Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 586 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2754 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Obsahy a rozbory děl > Romain Rolland: Petr a Lucie

Romain Rolland: Petr a Lucie


Kategorie: Evropská literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Další díla spisovatele: Romain Rolland

Životopisy spisovatele: Romain Rolland

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o poměrně stručný, ale zato výstižný obsah románu, včetně charakteristiky hlavních postav, a shrnutí tématiky.

Obsah

1.
Děj
2.
Postavy
3.
Tématika

Úryvek

“Petr a Lucie je milostný příběh dvou mladých Francouzů. Odehrává se v předjaří roku 1918 v Paříži. Oba dva tu žijí ve stínu strašné první světové války. Před ní a jejímy útrapami se uchylují do světa štěstí i zapomění. Vytvořili si svou láskou a svou oddaností svůj vlastní svět. Pro Petra a Lucii znamená tato láska v tragických válečných útrapách a nejistotách nesmírnou posilu. Jejich cit však nedojde naplnění. Krutý osud ukončuje nečekaně jejich život a nedosněný sen.
Petr byl syn z dobré měšťanské rodiny. Otec byl soudce čestný a nesmírně vážně plnící své povinnosti. Byl republikán. Matka byla dobrá křesťanka. Oba rodiče milovali své děti. Petra i Filipa. Filip byl Petrův o šest let starší bratr. Petr ho zbožňoval tak, jak mladší sourozenci zbožňují starší bratry. Filip byl už ve válce a Petr měl být odveden za půl roku.

Petr se s Lucií setkal náhodně v metru, když jel domů. Nejdříve se na sebe jen letmo podívali a potom při nějakém rozruchu se najednou drželi za ruku. Poté se beze slova rozešli. Podruhé ji Petr zahlédl z mostu Umění. Lucie běžela ze schodů se skicami v ruce. Za týden se Petr procházel Lucemburskou zahradou. Snil o Lucii, přemýšlel zda je zamilován a šťasten. A náhle zahlédl její úsměv. Rozběhl se za ní. Posadili se na nedalekou lavičku a dali se do nesmělého hovoru. Petr se dozvěděl, že Lucie si vydělává malováním obrázků. Potom se vídali každý den. Petr se chodil dívat, jak Lucie maluje a společně chodili obrázky prodávat. Postupem času se Petr s Lucií velice sblížili.

Petr věděl, kde Lucie bydlí. Bylo to za městem v chudé čtvrti. Lucie mu vyprávěla z jaké rodiny pochází. Maminka byla z bohaté rodiny, ale protože se provdala za chudého učitele, rodiče se jí zřekli. Ani po smrti svého muže neprosila rodiče o pomoc. Vychovala Lucii sama. Maminka nyní pracovala v továrně na zbrojivo."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: litx0054.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Rolland_Petr_a_Lucie.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse