Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Próza inspirovaná 2. světovou válkou v české a světové literatuře - maturiní otázka

Próza inspirovaná 2. světovou válkou v české a světové literatuře - maturiní otázka


Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka uvádí téma próza inspirovaná 2. světovou válkou v české a světové literatuře. Text heslovitě charakterizuje druhou světovou válku, vypisuje po válce vydávané deníky a díla pojednávající o této válce. Seznamuje s ruským a amerických pohledem na válku. Věnuje se české próze, která se vztahuje k druhé světové válce, zmiňuje vybrané autory. V závěru informuje o židovské tématice, ze spisovatelů vyjmenovává Arnošta Lustiga, Ludvíka Aškenazyho a Ladislava Fukse.

Obsah

1.
Charakteristika druhé světové války a vliv na literaturu
1.1.
Po válce vydávány deníky
1.2.
Poezie
1.3.
Povídky a romány světových autorů o druhé světové válce
1.3.1.
Alberto Moravia
1.4.
Ruský a americký pohled na válku
1.4.1.
Východní a západní
1.4.2.
Amerika (Joseph Heller, Norman Mailer, Erik Lambert, William Styron)
2.
Česká próza vztahující se k druhé světové válce
2.1.
Jan Drda
2.2.
Julius Fučík
2.3.
Jan Otčenášek
3.
Židovská tematika, život a smrt v koncentračních táborech
3.1.
Arnošt Lustig
3.2.
Ludvík Aškenazy
3.3.
Ladislav Fuks

Úryvek

"Charakteristika druhé světové války a vliv na literaturu
Česká literatura reagovala na fašismus. 1936 došlo k občanské válce ve španělsku- platilo že v Madridu se bojuje za Prahu. Byly vydány sborníky protiválečných básní, výtěžek šel na pomoc bojovníků do španělska.
Září 1938- Mnichovská dohoda. Odtržení sudet od čsr, spisovatelé reagují (seifert, nezval, halas)
15.3. 1939- připojení čech a moravy k německu (protektorát), velká germanizace, nesvoboda projevu, zákony proti židům- norimberské zákony, úniková témata
Úniková témata: Historické romány, poezie o krásy Prahy, k výročí Boženy Němcové (seifert, Halas, Fučík)
28.10. 1939- demonstrace k výročí republiky proti Německu, postřelen student Jan Opletal
17.11- pohřeb, demonstrace a útoky na VŠ
18.11- zakázána studia na VŠ pro čechy
Po zavraždění Heidricha vyhlášeno stanné právo, lidé jsou zabíjeni bez soudu (Vančura v kobylisích), vypáleny Lidice
Ke konci války jsou zavírána divadla
Po válce vydávány deníky
Deník Anny Frankové, Marie Kudeříková: A pozdravuj vlaštovky, Julius Fučík: Reportáž psaná na oprátce (popis výslechů, postavy spoluvězňů a dozorců z věznice na Pankráci)
Poezie
Vzdávala hold osvoboditelům (Rusům)
V.Holan, J. Seifert, V. Nezval- básně oslavovali konec války, mír, stalina
J. Čapek- verše z koncentračního tábora
Povídky a romány světových autorů o druhé světové válce
Francie: Pierre Boulle- válečný román Most přes řeku Kwai- v tichomoří, 2.s.v. v japonském zajateckém táboře kde jsou evropští váleční zajatci. Hlavní postava je anglický důstojník stavící most,
Italie: Italie je fašistická. Většina obyvatelstva je ale protifašisticky zaměřená, to se projevuje na konci války.
Alberto Moravia- představitel neorealismu, román Horalka- žena kt. žije v římě, vdova, pochází z malé horské vesnice, ve válce odchází do své rodné vesnice. Když se vrací zpět znásilní je američtí vojáci, což je pro dceru trauma. Navrací se k kritického realismus. Římanka, římské povídky, Lhostejnost."

Poznámka

Tato práce obsahuje hrubé pravopisné chyby a překlepy.
Práce obsahuje věcnou chybu - Pan Theodor Munstok má být Mundstock.
V práci je použito množství zkratek, které ji činí nepřehlednou.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4ae80c628e64b.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Proza_inspirovana_MO.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse