Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 475 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2698 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Přehled vývoje románských literatur

Přehled vývoje románských literaturKategorie: Zápisky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta, České Budějovice

Charakteristika: Práce obsahuje podrobné zápisky z přednášek doc. Pelána z předmětu Přehled vývoje románských literatur. Největší pozornost je věnována francouzské, španělské a italské hrdinské epice, lyrice a středověkým románům. Poslední třetina práce se detailně zabývá životem a dílem spisovatelů Dante Alighieriho a Francesco Petrarcy.

Obsah

1.
Úvod: francouzská, španělská a italská literatura
2.
Období Karla Velikého
3.
Hrdinská epika
3.1.
Píseň o Rolandovi
3.2.
Epické skladby dalších národů
3.3.
Teorie o původu epiky
3.4.
Píseň o Cidovi
4.
Lyrika
4.1.
Charakteristika, Vilém, hrabě z Poitiers
4.2.
Nejvýznamnější trubadúři
4.3.
Francouzská, katalánská a portugalská lyrika
4.4.
Italská lyrika: sicilská, toskánská škola, stilnovismus
5.
Středověký román
5.1.
Antický
5.2.
Bretonský
5.3.
Byzantský
6.
Dante Alighieri
6.1.
Život
6.2.
Verše
6.3.
Hostina
6.4.
O mateřské řeči
6.5.
O vládě
6.6.
Božská komedie
7.
Francesco Petrarca
7.1.
Život

Úryvek

"Románská literatura - literatura psaná v románských jazycích (j. pocházející z latiny).

FRANCIE

Galové – Římané (romanizace) – Frankové (galorománština) – 8. století románština (dialekty)
 S: vlastní FJ, tzv. „langue d’oïl (podle přitakávací částice)
 J: „langue d´oc“

Štrasburské přísahy / Les serments de Strasbourg (Právní dokument bez literární hodnoty, z roku 842)
Legenda o svaté Eulálii / Séquence de Sainte Eulalie (další text, literární hodnota)
Píseň o Ludvíkovi (oslava vítězství Ludvíka III. nad Normany v bitvě u Saucortu)
Život Sv. Legera / La vie de Saint Léger (10. století)
Život svatého Alexise / La vie de Saint Alexis: (11. století)

Francouzská literatura

o vzniká brzy
o důležitý mezník – 1100 (Píseň o Rolandovi) – vznik desítek nových žánrů
o lyrické skladby, rytířské písně, dobrodružný román
o bohatá a žánrově rozrůzněná literatura

ŠPANĚLSKO

Iberové – Keltové – Římané – Vandalové – Vizigóti – Arabové – latina, dialekty (leonština, galicijština, okcitánština, andaluzština)

Píseň o Cidovi / Cantar de mío Cid

V Portugalsku se rozvíjí až do 12. století, kdy vznikl tento stát (dobytí Lisabonu).
Na počátku se jedná o lyrické písně.

ITÁLIE

Latina – italické kmeny – Etruskové – vulgarizace latiny

Žakéřské kantilény
Chvála stvoření: r. 1224 ji napsal Sv. František

Nejprve se rozvíjí literatura francouzská a okcitánská (1100), pak Španělská (1140) a Itálie a Portugalsko až po r. 1200.

latina = jazyk evropské hodnoty

Sv. Benedikt
vybudoval vzdělanostní centrum na hoře Monte Casino (520) a odtud šířil Benediktinský řád do světa. Podle východního mnišství - ,,Ora et labora“ neboli Modli se a pracuj. Mniši přepisovali díla, díky nim bylo spoustu textů zachováno
Přechod od antické k románské literatuře."

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5082af0e414d6.zip (72 kB)
Nezabalený formát:
Prehled_vyvoje_romanskych_literatur.doc (270 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse