Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Petr Bezruč: Slezské písně

Petr Bezruč: Slezské písně


Kategorie: Česká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Petr Bezruč

Životopisy spisovatele: Petr Bezruč

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Stručná seminární práce pojednává o sbírce Petra Bezruče Slezské písně. Autor zařazuje dílo podle směru a do kontextu české literatury. Nechybí ani žánrový, tematický a jazykový rozbor. Vybírá stěžejní básně a některé z nich rozebírá.

Obsah

1.
Životopis autora
2.
Kontext autorovy tvorby
3.
Kontext české literatury
4.
Jazyk, žánr, forma, námět
5.
Tematické dělení
6.
Básně
6.1
Červený květ
6.2
Jen jedenkrát
6.3
Kantor Halfar
6.4
Maryčka Magdonova
6.5
Bernard Žár
6.6
Ostrava
6.7
Labutinka
6.8
Charakteristika postav

Úryvek

"O autorovi: (1867-1958)

-vlastním jménem Vladimír Vašek
-narodil se v Opavě, kde se také nalézá jeho busta, památník a zde i pohřben
-Bezruč studoval gymnázium v Brně, pak práva v Praze, ale ta nedokončil. Stal se úředníkem na poště v Brně, Místku a zase v Brně. Na konci 20.let odešel do penze a žil v Brně a Kostelci na Hané.

Kontext autorovy tvorby:
• Sociální symbolismus
• Impresionismus
• Obraz hluboké zaostalosti země
• Anarchismus, buřičství
Další díla: Stužkonoska modrá

Kontext české literatury:
• Literatura konce 19. a počátku 20.století
• Anarchističtí buřiči (řadí se zde pouze podle období, ne podle tvorby)
• Pohrdají společností
Další autoři: Viktor Dyk (Krysař, A porta inferi), Karel Toman (Pohádky krve, Měsíce), Fráňa Šrámek (Modrý a rudý, Měsíc nad řekou), František Gellner (Po nás ať přijde potopa)

Rok vydání: 1985

Nakladatelství: Československý spisovatel
Jazyk: ironie, nářečí (robit, baba), vliv polštiny
Druh: lyrika, epika

Žánr: sbírka epických a lyrických básní

Forma: poezie

Námět: utiskování slezského lidu

Místo a období děje: Slezsko, 2. polovina 19. století"

Poznámka

Práce je částečně kompilační a je psaná formou odrážek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4d9392e437887.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Bezruc_Slezske_pisne.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse