Logo Čtenářský-deník.cz

 • V naší databázi je nyní 4 475 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
 • Z toho je 2698 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Renesance a humanismus - maturitní otázka

Renesance a humanismus - maturitní otázka

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka zpracovává téma renesance a humanismu. Nejdříve se dočteme o středověkém myšlení a poté práce objasňuje pojem humanismus. Autor zmiňuje vliv zámořských objevů na literaturu. Nechybí ani pojmy knihtisk a inkunábule. Dále jsou uvedeny znaky renesance a nechybí hlavní představitelé jednotlivých států: Michelangelo, Rafaelo, Bramante, Leonardo, Donattelo, Bruneleschi, patronát Medicejů. Autor se zastavuje u italské renesanci, rozebírá díla Danteho, Boccaccia a Petrarcy. Stejnou pozornost věnuje i francouzské, anglické a španělské literatuře. Poslední část práce je zaměřena na renesanci a humanismus u nás. Autor podává stručnou charakteristiku tohoto období a nezapomíná ani na hlavní představitele.

Obsah

1.
Středověké myšlení a humanismus
2.
Vliv zámořských objevů
3.
Charakteristika humanismu a renesance
4.
Hlavní představitelé
4.1
Michelangelo Buonarroti
4.2
Rafaelo Santi
4.3
Leonardo da Vinci
4.4
Donatello
4.5
Brunelleschi
4.6
Masalino
4.7
Botticeli
5.
Italská renesance
5.1
Dante Alighieri a jeho dílo
5.2
Giovanni Boccaccio a jeho Dekameron
5.3
Francesco Petrarca
6.
Francouzská renesance
6.1
Francois Villon
6.2
Francois Rabelais
6.3
Pierre Ronsard
6.4
Michel de Montaigne
7.
Španělská renesance
7.1
Lope de Vega
7.2
Miguel de Cervantes Saavedra
8.
Anglie v době renesance
8.1
Geofrey Chaucer
8.2
William Shakespeare
9.
Renesance a humanismus v Čechách
9.1.
Raný humanismus
9.1.1
Jan z Rabštejna
9.1.2
Jan Vodňanský
9.1.3
Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic
9.1.4
Václav Hájek z Libočan
9.1.5
Kryštof Harant
9.2
Zobecněný humanismus
9.2.1
Jan Blahoslav a jeho dílo
9.3
Zlatý věk českého písemnictví
9.3.1
Jiří Melantrich
9.3.2
Daniel Adam z Veleslavína

Úryvek

"Středověké myšlení soustřeďující svou pozornost především k posmrtnému životu považovalo vezdejší život za prostředek vykoupení z prvotního hříchu, za pouhou přípravu na život věčný.

Humanisté (humanus = lidský) neskrývali úmysl využít všech krás života na zemi a nezříkali se nijak a v ničem radostí, které život poskytuje. Nedotknutelná moudrost svatých Otců podléhala stále více přirozené kritice. Mládež byla vychovávána v duchu antické kalokagathie (harmonický souhrn člověka; rozvoj fyzické, psychické i intelektuální části člověka) a veskrze světsky. Středem všeho uvažování se stal člověk a jeho vezdejší zájmy. Rostlo pochopení pro přírodu, pozorování, zvětšovala se i důvěra ve smyslové poznání. Studium latinské filologie vzkvétalo a řečtina, na západě téměř již zapomenutá, se znovu dostala do popředí zájmu. Humanistické myšlení zdůrazňovalo individuální zájmy jednotlivce.

Humanisté byli zpočátku především spjati s městským prostředím, avšak záhy proniklo nové učení i na panovnické dvory, ke šlechtě, a ani papežové nezůstali stranou.

Vliv zámořských objevů (de Gama, Kolubmus, Magalhaens) – vzestup měšťanstva a měst, rozvoj věd společenských i přírodních (astronomické objevy – Koperník, Galileo, Bruno - heliocentrismus), vynález knihtisku (Gutenberg), inkunabule – prvotisky do r. 1500
Znaky:
- znovuzrození (obrození) antiky, návrat k antické kultuře jako vzoru
- nový ideál vzdělání: touha po pravdivém poznání člověka a pozemského života
- kult smyslů a rozumu
- pocit sebevědomí jednotlivce
- rozvoj literatur v národních jazycích
- v popředí literatura nauková – životopisná, cestopisná, pedagogická, lyrika, alegorie

Humanismus byl nedělitelně spojen s renesancí (renaissance = znovuzrození) probuzením nového zájmu o umění a život klasického starověku. Ve slávě starého Říma se spatřoval odkaz velké minulosti národní, italské. Gotika ustoupila novému renesančnímu slohu, který se uplatňoval ve stavbách chrámových i světských.
Stavby chrámové dávaly přednost centrálnímu prostoru před gotickým roztříštěním na několik lodí, používaly bohatě pilastrů, strop byl zaklenut mohutnými kopulemi, okna a dveře se zdobily rovným břevnovím. Světské stavby se širokými okny a světlými prostronými sály bývaly vyzdobeny podle starověkých vzorů. Místo gotických hradů se stavěly zámky a paláce pro pohodlnější život."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2372
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse