Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Realismus v české literatuře v 19. století - maturitní otázka

Realismus v české literatuře v 19. století - maturitní otázka


Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce krátce a v heslech popisuje vznik realismu a vyjmenovává jednotlivé autory a díla venkovské a historické prózy. Neobsahuje děje a životopisy.

Obsah

1.
Realismus
2.
Venkovská próza
2.1
Božena Němcová
2.2
Karel Havlíček Borovský
2.3
Tereza Nováková
2.4
Antal Stašek
2.5
Karel Václav Rais
2.6
Josef Holeček
2.7
Jan Herben
2.8
Jindřich Šimon Baar
2.9
Karel Klostermann
3.
Historická próza
3.1
Václav Beneš Třebízský
3.2
Alois Jirásek

Úryvek

“Karel Havlíček Borovský – spisovatel a novinář. Narodil se v Borové v roce 1821. Měl odpor k církvi → vyloučen ze studia. Vydával troje noviny: Pražské noviny, Národní noviny a Slovan. Božena Němcová byla jeho velkou přítelkyní, ta na jeho hrob položila trnovou korunu.
Díla:
Obrazy z Rus – obsahuje kritiku carské vlády.
Tři velké satirické skladby – Král Lávra, Křest svatého Vladimíra, Tyrolské elegie.

Tereza Nováková – prozaička.
Díla:
Drašar, Na Librově Gruntě, Děti čistého živého, Jiří Šmatlán.

Antal Stašek – prozaik, vlastní jméno – Antonín Zeman.
Díla:
V temných vírech – román o životě dělníků
Blouznivci našich hor – povídkový cyklus o životě lidí v Podkrkonoší

Karel Václav Rais – prozaik, psal venkovskou prózu.
Díla:
Romány – Zapadlí vlastenci, Výminkáři.

Josef Holeček – žurnalista, prozaik, překladatel – pracoval 20 let na své desetidílné románové kronice z jižních Čech.
Dílo:
Naši – výše zmiňovaná kronika

Jan Herben – zakladatel časopisu Čas.
Dílo:
Do třetího a čtvrtého pokolení – obraz moravského Slovácka

Jindřich Šimon Baar – prozaik, básník, sběratel pohádek, katolický kněz.
Díla:
Románová trilogie – Paní komisarka, Osmačtyřicátníci, Lůsy
Jan Cimbura – biografický román

Karel Klostermann – prozaik píšící německy i česky.
Díla:
Mlhy na blatech, V ráji šumavském – romány, obraz Šumavy a jižních Čech."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x483a552840fca.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
MO_realismus_Cechy.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse