Poradíme vám

Ctenarsky-denik.cz > Ostatní > Ruchovci a lumírovci

Ruchovci a lumírovciKategorie: Maturitní otázky z literatury

Typ práce: Ostatní

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka z literatury v úvodu v základu seznamuje se skupinami lumírovců a ruchovců a jejich programem. Poté věnuje prostor několika významným lumírovcům a ruchovcům, jejichž tvorbu v bodech přibližuje.

Obsah

1.
Literární program ruchovců a lumírovců
2.
Ruchovci
3.
Lumírovci
4.
Svatopluk Čech
5.
Josef Václav Sládek
6.
Julius Zeyer
7.
Eliška Krásnohorská
8.
Jaroslav Vrchlický

Úryvek

"Literární program Ruchovců a Lumírovců
- od 70. let 19. století nastává značný kulturní rozvoj společnosti, přibývá počet kulturních organizací, nová nakladatelství: Ottovo nakladatelství (Ottův naučný slovník) - objevuje se snaha o vytvoření stálého českého divadla (r. 1868 položen základní kámen Národního divadla)
- rozvoj divadla - otevřeno 1881 Národní divadlo x vyhořelo - znovu otevřeno
- české měšťanstvo se zapojuje do kultury
- 1890 založena Česká Akademie pro vědu, slovesnost a umění
- ze společenského hlediska dochází k rozporu - prohlubování rozdílu buržoazie a dělnictva, v politice se vedou ostré spory o budoucnost národa, vznikají Mladočeši x Staročeši = strany
- mladá básnická generace vystoupila na veřejnosti prostřednictvím časopisů nebo almanachů
- v 70. a 80. letech se literatura diferencuje na dva směry reprezentované dvěma literárními skupinami Ruchovci a Lumírovci

a) Ruchovci
- skupina kolem almanachu Ruch (vyšel u příležitosti položení základního kamene ND 1868) a byl redigován Josefem Václavem Sládkem
- věnovali se aktuálním národním a sociálním problémům, usilovali o osvobození české literatury od cizích vlivů, básnici jsou tradičnější v látce i formě. Označováni jako škola národní.
- Národní škola - navazuje na národní obrození, nechává se jím inspirovat, ignorují Májovce
- vlastenecké náměty, historické náměty z Českých a Slovenských dějin, čerpají z venkova - sociální charakter, nebo se zabývají vztahy Čechů a Němců
- Svatopluk Čech, Eliška Krásnohorská, Josef Václav Sládek (x jenom určitou dobu) + autoři, kteří píšou historickou beletrii - Václav Beneš Třebízský, Alois Jirásek
- píšou většinou pouze vlastenecké básně a básně na sociální náměty, píšou patetickou politickou poezii

b) Lumírovci
- přispívají do časopisu Lumír (od 1877), od konce 70. let je vede Josef Václav Sládek
- kosmopolitní škola - navazuje na ní další literatura (moderní umělecké směry), prosazují svobodu básnické tvorby a její světovost
- vychází z Májovců - snaha o kontakt české literatury s jinými národy
- překládají z němčiny, francouzštiny, angličtiny + přebírají nové literární žánry a formy z evropských literatur
- mají jednotný program - chtějí uměleckou svobodu - psát o čem chtějí a jak chtějí
- chtějí českou, nepolitickou poezii - milostná a úvahová poezie
- Jaroslav Vrchlický, Josef Václav Sládek, Julius Zeyer
- píší poezii i prózu, dramata vysokého stylu

Svatopluk Čech (1846 - 1908)
- Ruchovec
- vlastenecký člověk, samotář, plachý člověk - odmítal veřejné pocty
- stal se redaktorem časopisu Květy, poté se věnoval výhradně literatuře

1) lyrická poezie
- vlastenecké básně se sociálními náměty, historické náměty - navazují na Národní obrození
- popisuje vztah Čechů a Němců, snaha burcovat český národ k zvýšení zájmu o politiku, karikuje chování staročechů
- krátké básně s pravidelným rýmem, rychlé metrum, snadno zapamatovatelné
- Nové písně, Jitřní písně, Písně otroka"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x519dfea63267a.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Ruchovci_a_lumirovci_MO.doc (51 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse