Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 475 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2698 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Renesance a humanismus - maturitní otázka

Renesance a humanismus - maturitní otázka


Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato maturitní otázka seznamuje s renesancí a humanismem. Nejdříve charakterizuje oba směry, poté se věnuje renesanci v přírodních a humanitních vědách. Vyjmenovává nejen světové renesanční spisovatele, ale také významné představitele humanismu ve světové literatuře. Závěr zmiňuje tvůrce českého humanismu.

Obsah

1.
Humanismus
2.
Renesance
3.
Přírodní vědy
3.1.
Zeměpis
3.2.
Astronomie
4.
Humanitní vědy
5.
Renesance ve světové literatuře
5.1.
Dante Alighieri
5.2.
Francesco Petrarca
5.3.
Giovanni Boccacio
5.4.
Francois Villon
6.
Humanismus ve světové literatuře
6.1.
Nizozemsko: Erasmus Rotterdamský
6.2.
Španělsko: Migule De Cervantes Saavedra, Lope de Vega
6.3.
Anglie: William Shakespeare
7.
Humanismus v Čechách
7.1.
Viktorin Kornel ze Všehrd, Václav Hájek z Libočan, Jan Blahoslav

Úryvek

"Humanismus (z latinského „humanus“ = lidský) – myšlenkové hnutí orientované na člověka a hlavně na jeho vzdělávání a poznání sebe samého jak po psychické, tak po fyzické stránce.

Renesance (z francouzkého „la renaissance“ = obrození, znovuzrození) – umělecký sloh vznilý v Itálii počátkem 19. století. Nejstarší zachovalé památky můžeme nalézt v severní Itálii a to zejména v okolí Florencie.

Renesanční styl se vrací ke kulturním hodnotám antiky a vyčítá středověku, že antiku značně opomíjel. Ustupuje středověká víra v posmrtný život a smrti jako vykoupení z pozemských strastí. Renesance plně využívá pozemského života, kdy se má člověk vzdělávat a žít blahobytně v souladu s Biblí.

2 hlavní podmínky pro vznik renesance jsou:
 hospodářský rozvoj měst, který se rozvíjel spolu manufakturní výrobou
 rozvoj obchodu v závislosti na zámořských objevech

V renesančním období dochází k rozvoji věd přírodních (zeměpis, astronomie) a věd humanitních (umění, literatura).

Přírodní vědy
Zeměpis – rozvoj zeměpisu umožnily především zámořské objevy. Byl vynalezen kompas, nové víceplachtové lodě využívající boční vítr. Vzrostl zájem o cestopisy. Nejvýznamnějšími mořeplavci byli Portugalci a Španělé, kteří hledali cestu do Indie, odkud by mohli dovážet koření. Nejvýznamnějším portugalským mořeplavcem byl Bartolomeo Diaz, který roku 1487 objevil Mys Dobré Naděje. Nejvýznamnějším a nejznámějším mořeplavcem Španělska byl Kryštof Kolumbus, který roku 1492 objevil Ameriku v domnění, že konečně doplul do Indie.

Astronomie – mezi nejvýznamnější astronomy této doby patřili Mikuláš Koperník, Galilei Galilei, Giordáno Bruno."

Poznámka

Práce obsahuje věcné chyby - Erasmus Rollerdamský má být Erasmus Rotterdamský,
Migule de Cervantes Saaverda má být Migule De Cervantes Saavedra.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4989cd2e5c616.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Renesance_a__humanismus_MO.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse