Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Renesance ve světě

Renesance ve světě


Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce formou velmi stručných bodů popisuje vznik a charakteristiku renesance, nejznámější autory a jejich díla. Dále stručně popisuje postavení člověka v renesanci, humanismu a středověku a charaterizuje Božskou komedii. V závěru jsou, bez návaznosti k otázce uvedeny Komenského pedagogické zásady.

Obsah

1.
Renesance
1.1
Počátky renesance
1.2
Typické rysy
1.3
Chronologie
1.4
Písemnictví
2.
Nejdůležitější postavy renesanční literatury
2.1
Itálie
2.1.1
Francesco Petrerca
2.1.2
Gioavnni Boccaccio
2.1.3
Dante Alighieri
2.1.4
Niccoló Machiavelli
2.2
Francie
2.2.1
Francois Villon
2.3
Španělsko
2.3.1
Miguel de Cervantes Saavedra
2.4
Anglie
2.4.1
Thomas More
2.4.2
William Shakespeare
3.
Postavení člověka v renesanci, humanismu a středověku
4.
Charakteristika Božské komedie
5.
Komenského pedagogické zásady

Úryvek

“ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ POSTAVY RENESANČNÍ LITERATURY:

ITÁLIE: FRANCESCO PETRERCA [frančesko petrarka]
(1304 - 1374)

- Dílo: ZPĚVNÍK: sbírka básní – sonetů – které mají dvě čtyřveršové a dvě trojveršové sloky
- Věnována ženě, kterou měl rád (v básních jí nazývá Laura)

GIOAVNNI BOCCACCIO [džovani bokačo]
(1313 - 1375)

- Dílo: DEKAMERON: soubor sta příběhů, které vypráví 10 lidí

(7 žen a 3 muži) po 10 dní

DANTE ALIGHIERI [dante aljeri]
(1265 - 1321)

- Dílo: BOŽSKÁ KOMEDIE: alegorická (jinotajná) symbolická
básnická skladba o třech částech: PEKLO
OČISTEC
RÁJ
Kterými básník prochází a dává je poznat čtenářům → naléhavě je varuje a vyzývá, aby žili správně

TO SLADKÉ JMÉNO BEATRICE: sbírka básní o milované ženě

NICCOLÓ MACHIAVELLI [nikolo makjaveli]
(1496 - 1527)

- Dílo: FLORENTSKÉ LETOPISY
- BELFAGOR: novela
- MANDRAGORA: komedie
a jiné…"

Poznámka

Obsahuje překlepy a chyby ve jménech.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x472b7dd9acca4.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Renesance_ve_svete.doc (69 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse