Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Poetismus a básnická tvorba Vítězslava Nezvala

Poetismus a básnická tvorba Vítězslava Nezvala


Kategorie: Seminárky/referáty z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce formou souvislého textu charakterizuje základní prvky poetismu a poté se věnuje jejich utváření a výskytu v rámci jednotlivých básnických sbírek. V závěru je naznačen Nezvalův význam pro rozšiřování básnického jazyka.

Obsah

1.
Poetismus
2.
Rozbor poetických prvků
2.1
Básně na pohlednice
2.2
Pantomima
2.3
Podivuhodný kouzelník
3.
Závěr

Úryvek

“Za vzor poetiky je považována sbírka Pantomima (1924) a báseň Abeceda, která je její součástí. Básník nám zde jasně ukazuje, že nejen prosté předměty, ale i obyčejná písmena z naší abecedy mohou být zdrojem lidské fantasie. Koho by napadlo vidět v písmenu K zrcadlo, na němž se odráží paprsek? Nebo mluvit o T jako o dvojnásobné šibenici? Je zajímavé, jak Nezvala originálně napadlo, že grafický znak nemusí sloužit jen ke skládání slov a tím pádem k popisu objektů, ale že se může stát samotným a zároveň nejprostším předmětem, o němž můžeme veršovat.
Mimo Abecedu nacházíme v Pantomimě mnoho témat typických pro poetistický směr. Poezii nesmí chybět témata, která působí lidem radost, proto se ve sbírce objevují komedianti, poutě a varieté. Nesmí chybět láska, proto zde také nalézáme náměty milostné. Nesmí se zapomínat na moderní dobu, a tak nám básník připomíná svět plný nových vynálezů. Poezie ani nesmí opomenout život v dálných krajích, v tom případě nám zobrazuje motivy exotické, plné palem či pyramid. Přes všechny kladné motivy a hravé metafory však čas od času některá báseň neunikne tíživému obsahu a tématu smrti. Nic naplat, ta k životu taky patří."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47cac97441a88.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Rozbor_V.Nezval.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse