Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Od antiky po Národní obrození

Od antiky po Národní obrození

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce představuje jednolivé okruhy k maturitní zkoušce z oblasti literatury od antiky po Národní obrození. Práce představuje každé období z pohledu sociálně-politických souvislostí a poté se věnuje hlavním osobnostem spisovatelské oblasti během jednotlivých období. Součástí okruhů je i literární teorie založená na vysvětlení základních pojmů.

Obsah

1.
Seznámení s literaturou
a) Pojmy
b) Literární druhy a žánry
c) Struktura literárního díla
2.
Antická literatura
a) Řecko
b) Řím
3.
Počátky písemnictví a mimoevropská literatura
a) Základní pojmy
b) Mezopotámie
c) Egypt
d) Hebrejské písemnictví
e) Indie
f) Čína
4.
Počátky písemnictví u nás
a) Staroslověnské písemnictví
b) Latinská literatura
c) Pronikání češtiny
5.
Středověká literatura - literatura náboženská, literatura v národních jazycích
a) Úvod do středověké literatury
b) Náboženská literatura
c) Literatura v národních jazycích
6.
Předhusitská a husitská literatura
a) Husovi předchůdci
b) Mistr Jan Hus + díla
c) Literatura husitská
d) Literatura v době husitské - Vavřinec z Březové, Petr Chelčický, Jednota bratrská
7.
Renesance a humanismus
a) Charakteristika období
b) Itálie
c) Francie
d) Španělsko
e) Shakespeare
8.
Humanismus v Čechách
a) Doba
b) Victorin Kornel ze Všehrd
c) Daniel Adam z Veleslavína
d) Václav Hájek z Libočan
e) Jan Blahoslav
9.
Česká literatura doby pobělohorské
a) Jan Ámos Komenský
b) Pavel Skála ze Zhoře
c) Pavel Stránský
d) Bohuslav Balbín
10.
Baroko
a) Popis doby
b) Španělsko
c) Itálie
d) Anglie
e) Německo
11.
Klasicismus
a) Pierre Corneille
b) Moliére
c) Jean de la Fontaine
12.
Osvícenství
a) Francois Voltaire
b) Daniel Defoe
c) Jean Jaques Rousseau
13.
Preromantismus
a) Johan Wolfgang Goethe
b) Friedrich Schiller
14.
Národní obrození (děleno dle jednotlivých fází)
a) Josef Dobrovský
b) Josef Jungmann
c) Pavel Josef Šafařík
d) František Palacký
e) František Ladislav Čelakovský
f) Josef Kajetán Tyl
g) Karel Jaromír Erben

Úryvek

"RENESANCE A HUMANISMUS

- na přelomu 13. a 14. st. začíná odklon od rytířské tématiky, středověkého pojetí světa a života (příprava na posmrtný život)
- rozvoj bohatství měst, zejména italských Benátek, Janova, Florencie
- astronomické objevy: Mikuláš Koperník, Galileo Galilei, Gordano Bruno (země není středem vesmíru, země se točí) změnili život i názory zejména měšťanstvo usiluje o svobodné rozvinutí lidské společnosti

Renesance
- počátek 14. st. (Itálie) – počátek 17. st.
- renesance znamená znovuzrození Antiky, antické kultury
-je to umělecký směr
- období nového způsobu myšlení a života
- pozornost se začíná soustředit na člověka, přírodu (vše je přirozené a lidské)
- inspirace je hledána v Antice studiem klasické latiny a řečtiny
- vzniká také literatura psaná v národních jazycích

Humanismus
- humánus = lidský
- jsou to názory a hlavně způsob myšlení renesančních vzdělanců (humanistů)
- v centru zájmu humanistů je poznávání a rozvíjení přirozených kladných vlastností a schopností člověka
- šíření humanistických myšlenek pomohl vynález knihtisk
– Jan Guttenberg – kolem r. 1450; tisky, které byly vytištěny do r. 1450 označujeme odborně INKUNÁBULE – prvotisky
- vynález knihtisku znamenal výrazný kulturní přelom, urychlil vznik knih a zlevnil jejich výrobu

- z Itálie se renesance a humanistické myšlenky šířily do Francie, Španělska během 15. století
- v 16. století do Anglie
- později do německých zemí a k nám

Renesanční kultura

Itálie
Dante Alighieri
- básník z Florencie
- vzdělaný šlechtic, který po smrti milované dívky Beatrice dál tuto dívku miloval jako ideál dokonalosti
- jako kritik papeže musí odejít do vyhnanství

dílo:
BOŽSKÁ KOMEDIE
- komedie znamená dílo líčící cestu člověka, jeho duše ke spáse, k Bohu

- je to alegorická básnická skladba, má 3 části: peklo, očistec, ráj
- alegorií světa je temný les, básník bloudí a po střetu s šelmami (představují zlé lidské vlastnosti) kráčí do pekla – místa trestů, průvodcem je Vergillius (poslala ho Beatrice; V. je symbol vědění)
- očistec má podobu ostrova s horou, opět je rozdělen do kruhů podle hříchů
- v rajském lese se Danta ujímá Beatrice (nadzemská krása, blaženost)
- básník se kaje (lituje hříchů), dostává se na práh ráje
- v díle vystupuje velké množství historických a mytologických postav
Dante užívá množství symbolů
- zdroj inspirace (Komenský – Labyrint světa a ráj srdce, Kollár – Slávy dcera)
*** - hrdinou je on sám, je pohan, nejde do ráje
- duchovní epos
- chtěl zachytit tehdejší celý svět
- touha po poznání, vědění
- kritika tehdejšího věta (do té doby poznaného)
Francisco Petrarca
(1304 – 1374)

- z Florencie, pobýval ve vyhnanství
- navštívil Karla IV. v Čechách
- inspirací jeho básní se stala nenaplněná láska k vdané ženě Lauře
ZPĚVNÍK
- většinu básní tohoto souboru tvoří sonety – znělky, přes 300 (asi 317)
- téměř všechny básně jsou milostné (sonety Lauře)
- jeho verše zachycují hluboký prožitek, opěvují Lauřinu krásu, jsou o vzpomínkách a marných snech

sonet: má 14 veršů, 4 sloky
1, 2 sloka – 4 verše
3, 4 sloka – 3 verše
- mívá pravidelný rým

1 – teze
2 – antiteze
3, 4 - pointa
Giovanni Boccaccio
(1313 – 1375)

- obdivoval Dante Alighieriho, napsal jeho životopis
- největší podíl na vzniku renesanční novely – souborem novel Dekameron
- vypráví o morové epidemii ve Florencii
- 7 urozených žen a 3 šlechticové opouští město a na venkově si krátí dlouhou chvíli vyprávěním příběhů -> vznik novel
- převaha milostných příběhů, rozmarných laškovných příběhů – podávají výstižný obraz mentality a mravů soudobé Itálie a její společnosti, která zjišťuje,
že pozemský život není jen odříkáním a čekáním na smrt, jak hlásala církev, ale že má i radostné stránky"

Poznámka

Otázky nejsou příliš pečlivě propracované, uvedeny jsou jen základní díla a autoři.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6655
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse