Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 475 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2698 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Renesance a humanismus ve světové literatuře - maturitní otázka

Renesance a humanismus ve světové literatuře - maturitní otázka


Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce formou výpisků charakterizuje pojmy renesance, humanismus a popisuje podmínky jejich vzniku. Poté se již věnuje tvorbě italských, francouzských, španělských a anglických tvůrců.

Obsah

1.
Humanismus
2.
Renesance
3.
Podmínky vzniku renesance
4.
Giovanni Boccaccio
5.
Dante Alighieri
6.
Francesco Petrarca
7.
Francois Villon
8.
Francois Rabelais
9.
Lope de Vega
10.
Miguel de Cervantes
11.
William Shakespeare

Úryvek

“Renesance a humanismus ve světové literatuře
Jedná se o kulturní a myšlenkový proud, který se rozvíjel v 15. a 16. století.
U nás se renesance plně nerozvinula - byla zastavena reformací a husitstvím a projevila se v tzv. humanismem

HUMANISMUS - literární a naukový směr, který hledá inspiraci v antickém umění, není spojen s určitou dobou

RENESANCE - vyjadřuje životní styl 15. a 16. století, je to především výtvarný a hudební směr, který se také snaží obnovit antické zásady
- vzniká ve 14. století v Itálii a její vznik je podmíněn novými myšlenkami

PODMÍNKY VZNIKU RENESANCE:
1. Zámořské objevy - 1492 - objevení Ameriky
2. Rozvoj obchodu = poznání cizích zemí
3. Rozvoj přírodních věd a filozofie (Koperník, Galilei)
4. Specifické podmínky má Itálie: Řím (kolébky antiky), v Itálii existovala....?....městských států (Neapol, Benátky, Florencie - městské státy, které mezi sebou soupeřily)


PŘEDSTAVITELÉ RENESANCE:
ITÁLIE:
Giovanni Boccaccio:
- je znám sbírkou - 100 novel – Dekameron - 10 mladých urozených lidí, kteří utekli před
morem z Florencie na venkov, si po 10 dnů
vyprávěli příběhy především na milostné
téma, chtěli pobavit, ale také ponaučit

novela - kratší prozaický útvar, který má nečekané zakončení, novela dala základ
novodobému románu

Dante Alighieri:
- pocházel z Florencie, ale kvůli sporu s Papežem musel své rodné město opustit
- 15 let putuje po Itálii a na své pouti píše Božskou komedii = duchovní epos = =vychází z
biblických námětu a u křesťanské ideologie
- původní název pouze "Komedie", přívlastek "Božská" jí dal Boccaccio
- Božská komedie má 3 části: Peklo, Očistec a Ráj
- hlavní postavou je samotný autor, který zabloudil v lese a je provásleodván třemi šelmami,
které představují 3 hlavní hříchy - smyslnost, pýcha, lakota. Pomáhá mu básník Virgilius,
který ho provází peklem a očistcem,, ale do ráje nesmí, protože je pohan a proto jo rájem
provází jeho milovaná dívka Beatice

Francesco Petrarca
- byl vynikajícím znalcem antické literatury
- je považován za zakladatele humanismu
- přijal pozvání Karla IV. a navštívil Prahu
- napsal: Sonety Lauře - Zpěvník
- milostná poezie

Sonet - znělka
- básnický útvar, který se sklává za 14 veršů a ty jsou rozděleny do dvou čtyřveršových
a dvou tříveršových slok"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47bc644b00df7.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Renesance_a_humanismus_ve_svete.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse