Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Renesance a humanismus ve světové a české literatuře - maturitní otázka

Renesance a humanismus ve světové a české literatuře - maturitní otázka


Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá českou i světovou literaturou v období renesance a humanismu. Velmi stručně charakterizuje dobu, poté popisuje literární památky, které vznikaly ve Francii, Španělsku, Anglii, i Čechách. Vystihuje rozdíly mezi nimi. Jmenuje hlavní představitele, a formou krátkých hesel vystihuje obsah jejich děl.

Obsah

1.
Úvod
2.
Francie
3.
Španělsko
4.
Anglie
5.
Čechy

Úryvek

"Španělsko
Autor: Miguel de Cervantes Saavedra ( 1547 – 1616 ) – básník, dramatik, prozaik, chudý šlechtic, žil v bídě, měl jednoho syna(v 16 letech utekl), napsal 60 knih,
Dílo: Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha – hlavní postava je chudý šlechtic Don Quijote – bohém, vydává se na cesty ze kterých se vrací zbit a zesměšněn, na cestách ho provází jeho sluha Sancho Panza - prospěchář, jedlík se smyslem pro realitu, za paní svého srdce si vybere děvečku (Dulcinea), kůň – Rosinanta
Anglie
Autor: William Shakespeare ( 1564 – 1616 ) – narozen ve Stratfordu, žil v Londýně, dříve obchodoval s realitami, dramatik, básník, herec, založil divadlo Globe, nezůstalo po něm zachováno žádné písmo
Díla: komedie – Sen noci svatojánské, Kupec benátský, Zkrocení zlé ženy
poezie – Sonety (básnická sbírka 154 sonetů)
tragedie – Hamlet,kralevic dánský; Othello;Romeo a Julie – hra je situována do Verony, zde bojují dva rody Montekové a Kapuleti, na plese se setkává Romeo s krásnou Julií, mezi oběma vzplane velká láska, jsou mnichem tajně oddáni, Romeo se snaží odvrátit souboj mezi svým přítelem Merkuciem a Juliiným bratrancem Tybaldem, Merkucio po těžkém zranění umírá, Romeo zabije Tybalda, za to je poslán do vyhnanství, tajně se setkává s Julií, utíká do Mantovy, rodiče nutí Julii, aby se provdala za hraběte Parise, mnich poradí Julii, aby vypila nápoj, po kterém bude vypadat jako mrtvá, Romeo se o plánu nedozví a domnívá se že Julie opravdu zemřela, vrací se do Verony, kde zabije soka Parise a pak u těla své lásky pozře jed, Julie procitá a zjistí, že Romeo je mrtev, sama pak spáchá sebevraždu
Čechy
Země poznamenána spory mezi šlechtou a měšťany ( nástup Habsburků na český trůn), literatura se zaměřuje na problematiku společenskou a náboženskou, upadá poezie a nastupuje rozvoj naučné prózy, píše se latinsky( věda a církev) a česky (lid)
Autoři: Jan z Rabštejna – Dialogus ( fiktivní rozhovor tří šlechticů o současných politických poměrech )
Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic – Satira k sv. Václavu ( latinská báseň )
Viktorin Kornel ze Všehrd – představitel národního humanismu, chtěl vypracovat český jazyk na úroveň latiny, psal latinsky později česky Dílo: O práviech, o súdiech i o dskách země české knihy devatero( z praxe u soudu napsal právní dílo o zápase mezi šlechtou a měšťany, kde se staví na stranu měšťanů a mod. právního sys.)
Václav Hájek z Libočan – Kronika česká(1541)- dějiny od příchodu praotce Čecha až do korunovace Ferdinanda I., před napsáním shromáždil velké množství pramenů, část pramenů si vybájil = považována za historicky nevěrohodnou, dlouhou dobu nečtenější česká kniha
Jan Blahoslav – Bible kralická – překlad bible(Nový zákon),po té přeložena bible celá, vyšla v šesti dílech v Kralicích na Moravě, sloužila jako vzor spisovné češtiny"

Poznámka

Obsahuje pravopisné chyby i věcné chyby ve jménech.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4926e10b5ce11.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
MO_renes_human_lit.doc (52 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse