-(18. stol.) umělecký směr, klade důraz na vědu, rozum, pokroky, odstup od náboženství
Denis Diderot – Encyklopedie (osvícenství), Jeptiška; Voltaire – Candide; Daniel Dofoe – Robinson Crusoe,
Johnatan Swift-Gulliverovy cesty

PREROMANTISMUS – uměl. Směr 2.pol.18. a 1.pol.19.stol, příklon k citům,odvrat od rozumovosti, vzor v prostém člověku, návrat k přírodě a přirozenosti; témata: nešťastná láska, netradiční postavy utíkají do přírody, do ciziny, za exotikou; J.J.Rousseau- Nová Heliosa, Emil čili o výchově, A.F.Prevost – Manon Lescaut, I.A.Krylov -Bajky
Sturm und Drang- bouře a vzdor, německé lit. Hnutí
J.W.Goethe- utrpení mladého Werthera, Faust-veršovaná tragédie; Friedrich Schiller-Loupežníci, Óda na radost – Beethoven ji zhudebnil

Styly-vysoké: tragédie óda, epos Nízké: komedie, bajka, satira
Jednota MISTA,ČASU A DĚJE

 6. Romantismus v evropské a české literatuře
Romantismus = myšlenkový, umělecký směr 19.st.,*reakce na klasicismus a osvícenství; svoboda projevu, vášně a city; osud jedince, který stojí proti společnosti, líčení dramatické přírody; typic. Žánry:balada, poema, román, povídka.
hrdina = výjimečná osobnost, stojící na okraji společnosti nebo bojující proti ní;oblíbené postavy: žebráci, tuláci, kati; láska je vždy nešťastná, hrdina miluje vysněný ideál a tuší, že jeho ztělesnění nezíská; společnost je svázaná konvencemi a odmítá silné city a vášně, proto hrdina utíká do přírody nebo se vrací v myšlenkách do minulosti a historie.
Byronismus- odrůda romantismu, opovrhování společností Poema.- básnická povídka, často veršovaná, lyricko-epický útvar, je zde děj, reflexe i popis; boj individua proti přírodním nebo společenským silám; př. Byron, Puškin
USA- EDGAR ALLAIN POE – nové žánry-detektivka, horor; Jáma, Kyvadlo – detektivky, Havran-báseň symbol smrti, Černý Kocour- téma zlo pomsta, Zánik domu Uscherů - psychohoror
Čechy-K.H.Mácha- Máj, Kat, Cikáni, Marinka
Rusko- A.S.Puškin- Evžen Oněgin
Francie- Victor Hugo – Chrám matky boží v Paříži(nenaplněná láska, oba umírají), Bídníci, Legenda věku
Stendhal- Červený a černý
Německo- Bratři Gramové -sběratelé lidové slovesnosti, sbírka pohádek se špatným koncem; Heinrich Heine – Kniha písní (o ideálu ženy, hrdina je nešťastně zamilovaný, na konci smrt)
Anglie- George Gordon Byron – Childe Heroldova pouť- moderní epos, autobiografické rysy, Džaur, korzár, Lara
Perci Bysshe Shelley- odpoutaný Prométheus; Walter Scott – Ivanhoe"

Poznámka

Obsahově velmi nedostatečné.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x481f3b9a33a4f.zip (26 kB)
Nezabalený formát:
Antika-cechy_30.leta_20stol.doc (89 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse