Logo Čtenářský-deník.cz

  • V naší databázi je nyní 4 475 obsahů děl, životopisů a slohovek ke stažení.
  • Z toho je 2698 prací zdarma.

Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Romantismus a kritický realismus ve světové literatuře - maturitní otázka

Romantismus a kritický realismus ve světové literatuře - maturitní otázka


Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato maturitní otázka v heslech shrnuje poznatky o romantismu a kritickém realismu ve světě. Oba směry porovnává, věnuje se jejich charakteristice a jednotlivým zástupcům daného žánru. Druhá literárně-vědní část stručně popisuje umělecký styl a některé typy slovníků.

Obsah

1.
Srovnání obou směrů
2.
Literární žánry romantismu, typy hrdinů
3.
Literární žánry realismu
4.
Historický román (Scott)
5.
Psychologický román (Dostojevský)
6.
Horor (Poe)
7.
Detektivka (Poe)
8.
Romantický autor dle vlastního výběru - Nikolaj Vasiljevič Gogol- Revizor
9.
Realistický autor dle vlastního výběru - Viktor Hugo, Chrám matky boží v Paříži
10.
Pojmy
10.1
Umělecký styl
10.2
Slovníky
10.2.1
Překladové
10.2.2
Encyklopedie

Úryvek

"PSYCHOLOGICKÝ ROMÁN
Zakladatelem psychologického románu je v realismu světově proslulý FJODOR MICHALJOVIČ DOSTOJEVSKÝ. Celoživotně byl ovlivněn jeho vyhostěním na Sibiř (bojoval proti carismu a byl zrazen). Po návratu ze Sibiře publikoval do novin.
ZLOČIN A TREST- psychologický román o lidském svědomí.
Hrdinové psychologického románu o sobě přemýšlí, řeší složité situace, problémy se společností, vše často končí tragicky.

HOROR
Umělecký žánr, jehož hlavním cílem je u čtenáře nebo diváka vyvolat pocit strachu a děsu. Často jsou používány fantasy nebo sci-fi prvky. Hlavním představitelem je Edgar Allan Poe.


DETEKTIVKA
Zakladatelem je Edgar Allan Poe, kt. přivádí na scenu amatérského detektiva se selskou logikou a je chytřejší než policie.
E.A.Poe- romantické symbolistické básně. Zakladatelem horové literatury, detektivní novely.
HAVRAN-básnická symbolistická skladba s tématem smrti mladé dívky
VRAŽDA V ULICI MORGUE- detektivní povídka s postavou amatérského detektiva a jeho méně chápavého společníka.
JÁMA A KYVADLO, ZÁNIK DOMU USHERŮ- hororové povídky, hrůzostrašné s motivy zániku a smrti."

Poznámka

Tato maturitní otázka je informačně nedostačující, zvláště literární pojmy nejsou úplné a nezahrnují veškeré pojmy týkající se dané tématiky.
Obsahuje fotografii.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4a2afeb98b9f0.zip (141 kB)
Nezabalený formát:
MO_romantismus_krit_realismus.doc (173 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse