Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Preromantismus ve světové literatuře - maturitní otázka

Preromantismus ve světové literatuře - maturitní otázka


Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zpracovaná maturitní otázka zachycuje období preromantismu ve francouzské, německé a ruské literatuře. Charakterizovány jsou hlavní znaky směru a jeho zaměření. Nejvýznamnějšími zástupci francouzského preromatismu jsou Jean Jacques Rousseau a Antoine Francois Prévost. V Německu působilo hnutí Sturm und Drank, k jehož stoupencům patřil Johann Wolfgang Goethe, Fridrich Schiller a Johann Gottfried Herder.

Obsah

1.
Francouzský preromantismus
1.1
Jean Jacques Rousseau
1.2
Antoine Francois Prévost
2.
Německý preromantismus
2.1
Johann Wolfgang Goethe
2.2
Fridrich Schiller
2.3
G. E. Lessing
2.4
Johann Gottfried Herder
3.
Rusko
3.1
Ivan Andrejevič Krylov
3.2
Michail Vasilijevič Lomonosov
3.3
Alexandr Nikolajevič Radiščev

Úryvek

“Johann Wolfgang Goethe
- narozen ve Frankfurtu nad Mohanem, žil ve Výmaru
- básník, dramatik, prozaik, vědec- přírodní vědy, znalec literatury (studium Shakespeara), psal romány, básně, aforismy,pohádky, dramata, odborné články, dokumentární zprávy z cest, překlady z IJ, FJ
- studium práv- Lipsko, Štrasburk,
- cestuje (Švýcarsko, Itálie, Francie- obdiv fr. revoluce, Karlovy Vary)
- Utrpení mladého Werthera- román psaný formou dopisů a deníkových zápisů o citové a životní krizi své generace, o nešťastné lásce mladíka k Lottě, která končí sebevraždou Werthera (inspirováno vlastní nešťastnou láskou)
- Balady- sbírka vycházející z lidové slovesnosti (např. Král duchů)
-Ifegenie na Tauridě- veršovaná tragédie s námětem ze starořeckých trojských bájí
- Torquato Tasso- drama o tragickém osudu italského renesančního básníka, konfliktu umělce s intrikami panovnického dvoru
- Viléma Meistera léta učednická- kupecký syn se během svého kočovného života s hereckou společností seznamuje s různými lidmi, poznává život a prožívá své milostné osudy
- Faust- dvoudílná veršovaná tragédie
- inspirace podle pověsti ze 16. stol.
- Nespokojenému Faustovi, toužícímu stále po novém poznání, nabídne Mefistofeles, zosobňující ďábla, své služby; Faust mu prodá svoji duši; v okamžiku, kdy bude spokojený, propadá peklu, Mefistoteles ho uvede do společnosti, omladí jej a seznámí ho s měšťanskou dívkou Markétkou, do níž se Faust zamiluje; Markéta však zaviní smrt své matky a bratra a ze zoufalství nad svou vinou utopí své a Faustovo dítě a v žaláři očekává popravu
- v druhém díle propadá Faust zoufalství z Markétčiny smrti, proto jej Mefistofeles odvede na císařský dvůr, kde má zapomenout; Faust získává císařovu důvěru, když vynálezem papírových peněz zachrání říši; vyvolá z podsvětí nejkrásnější ženu starověku, Helenu, má s ní syna Euforiona a po smrti obou se vrací ke dvoru, aby si vyžádal za odměnu bažinatou krajinu u moře, kterou chce změnit v úrodnou půdu; v uskutečnění této vidiny spatřuje konečný smysl svého života; ačkoli pocítil uspokojení a podle smlouvy s Mefistofelem by měl svou duší propadnout peklu, zachraňuje jej ušlechtilý záměr pomáhat lidem, nachází smysl života - smyslem života by měla být snaha člověka pomáhat lidem, přiklonit se k dobru a být prospěšný"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47e163b3a6c54.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Preromantismus_svet.doc (45 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse