Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Počátky psané literatury a literatura antická - maturitní otázka

Počátky psané literatury a literatura antická - maturitní otázka

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá počátky psané literatury. Věnuje se také literatuře antické. Velmi stručně formou hesel popisuje odlišnosti písemnictví sumerského, egyptského, hebrejského, íránského, atd.. Charakterizuje vývoj literatury v antickém Řecku a Římě. Jmenuje neznámější představitele, i jejich díla.

Obsah

1.
Počátky psané literatury
1.1.
Sumerská literatura
1.2.
Egyptská literatura
1.3.
Hebrejská literatura
1.4.
Íránská literatura
1.5.
Indická literatura
1.6.
Čínská literatura
1.7.
Japonská literatura
1.8.
Indiánská literatura
2.
Antická literatura
2.1.
Řecká literatura
2.2.
Římská literatura

Úryvek

"HEBREJSKÁ LITERATURA
Starý zákon
- od 1.tis.př.n.l.
- soubor 24 knih různorodých textů (mýty, historie, úvahy, písně, přísloví)
- 1) Tóra10-5p (Pět knih Mojžíšových, Pentateuch) - Genesis – stvoření (o stvoření světa, prvních lidech, střetu Ábela a Kaina, potopě světa, zmatení jazyků, Abrahámovi a jeho potomcích), Exodus – odchod (o Mojžíšovi, který vyvedl vyvedl Židy z egyptského zajetí a dovedl je do Palestiny)
- 2) Kniha Jozue, Kniha soudců, První a druhá kniha Samuelova, První a druhá kniha královská + Proroci
- 3) Spisy1n – Žalmy, Jób (zpochybňuje jednoznačnost myšlenky, že neštěstí je odplatou za hřích), 3 knihy připisované králi Šalamounovi: Přísloví, Kazatel (skeptický), Píseň písní
- veškeré dění zde popisováno je řízeno Bohem, náměty převzaté odjinud jsou zpracovány tak, aby bylo zdůrazněné náboženské hledisko
- ekumenický překlad Bible – nejmodernější, přijatelný pro všechny

Talmud 3-5n
- obsahuje náboženské poučky a jejich výklady
Nový zákon
- napsaný řecky
- vznikal zároveň s vývojem antické literatury hlavně na Blízkém východě a v severní Africe do 2. st.n.l.
- ústřední postavou je Ježíš Kristus, zakladatel křesťanského náboženství a církve, spasitel
- 1) Evangelia – o Ježíšově životě: Evangelium sv. Matouše, sv. Marka, sv. Lukáše, sv. Jana1n
- 2) Skutky apoštolů – sepsané Lukášem, o osudech Ježíšových učedníků, šíření myšlenek křesťanství
- 3) Epištoly = listy: List Římanům, List Židům
- 4) Zjevení sv. Jana (Apokalypsa) – obsahuje vize konce světa
- + apokryfy (texty nezařazené do Bible) – Judit (dívka, která zachrání Židy před krutým králem Holofernem), Nikodémovo evangelium (sestoupení Ježíše do pekel)

ÍRÁNSKÁ LITERATURA
Zarathuštra
- podle něj je běh světa ovlivňován působením principů dobra a zla, povinností každého člověka je přispívat ke konečnému vítězství dobra
Avesta4-6n
- základní spis zarathuštrovského náboženství – částí jsou Gáthy (náboženské písně připisované Z.)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15023
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse