Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Romain Rolland: Petr a Lucie

Romain Rolland: Petr a LucieKategorie: Evropská literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Romain Rolland

Životopisy spisovatele: Romain Rolland

Škola: Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, Havířov-Podlesí

Charakteristika: Práce v heslech informuje o obsahu knihy Petr a Lucie od Romaina Rollanda. Kromě krátkého životopisu spisovatele je krátce charakterizováno literární období, do něhož dílo patří. Po vylíčení děje následuje výčet hlavních postav se stručným popisem. Práce je zakončena vlastním názorem na knihu.

Obsah

1.
Život a dílo autora
2.
Literární období
3.
Žánr, téma
4.
Obsah
5.
Hlavní postavy
6.
Autorův záměr
7.
Kompoziční prostředky
8.
Vlastní hodnocení

Úryvek

"Název: Petr a Lucie
Autor: Romain Rolland

Život a dílo autora: Francouzský spisovatel Romain Rolland svou tvorbou silně zasáhl do vývoje evropské prózy i dramatu 1. poloviny 20. století. Byl to prozaik, dramatik, esejista, hudební historik a literární kritik, nositel Nobelovy ceny za literaturu z roku 1915. Mezi jeho díla patří například Jan Kryštof nebo Dobrý člověk ještě žije, z divadelních her jsou známé Orsino, Caligula, Baglioniové.

Rok 1. vydání: 1928
Ilustrátor: Zdeněk Brdlík
Překladatel: Jaroslav Zaorálek

Literární období: realismus
Umělecký směr, který střídá romantismus (zastoupil ho v 2. polovině 19. století). Byl odpovědí na tehdejší umění, které popisovalo život hlavně bohatých a spokojených lidí nebo fiktivních či historických osob. Jako předstupeň realismu je považována renesance. Charakteristickým znakem je pravdivé zachycení skutečnosti, typizace, žánry: román, povídka, drama.
Literární druh: próza
Literární žánr: protiválečná novela

Místo a doba děje: Paříž, 1. světová válka (30.1. 1918 - 29.3. 1918)
Téma: láska, válka
Obsah:
Děj novely se odehrává během pouhých dvou měsíců v Paříži a trvá od středy 30. ledna do osudného Velkého pátku 29. března 1918. Během náletu se osmnáctiletý Petr Aubier setkává v metru se zajímavou dívkou Lucií. Bombardování způsobí paniku a vlna lidských těl Petra s Lucií přimkla těsně k sobě. Petr, ačkoli dívku nikdy předtím neviděl, ji chytil za ruku. Lucie a Petr se k sobě mlčky tiskli a aniž by to v té chvíli tušili, vznikalo mezi nimi pouto. O dvě stanice později Lucie vystoupila, aniž by se s Petrem blíže seznámila. Neustále na sebe mysleli. Po delší době se potkali. Hluboká náklonnost, která vznikla již v těch několika málo chvílích v metru, se mohla projevit. Dokázali se vzájemně svěřit se svými starostmi a bolestmi, byli si blízcí. Petr, syn ze zámožné měšťanské rodiny, měl být za půl roku povolán do armády. Byl to citlivý mladý muž, který válku nenáviděl z celého srdce. Pociťoval nesmírnou hrůzu z krutosti, která válku doprovází."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x506ca41db6eb0.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Romain_Rolland_Petr_Lucie.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse