Poradíme vám

Odyssea


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Homér

Životopisy spisovatele: Homér

Škola: Gymnázium, Jeseník, Komenského 281, Jeseník

Charakteristika: Práce pojednává o krátkém rozboru díla Odyssea od Homéra.

Obsah

1.
Kompoziční vrstva
2.
Tematická vrstva
3.
Jazyková vrstva
4.
Úryvek
5.
Vlastní názor

Úryvek

"Kompoziční vrstva
- kompoziční postupy: in medias res, chronologický, rámcový (prstencový)
- členění díla: tři díly: I. Télemachos, II. Návrat Odysseův, III. Pomsta nad ženichy; zpěvy (písně), apology


2) Tématická vrstva
- látka (námět): Odysseův návrat z trojské války (legenda)
- téma: strasti a dobrodružství ithackého krále Odysseia při návratu z trojské války, setkání s různými mytologickými bytostmi, potrestání ženichů
- motivy: historické postavy, mytologické objekty, historická města, moře, ostrovy
- časoprostor: poslední týdny Odysseova desetiletého bloudění
- postavy: Odysseus, Penelopeia, Télemachos, Eumaios, řečtí bohové např. Athéna, Zeus, Hádés, Poseidón, bájné bytosti např. kyklop Polyfémos, mořská obluda Skyllé
- autorský postoj: vážný
- děj: Odysseus je držen nymfou Kalypsó na ostrově Ogygie. V jeho zemi Ithace mu ženiši drze žijí v domě a jeho syn Télemachos se svou matkou Penelopou si nevědí rady a stále truchlí pro ztrátu otce a manžela. Athéna pošle Télemacha pátrat po otci do Sparty a u Dia vyprosí Odysseovi svobodu. Odysseus je při cestě zpět pohoštěn u Faiéků, kde vypráví svá mnohá dobrodružství a utrpení. Faiékové jej vypraví domů a ve spánku jej s bohatými dary přepraví na jeho ostrov Ithaku. U pastýře Eumaia se setká se synem Télemachem a společně se pomstí ženichům.


3) Jazyková vrstva
- jazykové prostředky: spisovné útvary: archaismy, poetismy, knižní výrazy (např. přechodníky)
- slohové postupy: vyprávěcí, popisný, charakterizační
- zvukové prostředky: časoměrný verš, eufonie
- obrazná pojmenování: ustálená epiteta, metonymie,
- figury: anafora, inverze, řečnická otázka"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5539208868120.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Odyssea.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse