Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Podstata umělecké literatury

Podstata umělecké literatury


Kategorie: Zápisky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V krátké práci je charakterizována literatura krásná, věcná a literatura faktu. Vyjmenovány jsou znaky i funkce umělecké literatury, dále jsou zde uvedeny literární druhy. Obsahem je rovněž výčet žánrů patřící do zábavné četby.

Obsah

1.
Literatura krásná
1.1
Znaky umělecké literatury
1.2
Funkce umělecké literatury
2.
Literatura věcná
3.
Literatura faktu
4.
Literární druhy
5.
Literatura – zábavná četba

Úryvek

"Podstata umělecké literatury
- literatura = písemnictví, souhrn písemných památek, rukopisných nebo tištěných, které mají význam pro společnost
- výrazový prostředek je jazyk (litter = písmo)

- literatura krásná = umělecká
- literatura faktu
- literatura věcná

Literatura krásná
- zahrnuje umělecká díla (báje, romány,…)
- vystupují konkrétní osoby
- obsahuje autorovu představivost
- ústní lidová slovesnost – psána uměleckým jazykem, prostřednictvím díla nám autor působí na city

- znaky umělecké literatury
- výchovné působení
- estetické působení
- emocionální působení
- konkrétnost

- funkce umělecké literatury
- estetická funkce
- emocionální funkce
- informativní funkce
- výchovná funkce
- společenská funkce
- zábavná funkce

Literatura věcná
a) odborná liter. (učebnice, encyklopedie)
- obsahuje ověřitelná fakta
b) administrativní liter. (dotazníky, předpisy)
- zabývá se vztahem mezi institucí a jednotlivcem
c) publicistická liter. (noviny, časopisy)
- zabývá se hodnocením
d) náboženská liter. (bible)
- obsahuje těžko ověřitelná fakta, záleží na víře člověka"

Poznámka

Práce je psaná převážně v odrážkách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4da5540a8ca30.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Podstata_umelecke_literatury.doc (56 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse