Logo Čtenářský-deník.cz

 • V naší databázi je nyní 4 475 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
 • Z toho je 2698 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Renesance a humanismus - maturitní otázka 4/5

Renesance a humanismus - maturitní otázka 4/5

Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka zpracovává téma renesance a humanismu. Nejdříve se dočteme o jejich znacích a nechybí hlavní představitelé jednotlivých států: Michelangelo, Rafael, Bramante, Leonardo, Donattelo a jiní. Autor se zastavuje u italské renesance, rozebírá díla Danteho, Boccaccia a Petrarcy. Stejnou pozornost věnuje i francouzské, anglické, německé a španělské literatuře. Poslední část práce je zaměřena na renesanci a humanismus u nás. Autor podává stručnou charakteristiku tohoto období a nezapomíná ani na hlavní zástupce. Zde naleznete předchozí díl práce Husitská literatura - maturitní otázka 3/5 nebo následující díl práce Baroko, klasicismus, osvícenství - maturitní otázka 5/5.

Obsah

1.
Prvky renesance
2.
Charakteristika humanismu
3.
Renesance v Evropě
3.1.
Itálie
3.1.1.
Dante Alighieri
3.1.2.
Giovanni Boccacio
3.1.3.
Francesco Petrarca
3.2.
Francie
3.2.1.
Francois Villon
3.2.2.
Francois Rabelais
3.2.3.
Michel de Montaigne
3.3.
Holandsko
3.3.1.
Erasmus Rotterdamský
3.4.
Španělsko
3.4.1.
Lazarillo z Tormesu
3.4.2.
Miguel de Cervantes Saavedra
3.4.3.
Lope de Vega
3.5.
Anglie
3.5.1.
Geoffrey Chaucer
3.5.2.
William Shakespeare
4.
Reformace
4.1.
Německo
4.1.1.
Martin Luther
5.
Humanismus v Čechách
5.1.
Viktorin Kornel ze Všehrd
5.2.
Daniel Adam z Veleslavína
5.3.
Jan Blahoslav
5.4.
Cestopisy
5.5.
Politické a právnické spisy
5.6.
Bible kralická

Úryvek

"Český – Národní (staročeština)

Viktoriin Kornel ze Všehrd (1460 – 1520)
- klade důraz na jazykovou dokonalost, latina vzorem
- překladatel, právník
- zemřel na mor
- r.1507 přijal místo u zemské soudu
- byl povýšen do šlechtického stavu a proslavil se jako právník
- chce, aby vzdělanci psali česky
- zásluha o rozvoj česky psané literatury
- porovnával zájmy šlechty x zájmy měšťanstva
- humanistická perioda – dlouhá, nepřehledná a složitá souvětí
- dílo: Předmluva k překladu knih o napravení – program národního humanismu
Knihy o napravení padlého
Knihy devatery = O praviech, o sudiech i o dskách země české knihy devatery

Zlatý věk české literatury = doba veleslavínská
- humanismus se šíří postupně do všech oborů i oblastí – nejenom vzdělanci
- r.1620 bitva na Bílé hoře
- období veleslavínské, velký rozmach – Rudolf II – alchymie...rozvoj národní kultury


Daniel Adam z Veleslavína (1546 – 1599)
- profesor, tiskař, nakladatel, univerzita, překladatel
- shromáždil okolo sebe spisovatelskou družinu
- přistěhoval se do Prahy
- vystudoval a přednášel historii
- ovlivnil ráz literatury té doby
- oženil se s dcerou největšího tiskaře Melantricha z Aventýna
- po jeho smrti získává jeho nakladatelství
- tajným stoupencem Jednoty Bratrské
- neměl touhu psát původní spisy
- chtěl povznést morálku a vlastenecké cítění
- přispěl ke kodifikaci (=uzákonění) spisovné češtiny tím, že překládal historická díla
- původní dílo: Kalendář historický – historické události u každého dne
- vydal: Vypsání krajin země Ruské
Veleslavínská čeština - upravil
Kroniky dvě o založení země České – přeložil latinskou a do české přidal části

Jan Blahoslav (1523 – 1571)
- biskup jednoty bratrské
- ze zámožné měšťanské rodiny
- studia - zahraniční univerzity
- Jednota bratrská vydala Bibli kralickou (6 dílů z tajné tiskárny v Kralicích na Moravě)
- jazyk této bible je vzorem literárního jazyka, dokonalý překlad Nového zákona
- dílo: Filipika proti Misomusům – nepřátelé vyššího vzdělání
Gramatika česká – ustálené jazykové normy, není jeho původní
Akta jednoty bratrské – z dějin Jednoty bratrské, soubor důležitých listin, dopisů
Šamotulský kancionál – v něm písně jednoty bratrské
Muzika – příručka hudební teorie pro neškolní zpěváky

Literatura oblíbená u širších vrstev

Cestopisy - zájem o cizí země, nemohli cestovat, cílem cest Palestina, Turecká země
Václav Vratislav z Mitrovic
- jako 15letý cesta do Cařihradu k sultánovi s poselstvím Rudolfa II
- vyzradil, že přišli vyzvídat – družina vedena na popravu
- byla jim udělena milost, ale těžký žalář
- za úplatek utekl a sepsal paměti
- dílo: Příhody Václava Vratislava z Mitrovic

Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic (1564 – 1621)
- r.1621 popraven - účastník stavovského povstání
- doplnil cestopisy o obrázky a mapy
- cesta do Benátek a Egypta
- dílo: Cesta království českého do Benátek, odtud po moři do země svaté, země Judské, a dále do Egypta od Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic

Kroniky
Mikuláš Dačický z Heslova (1555 – 1626)
- pokračuje v zápisech svých předků
- dílo: Paměti – události na Bílé hoře
Václav Hájek z Libočan
- děkan, hodně si domýšlí
- nakládal nepřesně s historickými prameny, ale musíme ocenit poutavost příběhu
- Kronika česká – od příchodu praotce po korunovaci Ferdinanda I., v katolickém duchu

Další texty

zábavná próza – renesanční příběhy, hrdinové Ezop, Faust
- forma knížek lidového čtení – nově zpracované středověké příběhy
- začala se rozvíjet časová píseň a duchovní píseň – texty mají lidové zaměření
- zpěvníky = kancionály -> vycházely tiskem
- přeložen Dekameron, přepsány evropské renesanční novely
- Cyklus příběhů o šaškovi krále Jiřího z Poděbrad Janu Palečkovi
- Jan Jesenius(lékař), popraven za účast na Stavovském povstání
- Vavřinec Benedikt z Nedožer(autor české gramatiky)

politické a právnické spisy
- Frantova práva – parodická pravidla pijáckého cechu
- Karel Starší ze Žerotína - ukrýval nekatolické šlechtice po Bílé hoře, tušil nezdar Stavovského povstání
- Václav Budovec z Budova - r.1621 popraven na Staroměstském náměstí"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23354
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse