Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Postavy latinského a českého renesančního humanismu

Postavy latinského a českého renesančního humanismu


Kategorie: Zápisky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Krátká práce v bodech informuje o osobnostech české a latinské větve renesančního humanismu v Čechách a jejich díle. Jednou větou vždy jazykovou odnož popisuje a jmenuje její představitele spolu s významnými díly. U některých autorů jsou uvedeny stručné životopisné zmínky či charakteristiky vybraných děl.

Obsah

1.
Hynek z Poděbrad
2.
Latinský humanismus
2.1.
Jan z Rabštejna
2.2.
Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic
2.3.
Jan Skála z Doubravky
3.
Český humanismus
3.1.
Řehoř Hrubý z Jelení
3.2.
Viktorin Kornel ze Všehrd
3.3.
Jan Blahoslav
3.4.
Daniel Adam z Veleslavína
3.5.
Václav Hájek z Libočan
3.6.
Mikuláš Dačický z Heslova
4.
Cestopisci a vědci

Úryvek

" HUMANISMUS (konec 15., 16. stol.)

- dělí se na latinský a český
- v humanismu úbytek veršované tvorby a rozvoj naučné prózy

Hynek z Poděbrad

- v jeho dílech se vyskytují renesanční prvky
- přeložil 11 novel Dekameronu
- díla: Májový sen, Stesk na ženitbu (byla považována za nemravné)

Latinský humanismus

- tvorba českých humanistů neměla moc ohlas- byla psána hodně učeně  omezuje okruh čtenářů

Jan z Rabštejna

- první z českých hum. spisovatelů
- studoval v Itálii
- pracoval pro Jiřího z Poděbrad, po uvalení klatby uprchl k nepříteli (králi Matyáši)
- díla: Dialogus: latinská rozprava mezi katolickými šlechtici a Janem o politice, ten vychvaluje Čechy

Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic

- během studia v Itálii získal doktorát církevního práva
- pak se uzavírá na hradě Hasištejn, kde píše díla a dopisuje si s ostatními humanisty
- díla: Žaloba ke sv. Václavu na mravy Čechů: moralizující báseň, kde autor opovrhuje šlechtou a kritizuje mravní úpadek v zemi, O ubohosti Čech, O lidské bídě, O lakomství

Jan Skála z Doubravky

- díla: Rada zvířat: prostřednictvím 49 zvířat radí Ludvíku Jagellonskému, jak vládnout, Dějiny českého království

Český humanismus

- zpočátku se literatura omezovala jen na překlady z jiných zemí (chtěli dokázat, že čeština je schopná vyjádřit myšlenky tak dobře jako latina)

Řehoř Hrubý z Jelení

- překladatel, nejvýzn. překlad Chvály bláznovství Erasma Rotterdamského

Viktorín Kornel ze Všehrd

- nejdříve psal latinsky, ale pak se stal zakladatelem českého humanismu
- díla: Předmluva: předmluva k překladu Jana Zlatoústého Knihy o napravení padlého, chválí v ní češtinu, Knihy devatery

Jan Blahoslav

- historik, učitel, biskup
- vzdělal se v Německu a Švýcarsku
- díla: Akta jednoty bratrské: dějiny jednoty bratrské, Muzika: hudební teorie, Šamotulský kancionál: sbírka evangelických duchovních písní, Filipika proti misomusům: obhajuje nutnost vzdělání, překlad Nového zákona

Daniel Adam z Veleslavína

- universitní profesor, tiskař, nakladatel
- díla: Kaledář historický: jediné jeho vlastní dílo
- přeložil a vydal např.: Kroniky dvě o založení země české, Kronika světa

Václav Hájek z Libočan

- díla: Kronika česká: zahrnuje dějiny od praotce Čecha až po korunování Ferdinanda I., když nevěděl, tak si domyslel, psal z pozice šlechty

Mikuláš Dačický z Heslova

- díla: Paměti: zaznamenávají události z přelomu 16. a 17. stol, prokládány vtipnými verši

Cestopisci: Martin Kabátník, Jan Hasištejnský z Lobkovic, Oldřich Prefát z Vlkanova
Vědci: Tadeáš Hájek z Hájku, Jan Jessenius"

Poznámka

Zpracováno formou odrážek. Jména děl jsou zvýrazněna tučně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4ea0418dcedf2.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Postavy_ces_a_lat_ren_humanismu.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse